Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.8) Půjčeno:64x 
BK
EB
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2014
136 s. : il. ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4581-7 (brož.)
ISBN 978-80-247-9171-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9172-2 (online ; epub)
Obsahuje bibliografii a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000250860
Pár slov úvodem 8 // Poděkování 9 // 1 Muzikoterapie 10 // 1.1 Působení hudby na člověka 10 // 1.2 Vliv zvuku 13 // 1.3 Potřebujeme ticho? 15 // 1.4 Pojem muzikoterapie 15 // 1.4.1 Krátký vhled do historie 16 // 1.4.2 Mezioborové souvislosti 18 // 1.5 Aktuální trendy v muzikoterapii 18 // 1.6 Současné směry rozvoje a aplikace muzikoterapie v České republice 22 // 2 Muzikoterapie jako cesta к harmonizaci 24 // 2.1 Harmonie, soulad 24 // 2.2 Psychosomatika 24 // 2.3 Hudba a dech 26 // 2.4 Rytmus života 26 // 2.5 Potřeba smyslu a seberealizace 28 // 2.6 Pohyb a hudba 29 // 2.7 Trénink koncentrace a paměti 29 // 2.7.1 Trénink koncentrace 29 // 2.7.2 Trénink paměti 30 // 3 Uplatnění muzikoterapie ve zdravotnictví 33 // 3.1 Muzikoterapie v rehabilitaci 34 // 3.2 Praktické využití muzikoterapie v neurorehabilitaci 34 // 3.3 Muzikoterapie a fyzioterapie 37 // 3.3.1 Cíle fyzioterapie ovlivnitelné muzikoterapeuticky 37 // 3.3.2 Muzikoterapie u osob s Parkinsonovou nemocí 38 // 3.3.3 Zlepšení kvality chůze 40 // 3.3.4 Získání lepší stability 40 // 3.3.5 Zkvalitnění úrovně pohybu 40 // 3.4 Muzikoterapie a ergoterapie 41 // 3.4.1 Trénink funkčních úchopů pomocí muzikoterapie 42 // 3.4.2 Zvyšování úrovně samostatnosti pomocí muzikoterapie 43 // 3.5 Muzikoterapie a logopedie 43 // 3.5.1 Komunikace 44 // 3.5.2 Některé logopedické diagnózy 46 // 3.5.3 Melodicko-intonační terapie (MIT) 47 // 3.6 Muzikoterapie a rehabilitace kognitivních funkcí 48 // 3.6.1 Kognitivní funkce 49 // 3.6.2 Muzikoterapie při rehabilitaci kognitivních funkcí 50 // 5 // Muzikoterapie v praxi // 3.7 Muzikoterapie v paliativní medicíně 50 // 3.7.1 Téma umírání 50 // 3.7.2 Souvislosti 51 // 3.7.3 Hlavní terapeutické cíle 51 // 4 Prvky muzikoterapie využitelné ve školství 55 // 4.1 Hudba v roli podpory harmonického rozvoje 56 //
4.2 Muzikoterapie a atmosféra ve třídě 56 // 4.2.1 Hudba ovlivňuje náladu 58 // 4.2.2 Muzikoterapie a řešení konfliktů 59 // 4.2.3 Muzikoterapie a rozvíjení empatie 59 // 4.3 Muzikoterapie v rámci hudební výchovy 60 // 4.3.1 Hudební výchova a prožitek radosti 60 // 4.3.2 Zpěv je pro každého 61 // 4.3.3 Hudební improvizace 62 // 4.3.4 Muzikoterapie jako příležitost к odpočinku i soustředění 63 // 4.4 Jak netraumatizovat žáky při výuce na hudební nástroj? 63 // 4.5 Muzikoterapie a poruchy učení 65 // 4.5.1 Je možné předcházet poruchám učení? 66 // 4.5.2 Dyslexie a rytmizace 66 // 4.5.3 Dyskalkulie a pohyb v prostoru 67 // 4.5.4 Dysgrafie a rozcvičování 68 // 4.5.5 Rozvíjení sluchové percepce a muzikoterapie 68 // 5 Muzikoterapie a sociální práce 70 // 5.1 Malé zamyšlení z pohledu filozofické antropologie 71 // 5.1.1 К lady a zápory života v „hudbě sfér" 71 // 5.1.2 Hudba, filozofie a politika - téma pro muzikoterapeuta? 72 // 5.1.3 Proměny hudby v čase - hudba jako produkt „kulturního průmyslu“ 73 // 5.2 Muzikoterapie jako metoda socializace 74 // 5.3 Muzikoterapie a sociální role 75 // 5.4 Muzikoterapie v gerontológii 76 // 5.4.1 Hlavní muzikoterapeutické cíle v gerontológii 76 // 6 Muzikoterapie a psychoterapie 78 // 6.1 Využití muzikoterapie v psychoterapii 79 // 6.1.1 Pesso-Boyden psychoterapie 80 // 6.1.2 Hudba a psýché 83 // 6.2 Muzikoterapie a emoce 84 // 6.2.1 Práce s emocemi 86 // 6.2.2 Průvodce v obtížné životní situaci 87 // 7 Muzikoterapie osob se speciálními potřebami 89 // 7.1 Osoby se speciálními potřebami v oblasti smyslového znevýhodnění 90 // 7.1.1 Osoby s problémy ve sluchové percepci 90 // 7.1.2 Muzikoterapie u osob s omezením zrakového vnímání 94 // 7.2 Osoby s mentálním znevýhodněním 97 //
7.3 Muzikoterapie u osob s poruchou autistického spektra (PAS) 99 // 7.3.1 Indikace a kontraindikace muzikoterapie u osob s PAS 67 // 7.4 Osoby s motorickým znevýhodněním 103 // 7.5 Osoby s kombinovaným zdravotním znevýhodněním 103 // 8 Muzikoterapeutická metoda Ikapus 105 // 8.1 Zdroje a základní východiska metody 105 // 8.2 Metodické zásady 107 // 8.3 Uplatnění metody 111 // 9 Příběhy muzikoterapeutických cest 113 // 9.1 Základní popis průběhu skupiny 114 // 10 Hudba a muzikoterapie pro život 118 // 10.1 Je muzikoterapie bezpečná? 120 // 10.2 Terapeut a jeho odpovědnost 120 // 10.3 Muzikoterapie na CESTU 121 // Prameny a literatura 122 // Rejstřík 128 // O autorce 131 // Souhrn 133 // Summary 135
(OCoLC)879565111
cnb002572299

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC