Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.3) Půjčeno:13x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2014
150 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-262-0607-1 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 145-150
Anglické resumé
000249653
Obsah // Summary... 9 // Poznámka ... 13 // Úvod... 15 // 1. Procesy zmény... 21 // Ambivalence ... 21 // Obhajovací reflex... 23 // Napravovací reflex... 24 // Fáze změny... 25 // Předpoklady změny ... 27 // Principy motivačních rozhovorů... 28 // 2. Vztahový rozměr práce s motivací... 31 // Partnerství a spolupráce... 32 // Přijetí . 32 // Soucítění ... // Evokace ... // 3. Základní techniky vedení motivačního rozhovoru ... 37 // Refiektivní naslouchání... 37 // 5 // ? ? // Motivační rozhovory v praxi // Otevřené otázky ... 44 // Oceňování ... 45 // Shrnování... 47 // Informování... 48 // Příklad rozhovoru ... 51 // 4. Řeč změny... 55 // Řeč přípravy ke změně... 56 // Řeč akce... 57 // Evokace řeči změny ... 58 // Jak reagovat na řeč změny...’... 64 // 5. Řeč statu quo... 67 // Typy řeči statu quo... 68 // Vznik řeči statu quo ... 69 // Narušení vztahu ... 70 // Práce s řečí statu quo ... 71 // 6. Podpora naděje a důvěry ve vlastní schopnosti... 75 // 7. Vedení rozhovoru s neutralitou... 83 // 8. Práce s „nemotivovaným" klientem ... 85 // 9. Plán změny ... 89 // Příprava plánu ... 90 // Upevnění rozhodnutí a podpora v uskutečnění plánu... 95 // Hodnocení ... 97 // 10. Struktura vedení motivačního rozhovoru ... 107 // Budování pracovního vztahu a spolupráce... 108 // Zaměření rozhovoru... 109 // Evokace... HO // Plánování... HI // 6 // Využití motivačních rozhovorů
// 11. Využití motivačních rozhovorů při odvykání kouření. // v práci s mladistvými a v primární zdravotnické péči ... 113 // Motivační rozhovory v odvykání kouření... 113 // Motivační rozhovory s mladistvými... 116 // Motivační rozhovory ve zdravotnictví... 119 // 12. Krátká poradenská intervence // vycházející z metody motivačních rozhovoru ... 121 // Krátká intervence... 121 // Krátká rada... 127 // 13. Zamyšlení nad některými aspekty aktuální praxe ... 129 // Direktivní přístup... 129 // Náhled ... 130 // Konfrontace... 131 // 14. Učení se a rozvíjení dovednosti vedení motivačních rozhovorů . . 135 // Základní výcvik... 136 // Zpětná vazba - jak si ověřit a udržet svoje dovednosti ... 137 // Závěr Definice a poznámka ? historii a praxi // motivačních rozhovorů v ČR... 141 // Literatura... 145 // 7
(OCoLC)883371348
cnb002568532

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC