Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:14x 
BK
EB
1. vyd.
V Praze : Karolinum, 2014
104 s. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-2446-4 (brož.)
ISBN 978-80-246-2472-3 (e-kniha)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje bibliografie
Učební text Psycholog ve zdravotnictví je určen posluchačům stejnojmenného kurzu, akreditovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR. Úspěšné zakončení tohoto kurzu umožňuje posluchačům jednooborového studia psychologie završit proces získávání odborné způsobilosti k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví, kterou mohou získat absolvováním akreditovaného magisterského jednooborového studijního oboru psychologie. Publikace je výsledkem spolupráce desetičlenného autorského týmu lékařů a psychologů a přináší souhrn informací o možnostech vymezení a pojetí zdraví a jeho determinant, o organizaci a řízení zdravotní péče, o úloze a významu zdravotní politiky a představuje hlavní vývojové trendy zdravotního stavu české populace včetně srovnání těchto trendů na úrovni mezinárodní. Další část publikace shrnuje zásady, postupy a praktická doporučení při poskytování první pomoci a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích. Pozornost je také věnována požadavkům kladeným na obsah a zásady vedení zdravotnické dokumentace. V publikaci lze též nalézt přehled hlavních právních norem relevantních pro zdravotnictví. Další významnou částí publikace je představení základů farmakologie, jež seznámí psychology s účinky léčivých látek a léčivých přípravků na lidský organismus včetně otázek lékových interakcí, klasifikace léčiv a možných nežádoucích účinků. Další pasáž publikace je věnována možnostem psychologického ovlivnění zdravotního stavu, představuje východiska a hlavní koncepce změn chování souvisejícího se zdravím, podává výklad principů podpory a ochrany zdraví a uvádí též problematiku postupů založených na důkazech (evidence-based) ....
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Popsáno podle tištěné verze
000249690
Úvod // SYSTÉM ZDRAVOTNÍ PÉČE, FORMY ZDRAVOTNÍ PÉČE A JEJÍ ÚHRADY (ANTONÍN MALINA) -- Historický vývoj -- Organizace zdravotnického systému -- Základní principy zdravotního pojištění v ČR -- Základní principy financování a úhrady zdravotní péče ze zdravotního pojištění -- Literatura // PRVNÍ POMOC A ZAJIŠŤOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V MIMOŘÁDNÝCH A KRIZOVÝCH SITUACÍCH (VĚRA KERNOVÁ, MILOSLAV KODL) -- První pomoc -- Bezvědomí -- Šok -- Krvácení -- Popáleniny -- Podchlazení -- Tonutí -- Poleptání -- Zasažení elektrickým výbojem nebo proudem -- Intoxikace -- Poranění kostí – zlomeniny -- Poranění břicha -- Důležitá telefonní čísla -- Příruční lékárna -- Literatura // ZDRAVOTNICKÁ LEGISLATIVA (LUCIE KOTYZOVÁ, PETR VESELÝ) -- Hierarchie právních norem -- Přehled předpisů týkajících se zdravotnictví -- Závaznost ostatních předpisů -- Specifická témata ve zdravotnické legislativě -- Odpovědnost psychologů ve zdravotnictví -- Přístup ke zdravotnické dokumentaci -- Informovaný souhlas -- Literatura // ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE (NIKOL KOKSTEINOVÁ) -- Co obsahuje zdravotnická dokumentace -- Osobní a citlivé údaje -- Zápis do zdravotnické dokumentace -- Elektronická forma zdravotnické dokumentace -- Vlastník zdravotnické dokumentace -- Autorská práva -- Souhlas s hospitalizací -- Negativní revers -- Zdravotnická dokumentace v souvislosti se zrušením registrace a zánikem zdravotnického zařízení -- Skartace zdravotnické dokumentace -- Povinná mlčenlivost -- Práva pacienta -- Přístup do zdravotnické dokumentace -- Právní prameny zdravotnické dokumentace -- Literatura //
ÚVOD DO FARMAKOLOGIE (DOMINIKA ČÁPOVÁ) -- Úvodní poznámky -- Obecná farmakologie -- Ovlivnění kardiovaskulárního systému -- Ovlivnění dýchacího systému -- Léčiva ovlivňující trávicí trakt -- Nesteroidní antiflogistika (NSA) -- Opioidní analgetika -- Psychofarmaka -- Literatura // PODPORA A OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ (VLADIMÍR KEBZA) -- Úvod: Základní principy zdravotní politiky ČR v kontextu zdravotní politiky EU -- Podpora zdraví – podstata a východiska -- Možnosti hodnocení podpory zdraví: postupy založené na důkazech -- EBM – východiska -- Chování a možnosti jeho změn -- Literatura // ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ (JAROSLAV ŠTURMA) -- Počátky a rozvoj etického uvažování v psychologii -- Etické kodexy -- Etické principy – Metakodex -- Literatura // ZDRAVOTNICKÁ PRAXE (KATARÍNA LONEKOVÁ) -- Literatura // Informace o autorech
(OCoLC)882246473

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC