Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:16x 
BK
EB
Příručka
4., rozš. a přeprac. vyd.
Praha : Galén, 2014
455 s. : il., portréty ; 20 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-7492-069-1 (váz.)
ISBN 978-80-7492-124-7 (online ; pdf)
Makropulos
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Popsáno podle tištěné verze
000249966
Předmluva ke čtvrtému vydání 7 Předmluva ke třetímu vydání 9 // (1) Stačí chvíli uvažovat 15 Neurony 19 // Kulturu lze chápat jako niku našeho druhu 22 Co obnáší pojem nika? 23 Co znamená kulturní nika v praxi? 24 // Principy stavby a funkce nervových buněk lidského mozku 25 Neurony tvoří jádra a vrstvy 25 Synapse 26 // Geny - neurony - prostředí - a zpět 28 // Genomikaa heritabilita 30 // Plasticita 33 // Mapování 34 // Netironální reprezentace 36 // Základní vlastnosti funkčních systémů mozku 36 // Proměna evoluční psychologie 38 // Psychologické adaptace 39 // Empirické testování 40 // Evoluční psychologie - geny a prostředí 41 // Čtyři principy 43 // Současné hodnocení evoluční adaptovanosti a gradualismu 44 // Současné hodnocení masivní modularity 45 // Současné hodnocení univerzality lidské nátury 46 // Mozek je zkoumán na řadě úrovní 47 // Zlý duch závistivé tety 49 // Anatomie mozku vzdoruje 50 // Výpočetní neurověda 55 // Glie 56 // Připomenutí ze střední školy 57 // Poznámky 59 // (2) Jak vnímáme a jak poznáváme, co vnímáme? 63 Principy činnosti funkčních systémů vnímání a poznávání 64 Vidíme a poznáváme 66 // Další zrakové korové oblasti 69 Tři systémy zpracování zrakové informace 71 Centra, která nejsou centry 73 Korová slepota 75 // Příklady poruch zrakového poznávání 77 // Porucha zrakového rozlišování tvarů 77 // Porucha rozlišování barev 78 // Jak poznáváme a nepoznáváme tváře? 79 // Navigace 82 // Zrakové představy 84 // Mentální rotace 85 // Slyším šelest motýlího křídla i řev tryskového motoru 86 Na co je hudba? 87 Muzikanti a hudební laici 88 // Poslouchám-li Rachmaninova, mrazí mne v zádech 89 Hudba mluví 90 // Amúzie, porucha rozlišování hudebních zvuků 91 //
Pacienti C.N., G.L. - příklady amúzie 92 Pacientka I.R.-hudebníagnozie 92 Dotkni se mne! 93 // Dotkneme se a nepoznáme, čeho jsme se dotkli 95 // Příklad taktilni neboli dotykové agnozie - pacienti U.K. a E.C. 95 // Fantomové pocity a příbuzné jevy 96 // Pocit vlastnictví těla 98 // Slovo spisovatel je stříbřitě šedé 99 // Architektura smyslového poznávání 100 // (3) Paměť 105 Pacient H.M. 106 Pacient R. B. 108 Amnézie /110 Pacient N. A. 111 // Paměť chronických alkoholiků 112 Paměť jako obydlí s mnoha místnostmi /113 Pracovní paměť /114 Epizodická paměť 118 Zázračná paměť 119 // Sémantická paměť /119 // Sémantická demence 120 // O vztahu epizodické a sémantické paměti 121 // Autobiografická paměť 121 // Nevědomé paměti 123 // Procedurální paměť 124 // Nevím, kdo jsem, nevím, kde jsem 125 // Poznámky 130 // (4) Řeč a jazyk 133 // Brocova a Wernickeho afázie 136 // S anatomií afázií je svízel 136 // Vztah řeči, jazyka a mozku zdravých lidí 138 // Kde je v mozkové kůře slovník? 140 // Kulturní vlivy 141 // Prozódie-citová stránka jazyka 142 // Jazyk a mozek hluchoněmých lidí 143 // Mluvíme dvěma i větším počtem jazyků 145 // Čteme a píšeme 146 // Vývojová dyslexie 147 // Zpracování čísel a číselný smysl 149 // Vznik a vývoj jazyka: Hauserova-Fitchova-Chomskyho hypotéza 150 Vzniká vývoj jazyka: Arbibova-Rizzolattiho hypotéza 151 // Vlastnosti »pravého« jazyka /154 // Vzniká vývoj jazyka: Christiansenova-Chaterova hypotéza 155 Nejnovější hypotéza: Myiagawaova-Berwickova-Okanoyaova 156 // (5) Hybnost neboli motorika 159 Páteřní a prodloužená mícha 160 Mozeček 162 // Bazálni ganglia 164 // Parkinsonova nemoc 165 // Huntingtonova nemoc 168 // Homunculus, který není homunculem 170 // Musím na té ruce sedět, pane doktore 173 //
Praxie a apraxie neboli složité naučené pohyby 174 // Rozhodujeme se к pohybu 175 // (6) Pravý a levý mozek neboli lateralita 179 Příčiny laterality 181 // Syndrom rozštěpeného mozku 185 // (7) Vědomi a sebeuvědomování 191 Vědomí a bezvědomí 192 Neuronální korelát vědomí 194 Blindsight (doslovně vědomí slepých) 195 Zraková agnozie 196 // Zpětné maskování 196 // Dichoptické maskování 196 // Transkraniální magnetická stimulace 197 // Binokulární rivalita 197 // Syndrom rozštěpeného mozku 197 // Slepota vůči změně 199 // Opomíjení (neglect) a extinkce 200 // Slepota díky nepozornosti (inattentional blindness) 203 // »Mrknutí pozornosti« (attentional blink) 203 // Vegetativní stav 203 // Kóma, stav minimálního vědomí a syndrom uzamčení 206 Zombie 208 // Hejno rybiček neboli neuronální koalice 209 Vědomá neboli explicitní reprezentace 210 Spíme 211 // Čemu spánek slouží? 213 Co vlastně v mozku spí? 214 Funkce spánku 215 Jak si sednu, usnu 216 Vědomí a Sigmund Freud 217 // Různé druhy nevědomých procesů mají různé vlastnosti 218 Freudovy modely duševní činnosti 219 // Čemu by mohlo odpovídat Freudovo Id v dnešním poznání? 221 // Čemu by mohlo odpovídat v dnešním poznání Freudovo Ego? 222 // Freudův systém o> a kortikocentrická teorie vědomí 222 // Sebeuvědomování 225 // Implicitní síť 225 // Geny i kulturní vlivy 229 // Jaderné jáství 229 // Kulturně podmíněné jáství 233 // O svobodné vůli 233 // Libetův experiment 234 // Svobodná vůle má vývojové kořeny 240 // Falešná dichotomie 241 // Poznámky 242 // (8) Řidiči systémy čelních laloků 245 Zevní obvod 250 // Spodní obvod 250 // Muž, který si »půjčoval auta« 251 // Pacient E.V.R. 251 // Vnitřní obvod 252 // Polární obvod 253 // Poškození čelních laloků v dětství 253 //
Soudobý výklad činnosti prefrontálních funkčních systémů 254 // Neuronální podklad inteligence 256 // Současné poznání stavby a funkce řídících systémů 260 // (9) Citový mozek 263 // Prvních sto let moderního výzkumu 263 Emoce v úzkém slova smyslu 265 Emoční pozadí 267 Bolest 269 Základní emoce 270 // Aktivita amygdaly se podílí na emoční paměti 272 // Smích a pláč 272 // Emoční paměť mužů a žen 273 // Balíčky hodné a zlé 274 // Emoční a sociální inteligence 277 // Závislost na psychoaktivních látkách 278 // Úzkost 282 // Panická porucha 284 // Posttraumatická stresová porucha 286 // Bojím se lidí 288 // Obsedantně-kompulzivní porucha 289 // Je mi smutno na umření 290 // Vrah mezi námi 295 // Zpráva z tisku 296 // Antisociální porucha osobnosti 298 // Zabijáčka mapa 298 // Činnost mozku duševně zdravých vrahů 299 Psychopati 300 Stres 307 Poznámky 314 // (10) Ženský a mužský mozek 317 // Některé rozdíly stavby a funkce ženského a mužského mozku 317 Učení a paměť 320 Sexuální mozek 325 // Emoční reaktivita, regulace emocí, empatie 325 Bolest 327 Agrese 327 // Neuronální koreláty krásy 329 // Menší podíl žen v exaktních disciplínách 330 // Ekonomické a sociální rozhodování 331 // Hypotéza genderové podobnosti 331 // Takže co praví vědecká analýza na závěr? 332 // Poznámky 333 // (11) Sociální mozek 337 Mentalizace 341 Experimenty testující mentalizaci v průběhu interakce s roboty 345 Spolupráce a podraz aktivují odlišné části mentalizačni sítě 347 Děti a dospělí, verbální a neverbální mentalizace 347 Kulturní rozdíly 348 Altruismus 348 // Vysoká míra altruismu odlišuje lidský druh // od ostatních druhů života 349 // Altruistické trestání 349 // Altruistické odměňování 350 // Silná reciprocita 350 //
Averze vůči nerovnosti 351 // Reciproční poctivost 351 // Evoluční kořeny 352 // Odlišný výklad 352 // Empatie 353 // Empatie má evoluční kořeny 353 Vývojové stupně empatie 354 Vývoj empatie u malých dětí 355 // Mechanismus empatie 356 Experimenty 356 // Empatie má poznávací i pocitovou složku 357 // Empatická odpověď je závislá na sociálním kontextu 357 // Politické rozhodování 359 // Američtí konzervativci a liberálové 361 // Genetický podklad 361 // Co se jim děje v mozku? 362 // Test s »fazolemi« 364 // Čistota 365 // Úspora duševní námahy 366 // Politická ideologie jako motivované sociální poznávání 367 Evolučně psychologický pohled 368 Poznámky 369 // (12) Schizofrenie 373 Rizikové vlivy 377 // Je schizofrenie důsledkem poruchy vývoje mozku? 381 Molekuly 382 // Neurony a funkční systémy 383 // Co lze o schizofrenii říci souhrnně? 388 // (13) Demence 391 Alzheimerova nemoc 393 // Demence při cévním poškození mozku 396 Frontotemporální lobární degenerace 397 Prionová sága: kanibalové a šílené krávy 398 // Zkratky 407 Literatura /411 O autorovi 455

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC