Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.4) Půjčeno:32x 
BK
Disertace
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita, 2013
173 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-404-7 (brož.)
Na obálce nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
300 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 166-172 a bibliografické odkazy
000249931
Obsah // Úvod...7 // 1. Konstituce etiky...8 // 1.1 Téma hodnotové etiky v současných publikacích...10 // 1.1.1 Hermeneutika v současných publikacích...10 // 1.1.2 Hodnotová etika v současných publikacích...11 // 1.1.3 Hermeneutická etika hodnot v současných publikacích...12 // 1.2 Problém konstituce soudobé etiky...13 // 1.2.1 Pluralismus oborů versus etika...17 // 1.2.2 Problém intuitivního jako předporozumění...19 // 1.3 Etika jako věda...20 // 1.3.1 Malá komparace vědeckých předpokladů...25 // 1.3.2 Předpoklady etické práce...25 // 1.3.3 Metaetika a zdůvodnění etických vět...26 // 1.3.4 Problematizace...28 // 1.4 Závěr kapitoly...30 // 2. Základní problémy etických systémů...32 // 2. 1 Obecná otázka po metodě...32 // 2.1.1 Problém prosociálního v etice a možné přístupy...34 // 2.1.2 Psychologismus v etice...36 // 2.1.3 Náboženství v etice...39 // 2.1.3.1 Morálka jako teologický a etický problém...41 // 2.2 Etické systémy podle noetických zájmů...44 // 2.2.1 Deskriptívni etika...45 // 2.2.2 Normativní etika...46 // 2.2.3 Meta-etika...49 // 2.2.3.1 Šíře zájmu meta-etiky...51 // 2.2.3.2 Spor kognitivismu s nonkognitivismem...52 // 2.3 Závěr kapitoly...52 // 3. Jednotlivé směry normativní etiky...54 // 3.1 Normativní etické směry...59 // 3.1.1 Aristotelův eudaimonismus...59 // 3.1.2 Etika Tomáše Akvinského...62 // 3.1.3 Deontologická etika Immanuela Kanta...65 // 3.2 Další možné pojetí normativní etiky...71 // 3.2.1 Antický hédonismus...71 // 3.2.2 Utilitarismus...72 // 3.2.3 Empiristická etika...72 // 3.2.4 Etika norem či principů...75 // 3.2.5 Kazuistická etika...76 // 3.2.6 Situační etika...78 // 4 // 3.2.7 Etika smýšlení...80 // 3.2.8 Etika odpovědnosti...81 // 3.2.9 Odpovědnost po Auschwitzu...83 // 3.3 Závěr kapitoly...84 //
4. Fragmentárni povaha světa...86 // 4.1 Náboženské aspekty moderny a postmoderny...92 // 4.1.1 Míjení jako náboženský důsledek moderny...93 // 4.1.2 Ztráta rozměru hlubiny...96 // 4.1.3. Ztráta provázanosti všech hodnot...97 // 4.2 Postmoderní jako fragmentárni...98 // 4.3 Etika jako interpretace člověka ve světě...102 // 4.4 Deskripce vůle a etika...105 // 4.4.1 Vztah interpretace a jednání...109 // 4.5 Závěr kapitoly...111 // 5. Hermeneutika...113 // 5.1 Mýtus a potřeba výkladu...114 // 5.2 Novější hermeneutika...118 // 5.2.1 Etymologie hermeneutiky...120 // 5.2.2 Hermeneutika jako filozofická disciplína...121 // 5.2.3 Obrat ke kritické hermeneutice...124 // 5.2.4 K současné hermeneutice...125 // 5.2.5 Hermeneutický kruh...128 // 5.2.6 Kruh, či spirála?...130 // 5.3 Možnosti hermeneutické etiky...131 // 5. 4 Závěr kapitoly...132 // 6. Etika hodnot...133 // 6.1 Termín hodnota...134 // 6.1.1 Etymologie pojmu hodnota...134 // 6.1.2 Hodnota jako filozofický pojem...136 // 6.2 Axiologická etika...138 // 6.2.1 Hodnoty lidské praxe...138 // 7 Hermeneutická etika hodnot...140 // 7.1 Předpoklady hermeneutické hodnotové etiky...140 // 7.2 Estetické hodnoty...144 // 7.2.1 Biologické hodnoty...144 // 7.2.2 Hédonistické hodnoty...145 // 7.3 Etické hodnoty...147 // 7.3.1 Morální hodnoty...147 // 7.3.2 Mravní hodnoty...148 // 7.4 Transcendentní hodnoty...149 // 7.4.1 Hodnoty filozofické víry...149 // 7.4.2 Hodnoty náboženské...151 // 5 // Závěr kapitoly...152 // Závěr...154 // Přílohy...155 // Příloha č. 1...155 // Příloha č. 2...156 // Příloha č. 3...157 // Příloha č. 4...157 // Příloha č. 5...158 // Příloha č. 6...159 // Příloha č. 7...160 // Příloha č. 8...161 // Příloha č. 9...162 // Příloha č. 10...163 // Příloha č. 11...164 // Příloha č. 12...165 // Seznam použité literatury...166
(OCoLC)879565714
cnb002582762

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC