Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta : Togga, 2012
722 s. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7308-413-4 (Univerzita Karlova, Filozofick fakulta ; váz.)
ISBN 978-80-87258-58-3 (TOGGA ; váz.)
Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis ; vol. 13
Obsahuje bibliografii na 597-621, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické, francouzské a německé resumé
000249919
OBSAH // ii Üvod // 19 I. Národnostní menšiny v první Československé republice // 19 I.i. Ostavněprávní zakotvení první Československé // republiky // 45 1.2. Politické strany německé menšiny // 76 1.3. Politické strany maďarské menšiny // 112 1.4. Slovenské autonomistické hnutí // 128 1.5. Problematika Podkarpatské Rusi * // 177 1.6. Polská menšina” // 185 ?. Politicko-právni zázemí národnostních menšin // 185 II. 1. Programová prohlášení vybraných československých vlád týkající se národnostních menšin 201 0.2. Právní postavení menšin v Československu // 226 II.3. Problematika národnostních menšin // na mezinárodních fórech // 249 II.4. Zastoupení národnostních menšin v Národním // shromáždění // 259 ?.5- Jazykové právo // 288 II.6. Cenzurní praxe a tiskový zákon // 323 II.7. Národnostní menšiny a pozemková reforma // 331 III. Hledání nového směru v menšinové politice ve druhé // polovině třicátých let // 332 III.1. Chmurné vyhlídky po čtvrtých parlamentních volbách // roku 1935 // 337 III.2. Pokus o korekturu vztahů s Berlínem na konci roku 1936 // 347 III.3. Hledání společné řeči při řešení menšinové otázky // 352 III.4. Vyhlášení základního rámce národnostního vyrovnání // - Únorová dohoda z roku 1937 // 356 III.5. Ostavněprávní návrhy Sudetoněmecké strany // z dubna 1937 // 368 III.6. Memorandum maďarských menšinových politiku // zjara 1937
// 380 III.7. Ztroskotání politiky „18. února" // 384 III.8. Marná jednání sSdP na bázi Únorové dohody // 394 III.9. Negativní projevy představitelů národnostních menšin // 400 III .10. Příprava národnostního statutu jako pokusu // o novou právní úpravu postavení národnostních menšin v roce 1938 // 413 III. 11. Práce na rámcové osnově statutu // 418 III. 12. „Skizze" - karlovarský program SdP v novém hávu // 428 III. 13. Snahy Maďaru o zrovnoprávnění maďarské otázky // s otázkou německou // 454 III. 14. Důvodová zpráva ? národnostnímu statutu 464 III.15. Školství jako základní statistický argument pro podporu československé národnostní politiky 474 III.16. Finalizace rámcového návrhu národnostního statutu 482 III.17. Osnova zákona o národnostním statutu - tzv. druhý plán // 511 III.18. část X. národnostního statutu - návrh nové úpravy zemské samosprávy // 516 III. 19. Návrh zákona o nové organizaci samosprávy na zásadách národnostního statutu // 525 III.20. Nové zásady jazykového práva - třetí pilíř nového statutu národnostních menšin // 530 III.2i. Tzv. třetí a čtvrtý plán - nereálná cesta ? záchraně republiky // S54 // III.22. Další rozhovory předsedy vlády Milana Hodži se zástupci maďarské menšiny // 564 III. 23. Kritika národnostního statutu a návrhu nových // zásad jazykového práva Sjednocenou maďarskou stranou (EMP) // 570 III. 24. Definitivní rozchod
EMP s republikou // 581 III. 25. Konec republiky - konec naděj í // 591 Závěr // 597 Seznam pramenů a literatury 623 Přílohy 695 O autorech // 699 Resumé___ . // 703 Résumé/Summary 707 Resumé/Zusammenfassung 711 Resumé/Résumé 715 Jmenný rejstřík //  4 // • Autorem kapitoly 1.5. Problematika Podkarpatské Rusi je David Hubený. Na podkapitole Náčrt první pozemkové reformy na Podkarpatské Rusi se spolupodílel Pavel Dufek. // •• Autorem kapitoly 1.6. Polská menšina je Marek Junek.
(OCoLC)820693578
cnb002374112

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC