Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Vyd. 2.
Praha : Karolinum, 2014
153 s. ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 9788024625294 (ebook)
ISBN 8024625296 (ebook)
ISBN 978-80-246-2459-4 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 152-153
Přístupným způsobem se zde popisuje obecná čeština, tj. vlastní mateřština skoro každého Čecha z Čech, užívaná v běžném hovoru od Chodska až po Náchodsko. Jde o češtinu s tvary jako dobrej, dobrýho, vokno, bysme. Jsou probírány i otázky vzniku obecné češtiny a častého střídání jejích tvarů s tvary spisovnými; upozorňuje se na důležitost probíhajícího postupného přechodu od zákazu a nařízení k informování mluvčích o skutečném stavu v běžném hovoru i o rozdílu mezi hovorem v Čechách a na Moravě, o proběhlých změnách v kodifikaci spisovného tvarosloví a perspektivách dalšího vývoje. ....
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Popsáno podle tištěné verze
000250025
OBSAH // Několik slov úvodem 9 // 1. NENÍ JAZYK JAKO JAZYK // Jazykové útvary spisovné a jiné 15 // Situace ve světě 17 // Rozvrstvení češtiny 21 // 2. JAK SE DOOPRAVDY MLUVÍ V ČECHÁCH 27 // Vod starý!ю mlejna aneb hlásky---30 // Jabkám a říbkum aneb skupiny hlásek 34 // S děvčatama vo klukách aneb podstatná jména 35 // Byli udivený, že sem mezi nemocnejma zdravej aneb přídavná jména 38 // Jich - z nich, jí - z ní, ale ho - z něj aneb zájmena (a číslovky) 42 // Prosej, abysme připomenuli, žes to přines aneb slovesa 47 // Větná skladba---51 // Slovní zásoba 58 // 3. CO SE SMÍ, NEBO CO SE HODÍ? 67 // Od zákazů a nařízení k informování 68 // Bohatství stylů, nebo zdroj nedorozumění? 70 // Čížkové a Moraváci---73 // Pověry, mýty a iluze---75 // Může za to Dobrovský? 80 // 4. CO TOMU ŘÍKAJÍ LINGVISTÉ 83 // Střídání kódů 84 // Změny kodifikace 88 // Jak teda budou mluvit naši vnuci? 89 // 5. ...A CO BÁSNÍCI A JINÍ UMĚLCI 93 // 6. PRAVOPISNÉ PATÁLIE 103 // PŘÍLOHY IO9 // A: Náčrt slovníku obecné češtiny 110 // B: Ukázky rozhovorů 146 // SEZNAM LITERATURY I5I
(OCoLC)912325404

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC