Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:18x 
BK
EB
Vyd. 1.
Brno : Masarykova univerzita, 2014
131 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (EBSCO) 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-210-6574-1 (brož.)
ISBN 9788021081765 (ebook)
ISBN 8021081767 (ebook)
Obsahuje bibliografii na s. 125-131 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000250363
OBSAH // Úvod ...9 // Poděkování...13 // 1. Romové jako etnická a sociálně znevýhodněná skupina v ČR...15 // 1.1 Kdo jsou Romové z hlediska etnického? ...16 // 1.2 Historie postavení Romů...20 // 1.3 Romové jako předmět sociálněpolitických opatření v ČR ...22 // 1.3.1 Období 1918 až 1945 ... 22 // 1.3.2 Období 1945 až 1989 ... 23 // 1.3.3 Období po roce 1989...26 // 1.4 Romové jako sociálně a ekonomicky znevýhodněná // skupina v ČR...28 // 1.5 Cesty ze sociálního a ekonomického vyloučení - výzkumný problém...29 // 2. Teoretická východiska: proč mají Romové nízké sociální šance? .. 31 // 2.1 Koncept (ne)rovných sociálních šancí...31 // 2.2 Proč existuje nerovnost sociálních šancí?...34 // 2.2.1 Systémová explanace...34 // 2.2.2 Kulturologická explanace...38 // 2.2.3 Propojení systémové a kulturní explanace...41 // 2.3 Nerovné sociální šance na příkladě Romů v české společnosti...43 // 3. Sociální mobilita a etnické skupiny...45 // 3.1 Sociální mobilita jako makrosociologický koncept...45 // 3.2 Sociální mobilita jako mikrosociologický koncept ...48 // 3.3 Sociální mobilita a etnické skupiny...51 // 3.3.1 Od asimilace k multikulturalismu a zase zpět...52 // 3.3.2 Standardní asimilační teorie ...53 // 3.3.3 Přímá neboli lineární asimilační teorie...55 // 3.3.4 Segmentovaná asimilační teorie...57 // 4. Metodologie výzkumu a způsob analýzy dat...59 // 5. První typ vzestupné
mobilitní dráhy: role sociálního kapitálu // a profesních ambicí...65 // 5.1 Byli jsme jiní, neproblematičtí...65 // 5.2 Měli jsme jinou startovací čáru...68 // 5.3 Sociální kapitál...69 // 5.4 Společenský status jako úspěch...71 // 5.5 Mezi Romy však nemám přátele...72 // 5.6 Shrnutí ...73 // 6. Druhý typ vzestupné mobilitní dráhy: vzestup prostřednictvím vzdělání - role vzdělávacího systému a institucionálních příležitostí ...75 // 6.1 Školní příprava v omezených sociálních a ekonomických podmínkách ...75 // 6.2 Bylo mi ve škole ze začátku nepříjemně...78 // 6.3 Budu výjimečný/á a nenechám se, neboli strůjcem svého štěstí?...80 // 6.4 Nové příležitosti: dělat pro Romy...81 // 6.5 Shrnutí ...83 // 7. Třetí typ vzestupné mobilitní dráhy: vzestup prostřednictvím vzdělání - role individuálního úsilí a kulturního kapitálu rodiny... 85 // 7.1 Kulturní kapitál v rodině původu...86 // 7.2 Orientace na vzdělání a školu ...87 // 7.3 Spolupráce rodiny a školy...89 // 7.4 Shrnutí ...90 // 8. Přiblížit se k většinovému prostředí...91 // 8.1 Orientace na hodnoty a normy majority...91 // 8.2 Hodnota integrace...94 // 8.3 Byli aktivní, zajímali se, měli ambice...95 // 8.4 Výrazná role učitelky ve vzdělávacím systému...99 // 8.5 Předsudky a stigmatizace je však doprovázejí // i v současnosti ... 102 // 8.6 Mezi Romy Romové, mezi Čechy Češi ...105 // 8.7 Shrnutí
...109 // 9. Závěr-nenechali se vyloučit... 113 // 9.1 Tři sociálně vzestupné mobilitní dráhy Romů ...113 // 9.2 Konceptualizace závěrů...115 // Summary ...123 // Literatura ...125
(OCoLC)880868490
cnb002562393

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC