Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2011
607 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-200-1915-8 (váz.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
000249753
Antonín Kostlán: Útěky do emigrace a Československá akademie věd (Escapes to Emigration and the Czechoslovak Academy of Sciences) 19 // 1. Úvod: Pojmy a metodologická východiska 21 // 2. Útěky z komunistického Československa 38 // 3. Československá akademie věd a vědecký exil v letech 1952-1970 54 // 4. Velká emigrační vlna let 1968-1970 a její místo v dějinách vědeckého exilu 81 // 5. Vědecký exil a Československá akademie věd v období normalizace 105 // 6. Prolínání vědeckého a politického exilu 132 // 7. Polistopadový epilog: (ne)návraty exilových vědců 185 // Prameny a literatura 199 // Sto českých vědců v exilu Medailony (One Hundred Czech Scholars in Exile Biographies) 209 // Antončík Emil, fyzik (physicist) 211 // Babuška Ivo, matematik a stavební inženýr (mathematician and civil engineer) 215 Bažant Zdeněk P., stavební inženýr (civil engineer) 219 // Čepek Pavel, geolog (geologist) 223 // Černý Petr, mineralog, geochemik a petrolog (mineralogist, geochemist and petrologist) 227 // Čížek Jiří, fyzikální chemik (physical chemist) 231 // Čulík Karel, matematik (mathematician) 234 // Dadok Josef, elektroinženýr (electrical engineer) 237 // Démant Petr, genetik (geneticist) 241 // Doležel Lubomír, lingvista a literární teoretik (linguist and literary theorist) 244 // Dvořák Jiří, stavební inženýr (civil engineer) 248 // Ettel Victor, chemik (chemist) 251 // Friedrich Břetislav, chemik (chemist) 254 // Gerber Richard, fyzik (physicist) 258 // Graus František, historik (historian) 261 // Grygar Mojmír, estetik, literární historik a teoretik (aesthetician, historian of literature and literary theorist) 265 // Hahn Petr, fyziolog (physiologist) 268 // Heinrich Břetislav, fyzik (physicist) 272 // Holý Ladislav, etnolog a sociální antropolog (ethnologist and social anthropolist) 276 //
Hubený Ivan, astrofyzik (astrophysicist) 279 // Hudlická Olga, fyzioložka (physiologist) 281 // Chvapil Miloš, biochemik (biochemist) 284 Chvatík Květoslav, estetik a literární kritik (aesthetician and literary critic) 287 Chytil František (Frank), biochemik (biochemist) 291 // Iványi Juraj, imunolog (immunologist) 295 // Iványi Pavol, genetik (geneticist) 299 Johan Zdeněk, mineralog a geochemik (mineralogist and geochemist) 303 // Kaplan Karel, historik (historian) 307 Karbusický Vladimír, muzikolog (musicologist) 310 // Klášterská Irena, bioložka (biologist) 314 Klein Jan, imunogenetik (immunogeneticist) 317 Kleinzeller Arnošt, biochemik (biochemist) 321 // Klír George Jiří, matematik (mathematician) 325 Kohoutek Luboš, astronom (astronomer) 328 Koldovský Otakar, fýziolog (physiologist) 332 // Kopecká Helena, mikrobioložka (microbiologist) 336 // Kopeček Jindřich, chemik (chemist) 340 Kopečková Pavla, chemička (chemist) 340 Kosta Jiří Jindřich, ekonom (economist) 346 // Koutecký Jaroslav, chemik (chemist) 350 // Krejčí Jaroslav, ekonom a sociolog (economist and sociologist) 353 // Kruta Václav, archeolog (archaeologist) 358 // Krystufek Zdenek, právník a politolog (jurist and politologist) 362 // Kukla Jiří George, geolog (geologist) 367 // Lefkovits Ivan, imunolog (immunologist) 370 // Link František, astronom (astronomer) 374 // Loewenstein Bedřich, historik (historian) 377 // Mathon Jiří, fyzik (physicist) 382 // Městecký Jiří, imunolog (immunologist) 385 // Měšťan Antonín, literární historik (historian of literature) 389 // Michl Josef, chemik (chemist) 394 // Munk Petr, chemik (chemist) 398 // Novák František J., botanik (botanist) 402 // Novák Miloš, stavební inženýr (civil engineer) 406 // Novotný Miloš Vlastislav, chemik (chemist) 409 // Paldus Josef, chemik a matematik (chemist and mathematican) 414 //
Patera Jiří, fyzik (physicist) 418 // Pernegr Jaroslav, fyzik (physicist) 422 // Pitha-Rowe Paula, biochemická (biochemist) 426 // Plavec Miroslav, astrofyzik (astrophysicist) 430 // Plíva Josef, fyzikální chemik (chemist) 433 // Pohl Jan, biochemik (biochemist) 437 // Ponec Vladimír, chemik (chemist) 441 // Poupa Otakar, fyziolog (physiologist) 445 // Prečan Vilém, historik (historian) 448 // Rejmánek Marcel (Marek, Mark), botanik (botanist) 454 // Rejmánková Eliška, botanická (botanist) 454 // Roček Jan, chemik (chemist) 459 // Rocková Eva, chemička (chemist) 459 // Rosmus Pavel, chemik (chemist) 464 // Rudinger Josef, chemik (chemist) 468 // Segert Stanislav, orientalista (orientalist) 472 // Seidl Miloš, fyzik (physicist) 476 // Sekanina Zdeněk, astrofyzik (astrophysicist) 479 // Sicher Jiří, chemik (chemist) 482 // Skamene Emil, imunolog a genetik (immunologist and geneticist) 485 // Školka Jiří, ekonom (economist) 489 // Soudský Bohumil Josef, archeolog (archaeologist) 493 // Svejkovský František, literární historik a editor (historian // of literature and editor) 498 Sviták lvan, filozof (philosopher) 501 // Svoboda Antonín, počítačový vědec (computer scientist) 505 // Svoboda Josef, ekolog (environmentalist) 509 // Šimánek Eugen, fyzik (physicist) 514 // Šolc Karel, chemik (chemist) 518 // Šolcova Jitka, chemička (chemist) 518 // Švestka Zdeněk, astronom (astronomer) 523 // Tauc Jan, fyzik (physicist) 526 // Teich Mikuláš, historik (historian) 530 // Teichová Alice, historická (historian) 530 // Turecek František, chemik (chemist) 537 // Vanýsek Petr, fyzikální chemik (physical chemist) 540 // Vepřek Stanislav, fyzik a chemik (physicist and chemist) 543 // Vítek Václav, fyzik (physicist) 547 // Vogel Petr, fyzik (physicist) 550 // Volek Emil, literární historik a teoretik (historian and literary theretist) //
Winternitz Pavel, fyzik (physicist) 558 // Zgusta Ladislav, lingvista (linguist) 563 // Zuman Petr, fyzikální chemik (physical chemist) 567 // Zvelebil Kamil Veith, indolog (indologist) 571 // Žák Radovan, biochemik a fyziolog (biochemist and physiologist) 576 // Identifikace autorů (Identification of Authors) 579 // Informace o obrazové příloze (Information about the Pictures) 581 // Summary 585 // Seznam zkratek (List of Abbreviations) 589 // Rejstřík vědních oborů a specializací (Index of Scientific Fields // and Branches) 594 Jmenný rejstřík (Index of Names) 597
(OCoLC)730408737
cnb002180579

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC