Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
V Banskej Bystrici : Belianum, 2013
111 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-557-0592-7 (brož.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Anglické resumé
Vydavatel: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied
000249826
OBSAH // Na úvod ... 4 // Aktuálny stav výskumu skúmanej problematiky ... 8 // Martákovej životný príbeh a spisovateľkina pôvodná tvorba ...17 // Prekladateľka Mária Rázusová-Martáková v kontexte slovenských dejín prekladu ...24 // Krátka sonda do Martákovej prekladateľskej produkcie pre deti a mládež ...33 // Gribojedovove Útrapy z rozumu v slovenskom preklade ...38 // Niekoľko poznámok k interpretácii Dostojevského románu Idiot ...45 // Nekrasovova poéma Komu sa v Rusku dobre žije v preklade Márie Rázusovej-Martákovej. Niekoľko faktov ...55 // Na margo Martákovej úvah o spisovnom jazyku ...65 // Na záver ...70 // Abstrakt: Prekladateľská osobnosť Márie Rázusovej-Martákovej na pozadí recepčnej tradície ...72 // Abstract; Translation personality Mária Rázusová-Martáková on the background of theborrowing tradition ...74 // Výber z použitej literatúry ...77 // Pramene ...80 // Príloha ...81

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC