Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Scientia, 1995-1996
2 sv. : il. (některé barev.), mapy, portréty, noty ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7183-045-3 (díl 1 ; brož.)
ISBN 80-7183-026-7 (díl 2 ; brož.)
Latinsko-český slovník
[Díl] 1. 198 s. -- [díl] 2. 283 s.
Část. latinský text
000250425
OBSAH // PŘEDMLUVA... 9 // ÚVOD... ? // Latina; latinská abeceda; výslovnost; přízvuk; tvar flektovaných slov // 1. // FEMINA, FEMINAE, FEMININVM... 17 // Substantiva - latinské deklinace; I. deklinace - fěmina; adjektiva // 1. deklinace; sloveso esse - indikativ prézentu, infinitiv prézentu Jaká byla femina Romana? - Lukrécie // 2. // FORVM ROMANVM... 25 // Substantiva II. deklinace - servus, verbum; adjektiva II. deklinace; slovesa - latinské konjugace; indikativ prézentu aktiva L-IV. konjugace Forum Romanum; Roma aeterna; Romulus a Remus // 3. // CIVIS ROMANVS SVM... 35 // Substantiva III. deklinace - consul, opus {mare); indikativ imperfekta slovesa esse; věty tázací // Civis Romanus sum; Římský občanský oděv a jméno; Mucius Scaevola // 4. // DE VILLIS ROMANIS... 45 // Indikativ prézentu pasiva I.-IV. konjugace; infinitiv prézentu pasiva; // imperativ; zájmena osobní // Villa rustica; Villae suburbanae, villae maritimae; // Pomona a Vertumnus; Latinské pozdravy // 5. // VITA RVSTICA...  // Stupnice latinského slovesa; indikativ perfekta aktiva; zájmena tázací a vztažná; vedlejší věty vztažné indikatívni; stupnice sloves 1.-4. lekce Vita rustica; Z římské kuchyně; Cincinnatum ab aratro... // 6. // DE DIS ROMANIS... 65 // Adjektiva III. deklinace; indikativ imperfekta aktiva i pasiva Římské náboženství; De auspiciis; Smlouva s bohy // 7. > // L1NGVA LATINA SEMPER VIVA... 75 // Opakovací cvičení // Lingua Latina; Píšeme
latinkou; Setkání s latinou v evropských metropolích // 8. // RES PVBLICA EST RES POPVLI... 85 // Substantiva IV. deklinace - cursus, genü; substantiva V. deklinace - rěs, diěs; záporná zájmena - níillus, nemö, nihil; zápor Res publica - stát a jeho instituce; Politická činnost - služba obci a zdroj slávy; O skřivanovi se zlatou přilbou; Plútarchos // 9. // GRAVE MARTIS OPVS... 95 // Indikativ perfekta pasiva; transformace aktivní věty do pasiva; imperfektum a perfektum // Římská armáda; Legionáři - vojáci meče a rýče; Gaius lulius Caesar // 10. // PRIMVS INTER PARES // 105 // Zájmena ukazovací - is, ea, id; idem, eadem, idem; hic, haec, hoc; // ille, illa, illud; (iste, ista, istud; ipse, ipsa, ipsum); deponentní slovesa; // zájmeno osobní zvratné; zájmena přivlastňovací // Augustus; Dynastie s poněkud složitým rodokmenem; Bitva u Aktia; // Oleum et operam perdidi aneb „zatracená práce“ // 11. // IVS EST ARS BONI ETAEQVI... 117 // Tvoření slov v latině; sloveso posse // Římské právo; „Proces století“ v Římě - M. Tullius Cicero; Právo v praxi // 12. // DE PROVINCIIS ROMANIS... 127 // Stupňování adjektiv; nepravidelné stupňování; slovesa velle, nolle, maile Římské provincie; Limes Romanus; Plinius Mladší; Plinius Traiano // 13. // MILLE VIAE DVCVNT ROMAM... 137 // Indikativ futura I. sloves I. a II. konjugace; indikativ futura I. sloves III. a IV. konjugace; futurum I. slovesa esse; slovesa typu capiö,
capere; sloveso fieri // Silnice, všude silnice; Státní pošta; Quintus Horatius Flaccus - Musis amicus (Cesta do Brundisia) // 14. // AVT PRODESSE AVT DELECTARE... 147 // Opakovací cvičení // Opět na procházce světovými metropolemi // Aut prodesse volunt aut delectare poetae - setkání s římskými básníky; // Gaius Valerius Catullus; Titus Lucretius Carus // 15. // DOMVS PROPRIA - DOMVS OPTIMA... 157 // Vazba akuzativu s infinitivem; číslovky základní Římské domy; Patron a klient; Strašidelný dům // 16. // DE FAMILIA ROMANA... 169 // Infinitiv perfekta aktiva a pasiva; adverbia - tvoření a stupňování; nepravidelné stupňování adverbii // Římská rodina; Consortium omnis vitae; Calpurnia - Cornelia; // Děti a hračky // 17. // NIHIL EST ANNIS VELOCIVS... 179 // Indikativ plusquamperfekta aktiva a pasiva; indikativ futura II. aktiva a pasiva; přehled základních a řadových číslovek; ablativ časový Dies natalis; Římská svatba; D.M. - Dis Manibus // SLOVNÍK VLASTNÍCH JMEN... 191 // KLÍČ KE CVIČENÍM... 194
(OCoLC)36508745
cnb000353219

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC