Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2013
190 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-210-6675-5 (váz.)
ISBN 978-80-210-9573-1 (e-kniha)
Geoinovace
"Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta MU"--Tit. list
Obsahuje bibliografii na s. 176-190 a bibliografické odkazy
000250811
Obsah // Úvod 9 // 1. Kategorie rozvoje 12 // 1.1. Přehled termínů 14 // 1.2. Pokrok a rozvoj 16 // 1.3. Západní moderna 17 // 1.4. Různá chápání rozvoje 21 // 1.4.1. Rozvoj jako cílené jednání (rozvoj s velkým R) 23 // 1.4.2. Politický projekt rozvoje 23 // 1.5. Rozvojová teorie 28 // 1.6. Trendy v rozvojové teorii 31 // 1.7. Klasifikace rozvojové teorie 33 // 2. Problematika nerovností a metodologie 36 // 2.1. Koncept chudoby 38 // 2.2. Klasifikace světového systému 41 // 2.2.1. Klasifikace podle příjmu/Per Capita 41 // 2.2.2. Klasifikace založená na vzorcích obchodu 44 // 2.2.3- Klasifikace založené na indikátorech kvality života 45 // 3. Modernizační škola 48 // 3.2. Hlavní teze a periodizace modernizační školy 49 // 3-3. Lineární modely růstu 53 // 3.4. Modernizační škola a role kultury 55 // 3.5. Exkurs: institucionalizace rozvojových studií a expertní vědění 59 // 3.5.1. Antropologie a institucionalizace rozvojových studii 60 // 4. Historická dynamika nerovností a škola závislosti 64 // 4.1. Definice a periodizace kolonialismu 65 // 4.1.1. Případová studie: Baranův kolonialismus v Indii 69 // 4.2. Hlavní teze školy závislosti 72 // 4.2.1. Štrukturalistická verze školy závislosti 72 // 4.2.2. Neomarxistická verze školy závislosti 75 // 4.3. Teorie světového systému 80 // 5. Washingtonský a post-washingtonský konsensus, // a alternativy k neoliberální doktríně 82 // 5.1. Neoliberalismus 84
5.2. Programy strukturálního přizpůsobení 89 // 5.3. Světová banka 93 // 5.4. Rozvoj jako antipolitická mašinérie 95 // 6. Přístup základních potřeb, lidsko-právní přístup // občanská společnost a alternativní rozvoj 98 // 6.1. Zaměřeno na člověka: přístup základních potřeb 99 // 6.2. Rozvojové cíle tisíciletí 104 // 6.3. Lidská práva a lidsko-právní přístupy 110 // 6.4. Sociální zabezpečení pro marginalizované 115 // 7. Alternativní rozvoj, role občanského sektoru // a globální občanská společnost 118 // 7.1. Kategorie občanské společnosti 120 // 7.2. Neziskový sektor v rozvoji 122 // 7.3. Participativní přístupy v rozvoji 130 // 7.4. Moc a participativní přístupy 133 // 7.5. Alternativní rozvoj 140 // 8. Rozvoj a postmoderní obrat 142 // 8.1. Postrozvoj (postdevelopment) 143 // 8.2. Strukturalismus a poststrukturalismus 145 // 8.3. Charakteristika orientalismu 148 // 8.4. Hlavní argumenty postrozvoje 149 // 9. Nerovný vývoj světa a globalizace 156 // 9.2. Debaty o „Globálních transformacích“ 158 // 9.2.1. Hyperglobalisté 160 // 9-2.2. Skeptikové 162 // 9.2.3. Transformační teze 164 // 9.3. Projekt neoliberální globalizace a alternativní náhledy 165 // 9 4. Globální nerovnosti 169 // 10. Závěr 172 // Literatura // 176
(OCoLC)890261802
(Au-PeEL)EBL6913557
(MiAaPQ)EBC6913557
(OCoLC)1305844609
cnb002609101

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC