Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2011
607 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-200-1915-8 (váz.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
000249753
Antonín Kostlán: Útěky do emigrace a Československá akademie věd (Escapes to Emigration and the Czechoslovak Academy of Sciences) 19 -- 1. Úvod: Pojmy a metodologická východiska 21 -- 2. Útěky z komunistického Československa 38 -- 3. Československá akademie věd a vědecký exil v letech 1952-1970 54 -- 4. Velká emigrační vlna let 1968-1970 a její místo v dějinách vědeckého exilu 81 -- 5. Vědecký exil a Československá akademie věd v období normalizace 105 -- 6. Prolínání vědeckého a politického exilu 132 -- 7. Polistopadový epilog: (ne)návraty exilových vědců 185 Prameny a literatura 199 -- Sto českých vědců v exilu Medailony (One Hundred Czech Scholars in Exile Biographies) 209 Antončík Emil, fyzik (physicist) 211 Babuška Ivo, matematik a stavební inženýr (mathematician -- and civil engineer) 215 Bažant Zdeněk P., stavební inženýr (civil engineer) 219 Čepek Pavel, geolog (geologist) 223 Černý Petr, mineralog, geochemik a petrolog (mineralogist, -- geochemist and petrologist) 227 Čížek Jiří, fyzikální chemik (physical chemist) 231 Čulík Karel, matematik (mathematician) 234 Dadok Josef, elektroinženýr (electricalengineer) 237 Démant Petr, genetik (geneticist) 241 -- Doležel Lubomír, lingvista a literární teoretik (linguist and literary theorist) 244 Dvořák Jiří, stavební inženýr (civil engineer) 248 Ettel Victor, chemik (chemist) 251 Friedrich Břetislav, chemik (chemist) 254 Gerber Richard, fyzik
(physicist) 258 Graus František, historik (historian) 261 Grygar Mojmír, estetik, literární historik a teoretik (aesthetician, historian of literature and literary theorist) 265 -- Hahn Petr, fyziolog (physiologist) 268 -- Heinrich Břetislav, fyzik (physicist) 272 -- Holý Ladislav, etnolog a sociální antropolog (ethnologist -- and social anthropologist) 276 Hubený Ivan, astrofyzik (astrophysicist) 279 Hudlická Olga, fyzioložka (physiologist) 281 Chvapil Miloš, biochemik (biochemist) 284 Chvatík Květoslav, estetik a literární kritik (aesthetician -- and literary critic) 287 Chytil František (Frank), biochemik (biochemist) 291 Iványi Juraj, imunolog (immunologist) 295 Iványi Pavol, genetik (geneticist) 299 Johan Zdeněk, mineralog a geochemik (mineralogist -- and geochemist) 303 Kaplan Karel, historik (historian) 307 Karbusický Vladimír, muzikolog (musicologist) 310 Klášterská Irena, bioložka (biologist) 314 Klein Jan, imunogenetik (immunogeneticist) 317 Kleinzeller Arnošt, biochemik (biochemist) 321 Klír George Jiří, matematik (mathematician) 325 Kohoutek Luboš, astronom (astronomer) 328 Koldovský Otakar, fýziolog (physiologist) 332 Kopecká Helena, mikrobioložka (microbiologist) 336 Kopeček Jindřich, chemik (chemist) 340 Kopečková Pavla, chemička (chemist) 340 Kosta Jiří Jindřich, ekonom (economist) 346 Koutecký Jaroslav, chemik (chemist) 350 -- Krejčí Jaroslav, ekonom a sociolog (economist and sociologist) 353 -- Kruta Václav, archeolog
(archaeologist) 358 -- Krystufek Zdenek, právník a politolog (jurist and politologist) 362 -- Kukla Jiří George, geolog (geologist) 367 -- Lefkovits Ivan, imunolog (immunologist) 370 -- Link František, astronom (astronomer) 374 -- Loewenstein Bedřich, historik (historian) 377 -- Mathon Jiří, fyzik (physicist) 382 -- Městečky Jiří, imunolog (immunologist) 385 -- Měšťan Antonín, literární historik (historian of literature) 389 -- Michl Josef, chemik (chemist) 394 -- Munk Petr, chemik (chemist) 398 -- Novák František J., botanik (botanist) 402 -- Novák Miloš, stavební inženýr (civil engineer) 406 -- Novotný Miloš Vlastislav, chemik (chemist) 409 -- Paldus Josef, chemik a matematik (chemistand mathematician) 414 -- Patera Jiří, fyzik (physicist) 418 -- Pernegr Jaroslav, fyzik (physicist) 422 -- Pitha-Rowe Paula, biochemická (biochemist) 426 -- Plavec Miroslav, astrofyzik (astrophysicist) 430 -- Plíva Josef, fyzikální chemik (chemist) 433 -- Pohl Jan, biochemik (biochemist) 437 -- Ponec Vladimír, chemik (chemist) 441 -- Poupa Otakar, fyziolog (physiologist) 445 -- Prečan Vilém, historik (historian) 448 -- Rejmánek Marcel (Marek, Mark), botanik (botanist) 454 -- Rejmánková Eliška, botanická (botanist) 454 -- Roček Jan, chemik (chemist) 459 -- Rocková Eva, chemička (chemist) 459 -- Rosmus Pavel, chemik (chemist) 464 -- Rudinger Josef, chemik (chemist) 468 -- Segert Stanislav, orientalista (orientalist) 472 -- Seidl Miloš, fyzik (physicist)
476 -- Sekanina Zdeněk, astrofyzik (astrophysicist) 479 -- Sicher Jiří, chemik (chemist) 482 -- Skamene Emil, imunolog a genetik (immunologist and geneticist) 485 -- Školka Jiří, ekonom (economist) 489 -- Soudský Bohumil Josef, archeolog (archaeologist) 493 -- Svejkovský František, literární historik a editor (historian -- of literature and editor) 498 Sviták lvan, filozof (philosopher) 501 -- Svoboda Antonín, počítačový vědec (computer scientist) 505 -- Svoboda Josef, ekolog (environmentalist) 509 -- Šimánek Eugen, fyzik (physicist) 514 -- Šolc Karel, chemik (chemist) 518 -- Šolcova Jitka, chemička (chemist) 518 -- Švestka Zdeněk, astronom (astronomer) 523 -- Tauc Jan, fyzik (physicist) 526 -- Teich Mikuláš, historik (historian) 530 -- Teichová Alice, historická (historian) 530 -- Turecek František, chemik (chemist) 537 -- Vanýsek Petr, fyzikální chemik (physical chemist) 540 -- Vepřek Stanislav, fyzik a chemik (physicist and chemist) 543 -- Vítek Václav, fyzik (physicist) 547 -- Vogel Petr, fyzik (physicist) 550 -- Volek Emil, literární historik a teoretik (historian and literary theorist) 554 -- Winternitz Pavel, fyzik (physicist) 558 -- Zgusta Ladislav, lingvista (linguist) 563 -- Zuman Petr, fyzikální chemik (physical chemist) 567 -- Zvelebil Kamil Veith, indolog (indologist) 571 -- Žák Radovan, biochemik a fyziolog (biochemist and physiologist) 576 -- Identifikace autorů (Identification of Authors) 579 -- Informace o obrazové příloze
(Information about the Pictures) 581 -- Summary 585 -- Seznam zkratek (List of Abbreviations) 589 -- Rejstřík vědních oborů a specializací (Index of Scientific Fields -- and Branches) 594 Jmenný rejstřík (Index of Names) 597
(OCoLC)730408737
cnb002180579

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC