Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.2) Půjčeno:56x 
BK
EB
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2014
136 s. : il. ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4581-7 (brož.)
ISBN 978-80-247-9171-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9172-2 (online ; epub)
Obsahuje bibliografii a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000250860
Obsah // Pár slov úvodem...8 // Poděkování ...9 // 1 Muzikoterapie ...10 // 1.1 Působení hudby na člověka...10 // 1.2 Vliv zvuku ...13 // 1.3 Potřebujeme ticho?...15 // 1.4 Pojem muzikoterapie...15 // 1.4.1 Krátký vhled do historie...16 // 1.4.2 Mezioborové souvislosti...18 // 1.5 Aktuální trendy v muzikoterapii...18 // 1.6 Současné směry rozvoje a aplikace muzikoterapie v České republice 22 // 2 Muzikoterapie jako cesta к harmonizaci ...24 // 2.1 Harmonie, soulad...24 // 2.2 Psychosomatika...24 // 2.3 Hudba a dech...26 // 2.4 Rytmus života...26 // 2.5 Potřeba smyslu a seberealizace...28 // 2.6 Pohyb a hudba...29 // 2.7 Trénink koncentrace a paměti...29 // 2.7.1 Trénink koncentrace...29 // 2.7.2 Trénink paměti...30 // 3 Uplatnění muzikoterapie ve zdravotnictví ...33 // 3.1 Muzikoterapie v rehabilitaci...34 // 3.2 Praktické využití muzikoterapie v neurorehabilitaci...34 // 3.3 Muzikoterapie a fyzioterapie...37 // 3.3.1 Cíle fyzioterapie ovlivnitelné muzikoterapeuticky...37 // 3.3.2 Muzikoterapie u osob s Parkinsonovou nemocí...38 // 3.3.3 Zlepšení kvality chůze...40 // 3.3.4 Získání lepší stability...40 // 3.3.5 Zkvalitnění úrovně pohybu...40 // 3.4 Muzikoterapie a ergoterapie...41 // 3.4.1 Trénink funkčních úchopů pomocí muzikoterapie...42 // 3.4.2 Zvyšování úrovně samostatnosti pomocí muzikoterapie...43 // 3.5 Muzikoterapie a logopedie...43 // 3.5.1 Komunikace...44 // 3.5.2 Některé logopedické diagnózy...46 // 3.5.3 Melodicko-intonační
terapie (MIT)...47 // 3.6 Muzikoterapie a rehabilitace kognitivních funkcí...48 // 3.6.1 Kognitivní funkce...49 // 3.6.2 Muzikoterapie při rehabilitaci kognitivních funkcí ...50 // 5 // Muzikoterapie v praxi // 3.7 Muzikoterapie v paliativní medicíně...50 // 3.7.1 Téma umírání...50 // 3.7.2 Souvislosti ...51 // 3.7.3 Hlavní terapeutické cíle...51 // 4 Prvky muzikoterapie využitelné ve školství ...55 // 4.1 Hudba v roli podpory harmonického rozvoje...56 // 4.2 Muzikoterapie a atmosféra ve třídě...56 // 4.2.1 Hudba ovlivňuje náladu...58 // 4.2.2 Muzikoterapie a řešení konfliktů...59 // 4.2.3 Muzikoterapie a rozvíjení empatie...59 // 4.3 Muzikoterapie v rámci hudební výchovy...60 // 4.3.1 Hudební výchova a prožitek radosti ...60 // 4.3.2 Zpěv je pro každého...61 // 4.3.3 Hudební improvizace...62 // 4.3.4 Muzikoterapie jako příležitost к odpočinku i soustředění...63 // 4.4 Jak netraumatizovat žáky při výuce na hudební nástroj?...63 // 4.5 Muzikoterapie a poruchy učení...65 // 4.5.1 Je možné předcházet poruchám učení?...66 // 4.5.2 Dyslexie a rytmizace...66 // 4.5.3 Dyskalkulie a pohyb v prostoru...67 // 4.5.4 Dysgrafie a rozcvičování ...68 // 4.5.5 Rozvíjení sluchové percepce a muzikoterapie ...68 // 5 Muzikoterapie a sociální práce...70 // 5.1 Malé zamyšlení z pohledu filozofické antropologie ...71 // 5.1.1 К lady a zápory života v „hudbě sfér" ...71 // 5.1.2 Hudba, filozofie a politika - téma pro
muzikoterapeuta?...72 // 5.1.3 Proměny hudby v čase - hudba jako produkt // „kulturního průmyslu" ...73 // 5.2 Muzikoterapie jako metoda socializace ...74 // 5.3 Muzikoterapie a sociální role...75 // 5.4 Muzikoterapie v gerontológii...76 // 5.4.1 Hlavní muzikoterapeutické cíle v gerontológii ...76 // 6 Muzikoterapie a psychoterapie...78 // 6.1 Využití muzikoterapie v psychoterapii...79 // 6.1.1 Pesso-Boyden psychoterapie...80 // 6.1.2 Hudba a psýché...83 // 6.2 Muzikoterapie a emoce...84 // 6.2.1 Práce s emocemi...86 // 6.2.2 Průvodce v obtížné životní situaci ...87 // 7 Muzikoterapie osob se speciálními potřebami...89 // 7.1 Osoby se speciálními potřebami v oblasti smyslového znevýhodnění 90 // 7.1.1 Osoby s problémy ve sluchové percepci...90 // 7.1.2 Muzikoterapie u osob s omezením zrakového vnímání...94 // Obsah // 7.2 Osoby s mentálním znevýhodněním...97 // 7.3 Muzikoterapie u osob s poruchou autistického spektra (PAS)...99 // 7.3.1 Indikace a kontraindikace muzikoterapie u osob s PAS...67 // 7.4 Osoby s motorickým znevýhodněním...103 // 7.5 Osoby s kombinovaným zdravotním znevýhodněním ...103 // 8 Muzikoterapeutická metoda Ikapus ...105 // 8.1 Zdroje a základní východiska metody...105 // 8.2 Metodické zásady...107 // 8.3 Uplatnění metody...111 // 9 Příběhy muzikoterapeutických cest...113 // 9.1 Základní popis průběhu skupiny...114 // 10 Hudba a muzikoterapie pro život...118 // 10.1 Je muzikoterapie bezpečná?...120
// 10.2 Terapeut a jeho odpovědnost...120 // 10.3 Muzikoterapie na CESTU...121 // Prameny a literatura...122 // Rejstřík...128 // O autorce... 131 // Souhrn...133 // Summary...135
(OCoLC)879565111
cnb002572299

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC