Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2008
308 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7330-138-5 (brož.)
300 výt.
Obsahuje bibliografie
000249710
1. Úvod (Radka Dudová) ...11 // 2. Nová rizika pracovního trhu: flexibilita a marginalizace (Radka Dudová, Marta Vohlídalová) ...15 -- 2.1 Flexibilizace pracovních trhů: šance i riziko ...16 -- 2.1.1 Pozitivní a negativní pracovní flexibilita ...19 -- 2.1.2 Nestandardní formy práce, částečné úvazky a rizika s nimi spojená ...20 -- 2.2 Skupiny ohrožené marginalizací na trhu práce ...23 -- 2.2.1 Marginalizace na trhu práce a sociální exkluze ...23 -- 2.2.2 Kumulace handicapů a nerovností ...25 -- 2.2.3 Diskriminace marginalizovaných skupin ...26 -- 2.3 Ochrana ohrožených skupin ...27 -- 2.4 Závěr ...29 // I. FLEXIBILITA PRÁCE ...33 // 3. Práce z domova: výhoda, ale pro koho? (Jana Bierzová) ...35 -- 3.1 Klady a zápory teleworku ...36 -- 3.2 Genderové rozdíly ve vnímání práce z domova ...37 -- 3.3 Hranice mezi soukromím a prací ...38 -- 3.4 Metoda ...40 -- 3.5 Proč právě home-based telework? ...40 -- 3.5.1 Skloubení práce a soukromého života ...41 -- 3.5.2 Alternativní strategie na trhu práce ...41 -- 3.5.3 Nižší náklady ...42 -- 3.6 Klady a zápory práce z domu ...44 -- 3.6.1 Náklady na práci z domu ...44 -- 3.6.2 Organizace práce ...44 -- 3.6.3 Virtuální komunikace ...45 -- 3.6.4 Sám doma, sama doma ...45 -- 3.6.5 S rodinou i prací doma ...46 -- 3.6.6. Partnerský život ...47 -- 3.7 Oddělování pracovního a soukromého ...48 -- 3.8 Překážky při oddělování práce a soukromí ...49 -- 3.9 Jak snáze odlišit práci a volný čas? ...51 -- 3.10. Závěry ...53 //
4. Manažeři: vlajkonoši individualizace? (Radka Dudová) ...59 -- 4.1 Nároky manažerské práce ...61 -- 4.1.1 Časová flexibilita a intenzita práce ...62 -- 4.1.2 Prostorová flexibilita ...65 -- 4.2 Rozdělení genderových rolí v rodině ...66 -- 4.2.1 Manažeři a rodičovství ...68 -- 4.2.2 Partnerský život ...69 -- 4.3 Souvislosti pracovního a soukromého života ...71 -- 4.4 Závěr ...73 // 5. Flexibilita místa a času: nový design profese „pojišťováka" po roce 1989 (Hana Maříková) ...77 -- 5.1 Nový design profese ...77 -- 5.2 Teoretická východiska ...79 -- 5.3 Metodologie ...81 -- 5.4 Vstup do profese: důvody, motivy, okolnosti a očekávání ...82 -- 5.5 Výkon profese ...84 -- 5.5.1 Vliv osobních charakteristik na výkon povolání ...85 -- 5.5.2 Časová a prostorová flexibilita ...86 -- 5.6 Výhody a nevýhody profese ...88 -- 5.7 Vztahy mezi prací a soukromím, soukromím a prací ...92 -- 5.7.1 Podpora blízkých při vstupu do podnikání a během výkonu profese ...92 -- 5.7.2 Dopady výkonu práce na partnerské soužití a rodinu ... ... ...95 -- 5.7.3 Kombinace práce a rodiny ...96 -- 5.8 Zhodnocení profese a budoucí vyhlídky ...99 -- 5.9 Závěr ...100 // 6. Čas jako kapitál: ze života řidičů dálkové dopravy (Renáta Sedláková) ...105 -- 6.1 Povolání: řidič ...106 -- 6.2 Především jde o peníze ...115 -- 6.3 ...ale taky o čas ...118 -- 6.4 A co na to rodina? ...123 -- 6.5 Závěr ...131 //
7. Pokladní v zahraničních řetězcích: nedobrovolná časová flexibilita a rozvoj sekundárního pracovního trhu (Marcel Tomášek) ...135 -- 7.1 Kdo jsou pokladní? ...136 -- 7.2 Děti a zaměstnávání rodičů v zahraničních prodejních řetězcích ...139 -- 7.3 Sekundarizace pracovního trhu pokladních a prodavačů/prodavaček a porušování práv zaměstnanců v zahraničních řetězcích ...142 -- 7.4 Psychické a zdravotní dopady zaměstnání v obchodních řetězcích ...146 -- 7.5 Intimní vztahy a práce v obchodních řetězcích ...147 // 7.6 Závěr ...148 // II. MARGINALIZACE NA TRHU PRÁCE ...153 // 8. Matky malých dětí: placená péče o dítě jako podmínka a zároveň možnost participace na trhu práce (Radka Výborná) ...155 -- 8.1 Matky s malými dětmi jakožto riziková skupina na trhu práce ...157 -- 8.2 Rozdíl mezi zkoumanými ženami ...159 -- 8.3 Typologie zkoumaných matek ...161 -- 8.4 Služby placené péče o dítě ...166 -- 8.5 Soukromá placená péče o dítě v porovnání s ostatními formami péče ...169 // 8.6 Důsledky pro rodinnou politiku státu ...173 // 8.7 Závěr ...175 // 9. Matky samoživitelky na trhu práce (Štěpánka Pfeiferová) ...181 -- 9.1 Možnost volby? ...183 -- 9.2 Ženy na trhu práce ...184 -- 9.3 Mateřství jako handicap ...185 -- 9.4 Samoživitelky na trhu práce ...186 -- 9.5 Pracovní strategie ...188 -- 9.6 Kombinace pracovních a rodinných povinností ...190 -- 9.7 Finanční ohodnocení práce ...194 -- 9.8 Seberealizace v pracovní oblasti ...195 -- 9.9 Závěr ...196 //
10. Jak se žije zrakové postiženým: zdravotní handicap a pracovní trh (Kateřina Matysková) ...201 -- 10.1 Základní informace o životě lidí se zrakovým postižením ...202 -- 10.2 Vliv handicapu na každodenní život ...204 -- 10.3 Pracovní uplatnění zrakově postižených ...206 -- 10.3.1 Výběr a hledání práce ...207 -- 10.3.2 Kvalifikace ...208 -- 10.3.3 Nezaměstnanost a pracovní uplatnění zrakově postižených ...209 -- 10.3.4 Shrnutí ...212 -- 10.4 Partnerský a rodinný život zrakově postižených ...213 -- 10.5 Odlišné vnímání handicapu u mužů a žen ...214 -- 10.5.1 Co si myslí muži ...214 -- 10.5.2 Co si myslí ženy ...215 -- 10.6 Závěr ...216 // 11. Rodičovství a práce v životě migrujících žen (Hana Víznerová) ...219 -- 11.1 Popis kvalitativní výzkumné sondy a metodologie ...220 -- 11.1.1 -- Výzkumný záměr, cíle a východiska ...220 -- 11.1.2 Metodologie výzkumu ...223 -- 11.1.3 Charakteristiky výzkumného vzorku ...223 -- 11.2 Vybrané analyzované tematické okruhy ...225 -- 11.2.1 Důvody a charakter procesu migrace z genderové perspektivy ...225 -- 11.2.2 Pracovní život imigrantek z Ukrajiny v ČR ...230 -- 11.2.3. Rodičovství v procesu migrace a integrace do české společnosti ...237 -- 11.3. Závěr ...241 //
12. Trh práce a plodnost: bezdětní třicátníci a třicátnice na trhu práce (Hana Hašková) ...243 -- 12.1 Trh práce v explanacích nízké plodnosti v současné české společnosti ...245 -- 12.2 Odmítnutí, odložení nebo vývoj k rodičovství po roce 1989? ...252 -- 12.3 Je práce v rozhodování o zahájení rodičovství důležitá? ...258 -- 12.4 Gender a práce z hlediska plánování zahájení rodičovství ...262 -- 12.5 Dospělost, stabilita práce, jistota peněz a otcovství ...263 -- 12.6 Práce jako bariéra zahájení rodičovství? ...268 -- 12.7 Přechod v osobním životě ano, ale v profesním? ...271 -- 12.8 Pozitivní a negativní flexibilita práce ...279 -- 12.9 Závěr ...282 // 13. Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život: nová rizika a šance (Radka Dudová) ...293 // O autorech ...307
(OCoLC)316300305
cnb001830410

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC