Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2014
667 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-200-2355-1 (váz.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
000249629
Předmluva (Z.R.Nešpor) 11 // I. Prehistorie a počátky české sociologie před rokem 1918 21 // I.1 Politické, sociálni a kulturní souvislosti (Z.R.Nešpor)24 // I.2 Organizační zázemí akademického života (Z.R.Nešpor) 31 // I.2.1 Sociologie v rodící se české intelektuální obci 31 // I.2.2 Počátky univerzitní výuky sociologie 36 // I.3 Česká sociologie před první světovou válkou (Z.R.Nešpor) 39 // I.3.1 Prehistorie odborného sociologického myšlení 40 // I.3.2 Masarykův vklad 46 // I.3.3 První pokračovatelé 51 // I.3.4 Exkurz: Počátky sociologického myšlení na Slovensku 61 // I.4 Významné postavy a školy rodící se české sociologie 64 // I.4.1 Tomáš Garrigue Masaryk (M.Petrusek & Z.R.Nešpor) 64 // I.4.2 Břetislav Foustka a Edvard Beneš (M.Petrusek) 71 // I.4.3 Emanuel Chalupný (Z.R.Nešpor) 76 // I.4.4 Římskokatolická křesťanská sociologie (Z.R.Nešpor) 85 // I.5 Exkurz: Němečtí (proto-)sociologové v českých zemích před první světovou válkou (Z.R.Nešpor) 90 // I.6 Komentovaná bibliografie 94 // Literatura 97 // II. Sociologie jako svobodná věda ve svobodné společnosti, 1919-1948 109 // II. 1 Politické, sociální a kulturní souvislosti (Z.R.Nešpor)----112 // II.2 Organizační zázemí akademického života (Z.R.Nešpor) 121 // II.2.1 Univerzitní výuka sociologie * 122 // II.2.2 Pokusy o zřízení sociologické vysoké školy 131 // II.2.3 Mimoakademická sociologická pracoviště 134 // II.2.4 Sociologické společnosti a jejich periodika 138 // II.3 Česká (československá) sociologie v období 1919-1948 (Z.R.Nešpor & D.Janák) 146 // II.3.1 Dožíváni filosofující sociologie a pokusy o obecnou sociologickou teorii 147 // II.3.2 Komplexní studium sociálních jevů - komunitami výzkumy + 4 159 // II.3.3 Výzkumy opřené o kvantitativní metodologii 173 // II.3.4 Různé cesty k historické sociologii 185 //
II.3.5 Brněnská a pražská sociologická škola? 192 // II.4 Studium a studenti sociologie (Z.R.Nešpor) 215 // II.4.1 Skromné počátky sociologických studii 217 // II.4.2 Poválečný rozmach a jeho neslavný konec 221 // II.5 Významné postavy a školy meziválečné sociologie 226 // II.5.1 Inocenc Arnošt Bláha (D.Janák) 226 // II.5.2 Josef Ludvik Fischer (Miloslav Pctrusck) 233 // II.5.3 Otakar Machotka (Z.R.Nešpor) 240 // II.5.4 Zdeněk Ullrich (Z.R.Nešpor) 245 // II.5.5 Jan Mertl (Z.R.Nešpor) 249 // II.5.6 Oblast sociální politiky (J.Rákosník) 253 // II.6 Sociologická emigrace z Československa po únoru 1948 (Z.R.Nešpor) 263 // II.7 Exkurz: Sociologická emigrace v meziválečném Československu (Z.R.Nešpor) 267 // II.8 Komentovaná bibliografie 272 // Literatura 275 // III. Česká sociologie v období komunistické vlády, 1948-1989 297 // III. 1 Politické, sociálni a kulturní souvislosti (Z.R.Nešpor) 300 // III.2 Organizační zázemí akademického života (M.Voříšek & Z.R.Nešpor) 306 // III.2.1 Československá akademie věd 310 // III.2.2 Vysoké školy 312 // III.2.3 Mimoakademické výzkumné ústavy 315 // III.2.4 Československá sociologická společnost, velké vědecké konference 316 // III.2.5 Časopisy a nakladatelství 318 // III.3 Česká sociologie Šedesátých let (M.Voříšek) 322 // III.3.1 Zdroje české sociologie šedesátých let 322 // III.3.2 Pokusy o teoretickou práci 338 // III.3.3 Metody a techniky výzkumu 346 // III.3.4 Sociologické subdiscipliny a oborové sociologie 348 // III.3.5 Zhodnoceni sociologie šedesátých let 356 // III.4 Česká sociologie sedmdesátých a osmdesátých let (M.Voříšek) „ 358 // III.4.1 Vrstvy „normalizačního“ sociologického diskursu 359 // III.4.2 Oficiální marxisticko-leninská sociologie 362 // III.4.3 Oficiálně respektované oborové niky a polooficiální sociologie 368 // III.4.4 Sociologie v emigraci a v opozici 376 //
III.4.5 Přestavba a rok 1989 - znovusjednocení discipliny 380 // III.5 Studium a studenti sociologie (Z.R.Nešpor) 385 // III.5.1 Obnova a rozmach studia sociologie v šedesátých letech 386 // III.5.2 Studium sociologie v období tzv. normalizace 390 // III.6 Významné postavy a školy marxistické sociální vědy 396 // III.6.1 Pavel Machonin a výzkum sociální struktury (M.Voříšek) 396 // III.6.2 Radovan Richta a výzkum vědeckotechnické revoluce (J.Rákosník) 406 // III.6.3 Pokusy o politickou sociologii (J.Rákosník) 418 // III.6.4 Sociologie náboženství (Z.R.Nešpor) 429 // III.6.5 Sociologie zemědělství (Z.R.Nešpor) 438 // II 1.6.6 Sociální politika (J.Večerník) 448 // II 1.6.7 Sociologie a historie, historická demografie (Jan Horský) 461 // III.7 Komentovaná bibliografie 474 // Literatura 477 // IV. Sociologie v transformaci po roce 1990 515 // IV. 1 Politické, ekonomické a sociální souvislosti (Z.R.Nešpor & J.Večerník) 518 // IV.2 Organizační zázemí akademického života (Z.R.Nešpor) 524 // IV.2.1 Sociologie na vysokých školách 525 // IV.2.2 Sociologický ústav Akademie věd a další výzkumnéorganizace 529 // IV.2.3 Sociologické společnosti, periodika a nakladatelství 533 // IV.3 Současná česká sociologie v obrysech 537 // IV.3.1 Česká sociologická obec (Z.R.Nešpor) 540 // IV.3.2 Návrat sociologické teorie do Čech? (M.Petrusek) 548 // IV.3.3 Empirická sociologie (Jindřich Krejčí & Tomáš Čížek) 560 // IV.3.4 Zapojení do mezinárodních empirických výzkumu (J.Večerník) 573 // IV.4 Výzkumy na okrajích sociologie 580 // IV.4.1 Sociální politika po listopadu 1989 (J.Večerník) 580 // IV.4.2 Gendcrová studia (V.Sokolová) 589 // IV.4.3 Sociální antropologie (Z.R.Nešpor & O.Nešporová) 596 // IV.5 Komentovaná bibliografie 604 // Literatura 606 // Závěrem (Z.R.Nešpor) 627 //
Příloha: Společenské funkce sociologie (Jiří Lomnický) 635 // Summary 644 // Jmenný rejstřík 652
cnb002568990

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC