Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : OIKOYMENH, 1996
247 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-86005-14-3 (brož.)
Oikúmené
němčina
Obsahuje rejstříky
000250300
OBSAH // Úvod...11 // I. O POČÁTKU VĚCÍ...21 // 1. Ókeanos a Téthys...21 // 2. Noc, vejce a Erós...22 // 3. Chaos, Gaia a Erós...23 // II. PŘÍBĚHY TITÁNŮ...25 // 1. Úranos, Gaia a Kronos...25 // 2. Kronos, Rhea a Zeus...26 // 3. Boje bohů a Titánů...28 // 4. Tyfóeus neboli Tyfón, Zeus a Aigipan ...29 // 5. Boj s Giganty...30 // III. MOIRY.HEKATÉ A JINÁ PŘEDOLYMPSKÁ BOŽSTVA . ... 32 // 1. Sudičky (Moirai)...32 // 2. Bohynč Eurybia, Styx a Hekaté...34 // 3. Skylla, Lamia, Empúsa a jiné příšery...36 // 4. Nejstarší dcery Téthyiny a Ókeanovy...38 // 5. „Mořští starci" Forkys, Próteus a Néreus...39 // 6. „Šedivé bohynč" (Graiai)...42 // 7. Erinye neboli Eumenidy...42 // 8. Gorgony Slhennó, Euryalé a Medusa ...44 // 9. Echidna, had Hesperidek a Hesperidky...46 // 10. Achelóos a Sirény...48 // 11. Thaumas, Iris a Harpyje ...51 // 12. Néreovy dcery...53 // IV. VELKÁ BOHYNĚ LÁSKY...56 // 1. Zrození Afrodity ...57 // 2. Afrodité a Nérités...58 // 3. Afrodité, Arés a Héfaistos...59 // 4. Příběh o Pygmaliónovi...61 // 5. Příběh o Adónidovi...62 // 6. Afrodité a Anchisés...63 // 7. Afroditina přízviska...65 // 5 // V. VELKÁ MATKA BOHŮ A JEJÍ PRŮVODCI ...67 // 1. Idští Daktylové a Kúréti...68 // 2. Kabeirové a Telchinové...70 // 3. Příbčh Attidův...71 // VI. ZEUS A JEHO MANŽELKY...74 // 1. Diovo narození a dětství...75 // 2. Zeus a Héra...77 // 3. Zeus, Eurynomé a Charitky...79 // 4. Zeus, Themis
a Hóry...81 // 5. Zeus, Mnémosyné a Músy...82 // 6. Zeus, Nemesis a Léda ...84 // 7. Krétské příběhy...86 // 8. Orfické příběhy...89 // 9. Diova a Héřina přízviska...92 // VIL MÉTIS A PALLAS ATHÉNĚ...94 // 1. Zrození Athény...94 // 2. Otcové a vychovatelé Athény...95 // 3. Athéna a Héfaistos...97 // 4. Kekropovy dcery...98 // 5. Athénina přízviska... 100 // VIII. LÉTÓ. APOLLÓN A ARTEMIS... 102 // 1. Létino bloudění... 102 // 2. Létó a Asteria... 103 // 3. Zrození Apollóna... 104 // 4. Apollón a jeho nepřátelé... 106 // 5. Apollón a jeho milenky... 108 // 6. Asklépiovo zrození a smrt... 111 // 7. Vyprávění o Artemidě... 113 // 8. Příběh Britomartidin... 114 // 9. Apollónova a Artemidina přízviska... 115 // IX. HÉRA. ARÉS A HÉFAISTOS... 117 // 1. Héřina početí... 118 // 2. Arés a Alóeovci... 119 // 3. Héfaistovo svržení a vychování... 120 // 4. Spoutání Héry... 122 // 5. Héra, Ixión a Kentauři... 123 // X. MAIA. HERMÉS, PAN A NYMFY...125 // 1. Zrození Hermovo a jeho první činy... 126 // 6 // 2. Hermes, Afrodité a Hermafroditos...132 // 3. Panovo narození a jeho lásky...134 // 4. OPriapovi...’35 // 5. Nymfy a Satyrové...>36 // XI. POSE1DÓN A JEHO ŽENY...139 // 1. Poseidonovo zrození a jeho beraní svatba...140 // 2. Poseidon u Telchinů ...141 // 3. Démétér a Poseidonovy hřebci svatby...141 // 4. Poseidon a Amfitrité...142 // 5. Amfitritiny děti...143 // XII. SLUNCE, MĚSÍC A JEJICH PŘÍBUZENSTVO...146
// 1. Příběh Faethontův...149 // 2. Seléné a Endymión...150 // 3. Éós a její milenci...152 // 4. Příběhy Óriónovy...153 // 5. O bozích větru...156 // XIII. PROMÉTHEUS A LIDSKÉ POKOLENÍ ...158 // 1. Původ lidského pokolení...159 // 2. Zápas s Diem a uloupení ohně...163 // 3. Příběh o Pandóře...165 // 4. Prométheovo potrestání a vysvobození...167 // 5. Niobin příběh...168 // 6. Thetis a příští světovládce...170 // 7. Osud lidského pokolení...171 // XIV. HÁDÉS A PERSEFONÉ...174 // 1. Unos Persefony...176 // 2. Jiná vyprávění o únosu, útěše a návratu...182 // 3. Podsvětní příběhy...184 // XV. DIONYSOS A JEHO DRUŽKY...188 // 1. Dionysos, Démétér a Persefoné...189 // 2. Dionysos a Semelé...192 // 3. Dionysovy družky a nepřítelkyně...194 // 4. Dionysos, Inó a Melikertés...197 // 5. Dionysos na moři...199 // 6. Dionysos a Ariadně...200 // 7. Dionysova přízviska ...203 // 7 // Seznam zkratek...207 // Odkazy...210 // Mytologicá jména...220 // Zeměpisná jména...233 // Slova...237 // Věci...242 // Ediční poznámka...247 // 8
(OCoLC)37253035
cnb000165600

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC