Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:12x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Kartuziánské nakladatelství, 2014
413 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-87864-13-5 (váz.)
němčina
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
000249539
Obsah // Předmluva k českému vydání 11 // Vážení čtenáři, dámy a pánové, 15 // Úvodní slovo z německého vydání 17 // Milé čtenářky, milí čtenáři, 21 // I. Ztráta svobody ve jménu svobody 24 // Deregulace sexuality 24 | Civilizace „na vysoké úrovni“ - podmíněná vysokou morálkou 28 | Nový měkčí totalitarismus? 29 | Překrásný nový svět 32 // II. Průkopníci sexuální revoluce // od Francouzské revoluce dodnes 35 // Průkopníci 35 I Malthusianismus 38 | Margret Sangerová a eugenické hnutí 40 I Karel Marx a Bedřich Engels 43 j Alexandra Kollontajová 44 I Wilhelm Reich 45 | Magnus Hirschfeld 48 | Sigmund Freud a Carl Gustav Jung 50 | John Watson, Eddie Bernays, Bernard Bereisen 53 I Alfred Kinsey 55 | John Money 58 | Simone de Beauvoirová 59 | // Přelom: Studentská rebelie 1968 61 | Právní deregulace sexuality 68 | // Exkurs: Odpor katolické církve 69 // III. Od feminismu ? genderové ideologii 74 // Boj o rovnoprávnost 74 | Obrat ? radikálnímu feminismu 75 | // Dekonstrukce pohlavní polarity 76 // IV. Globalizace sexuální revoluce 83 // Organizací spojených národů 83 | Všeobecná deklarace lidských práv 83 J Změna kulturního paradigmatu po roku 1989 86 | Regulace populace 89 | Světová konference žen v Pekingu 1995 94 | Potrat jako „lidské právo“? 96 | Konference spolupracovníků v Glen Cove 97 // V. Totalitní přístup: Jakartské principy 101 // 1. Cíle Jakartských principů 102 // Akceptance
neheterosexuálního chování (LGBTI) 104 | Zrušení bipolární sexuální identity 105 | „Manželství homosexuálů" s právem adopce 107 | Privilegia pro osoby LGBTI 109 // 2. Zakrývací metody 110 // Osobování si falešné legitimity 111 | Zmanipulované pojmy 111 | Předstírání shody s mezinárodním právem 112 // 6 // 3. Metody prosazování 113 // Podkopání národní suverenity 114 | Financování organizací LGBTI prostřednictvím OSN a EU 115 | Exemplární procesy ve jménu lidských práv 115 | Změna základních postojů populace 116 I Sociální a právní postihování odporu 118 // 4. Soubor nástrojů pro aktivistu LGBTI 121 // VI. Evropská unie unášená genderovou ideologií 124 // EU a nový genderový (rodový) človék 124 | Instrumentalizace lidských práv 126 | Aktivity některých generálních ředitelství (GD) 128 I Agentura EU pro základní práva a Evropský institut pro genderovou rovnost 131 | Evropský parlament a Rada Evropy v kursu LGBTI 132 I Nejdřív EU, potom celý svět 134 // VII. Celospolečenský rozměr genderové revoluce 139 // Genderová agenda 139 | Politická implementace Gender--mainstreamingu (GM) 141 | Manifest genderové rovnosti 142 | // Německá etická rada a třetí pohlaví 144 | Společnost se přizpůsobuje genderu 147 | Ideologizace vědy 149 | Konference o genderové problematice 152 | Justice se přizpůsobuje genderu 154 | Prosazování genderové ideologie ve škole i školce 155 | Gender-mainstreaming
a politické strany 158 | Neočekávaný zvrat 160 // VIII. Politické znásilňování jazyka 162 // Korumpování slova 162 | Ideologizované klíčové pojmy 165 | // Feministické zásahy do jazyka prostřednictvím státu 173 // IX. Je pornografie úplně normální? 178 // Nový globální mor 178 | Ztráta důstojnosti pachatele, obéti a konzumenta 182 | Pornografie způsobuje závislost 184 | Nebe a peklo 188 | Ničivé následky pornografie 189 | Jak z toho ven? 191 | // Exkurz do populární hudby 192 | Velké odvracení zraku 194 // X. Hetero, homo, bi, trans - je to jedno? 199 // 1. Hnutí homosexuálů 199 // Stanovení nového kurzu: Rozhodnutí APA z roku 1973 201 | Podíl lidí, kteří se sami označují jako homosexuálové 202 // 2. Výklad příčin homosexuality 203 // 3. Rizika homosexuálního způsobu života 205 // Fyzická onemocnění 206 | Psychická onemocnění 207 | // Promiskuita 209 | Sexuální zneužívání 210 // 4. Lze homosexualitu změnit? 212 // 7 // 5. „Homosexuální manželství“ 217 // Manželství a rodina - nenahraditelný příspěvek ? veřejnému blahu 218 I Uplatnění registrovaného partnerství 220 | Je „homosexuální manželství" lidské právo? 220 | Antidiskriminační právo 222 I Taktika malých kroků: postupné připodobňování homosexuálního partnerství ? manželství 223 | Svévolné privilegování 225 | Evropský soud pro lidská práva: „Homosexuální manželství“ není lidské právo 226
6. Adopce 227 // Právo dítěte na rodiče 227 | Bamberská studie „na objednávku“ 229 // 7. Strategie a taktika 231 // 8. Boj proti „homofobii“ 233 // 9. Hillary Clintonová a „lidská práva osob LGBTI“ 236 // 10. Nová antropologie 238 // XI. Křesťanská víra a homosexualita // Etický monoteismus 241 | Biblický řád stvoření 243 | Kniha proroka Ozeáše 245 | Ježíš Kristus 246 | Apoštolově 247 | Teologie těla Jana Pavla II. 248 | Církve pod nátlakem globální sexuální revoluce 250 | Teologická sofistika 262 | Banalizování lásky 264 // XII. Sexuální výchova ve školách i školkách // 1. Státem řízená sexualizace mládeže 268 // 2. Zavedení povinné sexuální výchovy do škol 271 // 3. Institucionální síť sexuální výchovy 276 // Spolková centrála pro zdravotní osvětu (BZgA) 276 | Institut sexuální pedagogiky (isp), Společnost pro sexuální pedagogiku (gsp), Sexuálně-pedagogická aliance (SPA) 278 | Pro familia 280 I Mezinárodní federace pro plánované rodičovství (IPPF) 281 | Instrumentalizace politické moci prostřednictvím radikálních menšin 283 // 4. Někteří protagonisté sexuální pedagogiky 285 // Helmut Kentler 285 | Rüdiger Lautmann 286 | Uwe Sielert 287 | Ina-Maria Philippsová 288 | Karlheinz Vaiti 289 // 5. Obsahametodysexuální pedagogiky 291 // Abeceda těla - malý lexikon pro děvčata (a chlapce) - vydala BZgA 291 I Sex, we ???! 292 | Výchova ? rozmanitosti aneb: // „Kam všude
se ještě dá strčit penis?“ 293 // 6. Sexuální zneužívání dětí a mládeže a jeho „prevence“ 300 // 241 // 268 // 8 // 7. Mezinárodní „Standardy pro sexuální výchovu v Evropě“ vydané Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a BZgA 306 // 8. Metody manipulative sexualizace dětí a mládeže 311 // 9. Rizika a důsledky sexuální aktivity mladistvých 312 // Těhotenství a interrupce v pubertálním věku 313 | Rizika antikoncepce 314 | Rapidní šíření sexuálně přenosných nemocí (STD) 315 I Deprese a sebevraždy 316 | Oslabení schopnosti vytvářet vztahy 317 // 10. Dvanáct dobrých důvodů ? ukončení státem řízené sexualizace dětí 318 // 11. Rozpory sexuálních revolucionářů 326 // 12. Cui bono? 327 // 13. Odpor 328 // Německo 329 | Švýcarsko 329 | Země východní Evropy 331 // 14. Politika ve službě radikálních menšin 333 // XIII. Emancipační sexuální pedagogika // v katolické církvi - jaká je a jaká by měla být 335 // Katolické organizace na scestí 335 | Výchova ? lásce - katolické principy 338 // XIV. Intolerance a diskriminace 346 // Útok na základní svobody 346 | Konkrétní příklady diskriminace 350 I Odpor 361 // XV. Šikmá plocha ? totalitarismu v novém hávu 369 // Dialektika svobody 369 | Zneužívání sexuality a zneužívání moci 373 | BöckenfÖrdeho věta 375 | Svědomí 377 | Nový světový řád? 380 // Milá čtenářko a milý čtenáři, 383 // Poznámky 385 // Jmenný
rejstřík 404 // Bibliografie 408 // Zkratky a názvy dokumentů a organizací 412 // 9
(OCoLC)880869199
cnb002583634

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC