Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.2) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013
256 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-458-0 (váz.)
Spis Ostravské univerzity ; č. 288/2013
Nad názvem Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000249582
ÚVODEM: poznání jako kladení a prolamování limitů -- Martin Skabraha 5 // I. ODDÍL - HISTORICKÉ UTVÁŘENÍ LIMITŮ VĚDY // Problematika limitů vědeckého poznání v Aristotelově „hledané vědě“ se speciálním zaměřením na první a druhou kapitolu knihy A, a s přihlédnutím ke spisům Organonu - Filip Svoboda 17 // Proměny renesanční podoby vědy mezi 15. a 16. stoletím: Ficino, Pico a Reuchlin - Jan Herůfek 37 // Svět jako organický celek: Komenského akcentace limitů vědeckého vnímání světa - Silvie Gmuzdková 57 // Možnosti a limity magického myšlení pro rozvoj člověka - Vladimír Žatecký 65 // Přechod z biosféry k noosféře v pojetí Vladimíra Vernadského - Lenka Naldoniová 81 // II. ODDÍL - VĚDA A NORMY // Nedourčenost vědeckých teorií, holismus a bayesovské mechanismy výběru - Ondřej Kormaník 95 // Vědecký výzkum a ovoce ze zakázaného stromu - Michael Novotný 107 // Výzkum vědomí ve filosofii, experimentální a klinické neurovědě: možnosti a limity - Marek Petrů 119 // Evoluce distributivní spravedlnosti. Jak věda ovlivňuje normy? -Vojtěch Zachník 131 // Revize sociální spravedlnosti - Kristina Uvírová 145 // Pohled skrze Baudrillardovo zrcadlo produkce - Tomáš Zemčík 165 // III. ODDÍL - SOUMRAK IDOLU? // Přirozená iracionalita lidské volby - Radek Toman 179 // Za idoly textové interpretace - Roman Rakowski 191 // Baconovské idoly a Flusserova pluralita kódů - Martina Bruštíková Špidlová 207 // Tabuizace ve vědě - Vladimír Šiler 225 // Summary 245 // Rejstřík 251

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC