Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, 2013
439 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7286-221-4 (Historický ústav AV ČR ; váz.)
ISBN 978-80-87782-13-2 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR ; váz.)
Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae. Řada A, Monographia ; sv. 45
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
Část. anglický a slovenský text, anglická a česká resumé
000249947
I. Problematika obccnč slovanská, ruská a ukrajinská...11 // Pavel Cibulka: Zahraničněpolitická dimenze Masarykovy činnosti na vídeňské říšské radě: zájem o slovanské i neslovanské problémy...13 // Radomír Vlček: Masaryk a české rusofilství...27 // Evgenij F. Firsov: Changes in the Estimation of T. G. Masaryk in Russia on the Eve of World War I and the Struggle for the Russian Edition of “Russia and Europe”...47 // Zoja S. Nenaíeva: Prvé kolo boja za pomlčku: ruské ministerstvo zahraničních vecí, T. G. Masaryk a otázka politického osudu Slovákov počas prvej svetovej vojny...55 // Vratislav Doubek: Posuny kritiky antidemokratického režimu: T. G. Masaryk, E. Beneš a bolševická revoluce...73 // Jelena P. Serapionova: T. G. Masaryk a ruská emigrace...93 // Ľubica Harbuľová: T. G. Masaryk - ukrajinská otázka - ukrajinskí politickí predstavitelia (1917-1920)... 101 // Jaroslav Vaculík: Ke vztahu Masaryka k Ukrajině- a Ukrajiny k tamním Čechům... 111 // Milada Sekyrková: School of Slavonic and East European Studies, London: T. G. Masaryk a jeho následovníci ... 117 // II. Tematika polská... 133 // Antoni Maziarz: President Tomáš Garriguc Masaryk as portrayed by the Right-wing Press in Greater Poland (1918-1937) ... 135 // Marek Białokur: The Formation of Czechoslovakia and its President: Tomáš Garriguc Masaryk in the Eyes of Polish Historians between the 20th and 21th Centuries...I47 // Petr Kaleta: Albert Zipper a jeho vzpomínky na spolužáka z Vídně Tomáše Masaryka ... 163 // III. Tematika slovenská // Martin Vašš: T. G. Masaryk a jeho vnímanie problémov Slovenska vo funkcii prezidenta CSR ...175 // Peter Koráľ: Obraz Tomáša Garrigue Masaryka v ľudáckej medzivojnovej tlači...189 //
Ján Džujko: Tomáš Garrigue Masaryk na stránkach východoslovenskej straníckej tlače v medzivojnovom období...205 // Marek Šmíd: T. G. Masaryk a Slováci: proměny vnímání osobnosti T. G. Masaryka ve slovenské historiografii po roce 1989 ...221 // IV. Tematika jihoslovanská (zeme bývalé Jugoslávie a Bulharsko)...235 // Ladislav Hladký: T. G. Masaryk a jižní Slované: konstanty a proměnné v rámci starého příběhu...237 // Jana Hrabcová: České politické elity a jejich vztah k samostatnému jugoslávskému státu...253 // Irena Gantar Godina:“! At us learn from the Czech-Slavs”: Reception of Masaryk’s Views among Slovenian Intelligentsia from 1895 to 1914 ...263 // Damir Agičić: Masaryk a Chorváti v minulosti a dnes: mezi nekritickou podporou a verejným zpochybňováním...283 // Václav Špělánek: Tomáš G. Masaryk a Srbové z království před první světovou válkou ...297 // Biljana Šimunovič Bešlin:The Death of T. G. Masaryk in Serbian Press ...313 //František Šístek: „Povinnost čestného muže“: T. G. Masaryk a Černá Hora 325 // Jan Rychlík: T. G. Masaryk, Bulhaři a makedonská otázka...351 // Novica Veljanovski: T. G. Masaryk a makedonská otázka ...365 // Krasimira Marholeva: Obraz T. G. Masaryka v Bulharsku při příležitosti jeho 80. narozenin ...375 // Závěr...399 // Ilustrační přílohy ...403 // Seznam užité literatury (výběr) ...413 // Jmenný rejstřík // Summary...433 // Seznam autorů
(OCoLC)876342290
cnb002566600

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC