Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.12.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Corvus, 1991
viii, 204 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-900014-2-4 (váz.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000249501
Obsah // Předmluva /vi Úvodem /viii // 1. Obecná část /1 // 1.1. Rozdíly dětských zlomenin a zlomenin u dospělých /1 // 1.2. Normální dětská kost /1 // 1.2.1. Vznik a osifikace dětské kosti /1 // 1.2.2. Obecná anatomie dětské kosti /3 // 1.2.3. Růstová chrupavka a její stavba /4 // 1.2.4. Cévní zásobení kosti /6 // 1.2.5. Růst kosti /7 // 1.3. Patofyziologie poranění dětské kosti /9 // 1.3.1. Typy dětských zlomenin /9 // 1.3.2. Poranění růstové ploténky /12 // 1.3.3. Hojení dětské kosti /16 // 1.4. Diagnostika dětských zlomenin /18 // 1.5. Základy terapie dětských zlomenin /21 // 1.5.1. Obvazová technika /21 // 1.5.2. Konzervativní léčba /21 // 1.5.3. Operační léčba /23 // 1.6. Zlomeniny za zvláštních okolností /27 // 1.6.1. Porodní zlomeniny /27 // 1.6.2. Zlomeniny u syndromu týraného dítěte /30 // 1.6.3. Patologické zlomeniny /31 // 1.6.4. Otevřené zlomeniny /32 // 1.6.5. Zlomeniny z únavy /34 // 1.6.6. Zlomeniny při sdruženém traumatu a polytraumatu /35 // 1.6.7. Compartement syndrom /36 // 1.7. Následky dětských zlomenin /38 // 1.8. Psychologické a sociální aspekty dětských zlomenin /45 // 2. Speciální část /46 // 2.1. Poranění ramene /47 // 2.1.1. Poranění klíční kosti /47 // 2.1.1.1. zlomeniny diaíyzy /47 // 2.1.1.2. poranění proximální a distální části klíčku /49 // 2.1.2. Poranění lopatky /52 // 2.1.3. Poranění proximální části humeru /52 // 2.2. Zlomeniny diafýzy
humeru /59 // 2.3. Poranění lokte /61 // 2.3.1. Suprakondylická zlomenina /64 // 2.3.2. Poranění laterální fyzy kondylu /74 // 2.3.3. Poranění mediální fyzy kondylu /80 // 2.3.4. Poranění apofyzy laterálního epikondylu /81 // 2.3.5. Poranění apofýzy mediálního epikondylu /83 // 2.3.6. Interkondylická zlomenina /87 // 2.3.7. Separace celé distální epifyzy humeru /89 // 2.3.8. Zlomeniny proximální metafýzy a fýzy radia /91 // 2.3.9. Zlomeniny proximální metafyzy a fyzy ulny /95 // 2.3.10. Luxace v loketním kloubu /98 // 2.4. Zlomeniny diafýzy předloketních kostí /104 // 2.5. Zlomeniny distální části radia a ulny /111 // 2.6. Poranění skeletu ruky /116 // 2.6.1. Poranění karpu /116 // 2.6.2. Poranění metakarpů /117 // 2.6.3. Poranění článků prstů /119 // 2.7. Zlomeniny pánve /125 ’ // 2.8. Zlomeniny femuru /134 // 2.8.1. Poranění proximálního femuru /134 // 2.8.1.1. luxace kyčle /134 // 2.8.1.2. zlomeniny proximálního femuru /136 // 2.8.1.3. apofyzární separace trochanterů femuru /143 // 2.8.1.4. subtrochanterické zlomeniny /144 // 2.8.2. Zlomeniny diafýzy femuru /144 // 2.8.3. Poranění distální části femuru /154 // 2.9. Poranění kolenního kloubu /162 // 2.10. Zlomeniny tibie a fibuly /168 // 2.10.1. Poranění proximální části tibie a fibuly /168 // 2.10.1.1. avulze inťerkondylické eminence /168 // 2.10.1.2. poranění proximální fyzy tibie a fibuly /170 // 2.10.1.3. avulze tuberositas tibiae /172
// 2.10.1.4. zlomeniny proximální metafyzy tibie /175 // 2.10.2. Zlomeniny diafýzy tibie a fibuly /176 // 2.10.3. Poranění distální části tibie a fibuly /182 // 2.10.3.1. supramaleolární zlomeniny /182 // 2.10.3.2. poranění distální fyzy tibie a fibuly /183 // 2.11. Poranění skeletu nohy /193 // 2.11.1. Poranění tarzálních kostí /193 // 2.11.1.1. Zlomeniny kalkanea /193 // 2.11.1.2. Zlomeniny talu /195 // 2.11.1.3. Zlomeniny ostatních tarzálních kostí /198 // 2.11.2. Zlomeniny a luxace metatarzů /198 // 2.11.3. Poranění článků prstů /201 // 3. Index // /203

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC