Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:14x 
BK
EB
Příručka
4., rozš. a přeprac. vyd.
Praha : Galén, 2014
455 s. : il., portréty ; 20 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-7492-069-1 (váz.)
ISBN 978-80-7492-124-7 (online ; pdf)
Makropulos
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Popsáno podle tištěné verze
000249966
Obsah // Předmluva ke čtvrtému vydání / 7 Předmluva ke třetímu vydání / 9 // (1) Stačí chvíli uvažovat / 15 Neurony / 19 // Kulturu lze chápat jako niku našeho druhu / 22 Co obnáší pojem nika? / 23 Co znamená kulturní nika v praxi? / 24 // Principy stavby a funkce nervových buněk lidského mozku / 25 Neurony tvoří jádra a vrstvy / 25 Synapse / 26 // Geny - neurony - prostředí - a zpět / 28 // Genomikaa heritabilita / 30 // Plasticita / 33 // Mapování / 34 // Netironální reprezentace / 36 // Základní vlastnosti funkčních systémů mozku / 36 // Proměna evoluční psychologie / 38 // Psychologické adaptace / 39 // Empirické testování / 40 // Evoluční psychologie - geny a prostředí / 41 // Čtyři principy / 43 // Současné hodnocení evoluční adaptovanosti a gradualismu / 44 // Současné hodnocení masivní modularity / 45 // Současné hodnocení univerzality lidské nátury / 46 // Mozek je zkoumán na řadě úrovní / 47 // Zlý duch závistivé tety / 49 // Anatomie mozku vzdoruje / 50 // Výpočetní neurověda / 55 // Glie / 56 // Připomenutí ze střední školy / 57 // Poznámky / 59 // (2) Jak vnímáme a jak poznáváme, co vnímáme? / 63 Principy činnosti funkčních systémů vnímání a poznávání / 64 Vidíme a poznáváme / 66 // Další zrakové korové oblasti / 69 Tři systémy zpracování zrakové informace / 71 Centra, která nejsou centry / 73 Korová slepota / 75 // Příklady poruch zrakového poznávání
/ 77 // Porucha zrakového rozlišování tvarů / 77 // Porucha rozlišování barev / 78 // Jak poznáváme a nepoznáváme tváře? / 79 // Navigace / 82 // Zrakové představy / 84 // Mentální rotace / 85 // Slyším šelest motýlího křídla i řev tryskového motoru / 86 Na co je hudba? / 87 Muzikanti a hudební laici / 88 // Poslouchám-li Rachmaninova, mrazí mne v zádech / 89 Hudba mluví / 90 // Amúzie, porucha rozlišování hudebních zvuků / 91 // Pacienti C.N., G.L. - příklady amúzie / 92 Pacientka I.R.-hudebníagnozie / 92 Dotkni se mne! / 93 // Dotkneme se a nepoznáme, čeho jsme se dotkli / 95 // Příklad taktilni neboli dotykové agnozie - pacienti U.K. a E.C. / 95 // Fantomové pocity a příbuzné jevy / 96 // Pocit vlastnictví těla / 98 // Slovo spisovatel je stříbřitě šedé / 99 // Architektura smyslového poznávání / 100 // (3) Paměť / 105 Pacient H.M. / 106 Pacient R. B. / 108 Amnézie /110 Pacient N. A. / 111 // Paměť chronických alkoholiků / 112 Paměť jako obydlí s mnoha místnostmi /113 Pracovní paměť /114 Epizodická paměť / 118 Zázračná paměť / 119 // Sémantická paměť /119 // Sémantická demence / 120 // O vztahu epizodické a sémantické paměti / 121 // Autobiografická paměť / 121 // Nevědomé paměti / 123 // Procedurální paměť / 124 // Nevím, kdo jsem, nevím, kde jsem / 125 // Poznámky / 130 // (4) Řeč a jazyk / 133 // Brocova a Wernickeho afázie / 136 // S anatomií afázií je svízel
/ 136 // Vztah řeči, jazyka a mozku zdravých lidí / 138 // Kde je v mozkové kůře slovník? / 140 // Kulturní vlivy / 141 // Prozódie-citová stránka jazyka / 142 // Jazyk a mozek hluchoněmých lidí / 143 // Mluvíme dvěma i větším počtem jazyků / 145 // Čteme a píšeme / 146 // Vývojová dyslexie / 147 // Zpracování čísel a číselný smysl / 149 // Vznik a vývoj jazyka: Hauserova-Fitchova-Chomskyho hypotéza / 150 Vzniká vývoj jazyka: Arbibova-Rizzolattiho hypotéza / 151 // Vlastnosti »pravého« jazyka /154 // Vzniká vývoj jazyka: Christiansenova-Chaterova hypotéza / 155 Nejnovější hypotéza: Myiagawaova-Berwickova-Okanoyaova / 156 // (5) Hybnost neboli motorika / 159 Páteřní a prodloužená mícha / 160 Mozeček / 162 // Bazálni ganglia / 164 // Parkinsonova nemoc / 165 // Huntingtonova nemoc / 168 // Homunculus, který není homunculem / 170 // Musím na té ruce sedět, pane doktore /173 // Praxie a apraxie neboli složité naučené pohyby / 174 // Rozhodujeme se к pohybu / 175 // (6) Pravý a levý mozek neboli lateralita / 179 Příčiny laterality / 181 // Syndrom rozštěpeného mozku / 185 // (7) Vědomi a sebeuvědomování / 191 Vědomí a bezvědomí / 192 Neuronální korelát vědomí / 194 Blindsight (doslovně vědomí slepých) / 195 Zraková agnozie / 196 // Zpětné maskování / 196 // Dichoptické maskování / 196 // Transkraniální magnetická stimulace / 197 // Binokulární rivalita / 197 // Syndrom rozštěpeného
mozku / 197 // Slepota vůči změně / 199 // Opomíjení (neglect) a extinkce / 200 // Slepota díky nepozornosti (inattentional blindness) / 203 // »Mrknutí pozornosti« (attentional blink) / 203 // Vegetativní stav / 203 // Kóma, stav minimálního vědomí a syndrom uzamčení / 206 Zombie / 208 // Hejno rybiček neboli neuronální koalice / 209 Vědomá neboli explicitní reprezentace / 210 Spíme / 211 // Čemu spánek slouží? / 213 Co vlastně v mozku spí? / 214 Funkce spánku / 215 Jak si sednu, usnu / 216 Vědomí a Sigmund Freud / 217 // Různé druhy nevědomých procesů mají různé vlastnosti / 218 Freudovy modely duševní činnosti / 219 // Čemu by mohlo odpovídat Freudovo Id v dnešním poznání? / 221 // Čemu by mohlo odpovídat v dnešním poznání Freudovo Ego? / 222 // Freudův systém o> a kortikocentrická teorie vědomí / 222 // Sebeuvědomování / 225 // Implicitní síť / 225 // Geny i kulturní vlivy / 229 // Jaderné jáství / 229 // Kulturně podmíněné jáství / 233 // O svobodné vůli / 233 // Libetův experiment / 234 // Svobodná vůle má vývojové kořeny / 240 // Falešná dichotomie / 241 // Poznámky / 242 // (8) Řidiči systémy čelních laloků / 245 Zevní obvod / 250 // Spodní obvod / 250 // Muž, který si »půjčoval auta« / 251 // Pacient E.V.R. / 251 // Vnitřní obvod / 252 // Polární obvod / 253 // Poškození čelních laloků v dětství / 253 // Soudobý výklad činnosti prefrontálních funkčních
systémů / 254 // Neuronální podklad inteligence / 256 // Současné poznání stavby a funkce řídících systémů / 260 // (9) Citový mozek / 263 // Prvních sto let moderního výzkumu / 263 Emoce v úzkém slova smyslu / 265 Emoční pozadí / 267 Bolest / 269 Základní emoce / 270 // Aktivita amygdaly se podílí na emoční paměti / 272 // Smích a pláč / 272 // Emoční paměť mužů a žen / 273 // Balíčky hodné a zlé / 274 // Emoční a sociální inteligence / 277 // Závislost na psychoaktivních látkách / 278 // Úzkost / 282 // Panická porucha / 284 // Posttraumatická stresová porucha / 286 // Bojím se lidí / 288 // Obsedantně-kompulzivní porucha / 289 // Je mi smutno na umření / 290 // Vrah mezi námi / 295 // Zpráva z tisku / 296 // Antisociální porucha osobnosti / 298 // Zabijáčka mapa / 298 // Činnost mozku duševně zdravých vrahů / 299 Psychopati / 300 Stres / 307 Poznámky / 314 // (10) Ženský a mužský mozek / 317 // Některé rozdíly stavby a funkce ženského a mužského mozku / 317 Učení a paměť / 320 Sexuální mozek / 325 // Emoční reaktivita, regulace emocí, empatie / 325 Bolest / 327 Agrese / 327 // Neuronální koreláty krásy / 329 // Menší podíl žen v exaktních disciplínách / 330 // Ekonomické a sociální rozhodování / 331 // Hypotéza genderové podobnosti / 331 // Takže co praví vědecká analýza na závěr? / 332 // Poznámky / 333 // (11) Sociální mozek / 337 Mentalizace / 341
Experimenty testující mentalizaci v průběhu interakce s roboty / 345 Spolupráce a podraz aktivují odlišné části mentalizačni sítě / 347 Děti a dospělí, verbální a neverbální mentalizace / 347 Kulturní rozdíly / 348 Altruismus / 348 // Vysoká míra altruismu odlišuje lidský druh // od ostatních druhů života / 349 // Altruistické trestání / 349 // Altruistické odměňování / 350 // Silná reciprocita / 350 // Averze vůči nerovnosti / 351 // Reciproční poctivost / 351 // Evoluční kořeny / 352 // Odlišný výklad / 352 // Empatie / 353 // Empatie má evoluční kořeny / 353 Vývojové stupně empatie / 354 Vývoj empatie u malých dětí / 355 // Mechanismus empatie / 356 Experimenty / 356 // Empatie má poznávací i pocitovou složku / 357 // Empatická odpověď je závislá na sociálním kontextu / 357 // Politické rozhodování / 359 // Američtí konzervativci a liberálové / 361 // Genetický podklad / 361 // Co se jim děje v mozku? / 362 // Test s »fazolemi« / 364 // Čistota / 365 // Úspora duševní námahy / 366 // Politická ideologie jako motivované sociální poznávání / 367 Evolučně psychologický pohled / 368 Poznámky / 369 // (12) Schizofrenie / 373 Rizikové vlivy / 377 // Je schizofrenie důsledkem poruchy vývoje mozku? / 381 Molekuly / 382 // Neurony a funkční systémy / 383 // Co lze o schizofrenii říci souhrnně? / 388 // (13) Demence / 391 Alzheimerova nemoc / 393 // Demence při cévním poškození
mozku / 396 Frontotemporální lobární degenerace / 397 Prionová sága: kanibalové a šílené krávy / 398 // Zkratky / 407 Literatura /411 O autorovi / 455

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC