Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013
212 s. : il., 1 mapa ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-244-3956-3 (brož.)
Monografie
Obsahuje bibliografii na s. 206-211 a bibliografické odkazy
Část. řecký text, anglické resumé
000251122
ÚVOD...10 // 1. Proč se zabývat řeckou filosofií řecký...10 // 2. Jak knihu používat...14 // 3. Poděkování...16 // I. VĚTNÉ ČLENY JAKO KLÍČ K POROZUMĚNÍ // JAZYKU A SVĚTU...18 // 1.1 Filosofie a jazyk...18 // 1.2 Větné členy a slovní druhy jakožto základní prvky jazykové analýzy... 20 // 1.3 Analytické a syntetické jazyky...22 // 1.4 Identifikace větných členů jakožto intuitivní či instinktivní jazyková schopnost...23 // 1.5 Nominální a verbální fráze jakožto základ hloubkové // struktury jazyka...25 // 1.6 Sloveso „být“ a subjekt-predikátová povaha světa ...26 // 1.6.1 Jmenné predikáty a Platónova a Aristotelova analýza bytí..27 // 1.6.2 Predikativní a existenční význam slovesa „být“...30 // 1.7 Přívlastek a strukturace světa...31 // 1.8 Máchův verš a struktura řeckých vět: zásada při překládání...34 // II. PŘEDPOKLADY ŘECKÉ FILOSOFIE A ŘECKÁ ABECEDA...36 // II.1 Řecký zázrak (demokracie a filosofie)...36 // II.2 Řecký jazyk a řecké písmo...40 // II.2.1 Slabičné versus hláskové písmo...41 // II.2.2 Vznik řeckého hláskového písma...43 // II.2.3 Attičtina a kodifikace řecké alfabety...46 // II.3 Písmo a filosofie ...48 // II.3.1 Čtení a mnemotechnická funkce písma...49 // II.3.2 Další funkce písma...51 // II.3.3 Písmo a společnost (oralita versus skripturalita)...52 // II.3.4 Písmo a výchova/vzdělání...54 // II.3.5 Předsókratovské texty ...55 // II.4 Řecká alfabeta a pravidla pro její výslovnost...59 //
III. O SVĚTĚ A FILOSOFII ... 64 // III.1 Řecké lidové představy o světě...64 // III.1.1 XóyoiрKѲKі;...67 // III.1.2 Základní filosofické směry...68 // III.2 Platónova a Aristotelova metafyzika/ontologie...71 // III.2.1 oůoía...73 // III.2.2 aiiía...76 // III.2.3 ápxň...78 // III.2.4 elvai...78 // III.3 Platónova a Aristotelova epistemologie...80 // III.3.1 єKіKтііції...81 // III.4 Platónova a Aristotelova nauka o duši...83 // III.4.1 4/0KK...84 // III.5 Gramatika: skloňování substantiv 1. a 2. deklinace; // časování slovesa eivai; přehled nejčastějších větných členů ...85 // IV. O ZDATNOSTI A MOUDROSTI ...104 // IV.l Zdatnost jako předpoklad mravního jednání ...104 // IV.1.1 Kрєтіі...109 // IV. 1.2 Etika a morálka...109 // IV.1.3 Platónsko-aristotelská etika ctnosti...110 // 9 // IV.2 Učitel nosí ápETij K její analogie s té/ví] (problematika raných dialogů)...112 // IV.2.1 aoXixiKÓi;...118 // IV.2.2 ápETij K KшKKіK...118 // IV.2.3 Vývoj Platónova myšlení a chronologie jeho díla...121 // IV.2.4 Rané, střední, pozdní dialogy (historicita Sokrata)...123 // IV.3 Dobro a motivace morálního jednání...126 // IV.4 Filosofie, moudrost, metafyzika...131 // IV.4.1 фKKKKфK , KKф0£, KKфіKтіі (problém vzniku a definice filosofie) 133 // IV.5 Gramatika: adjektivum (skloňování adjektiv 1. a 2. deklinace, větná funkce adjektiv, substantivizování adjektiv); // časování tematických sloves...136 //
V. O SMYSLOVÉM VNÍMÁNÍ, MYŠLENÍ A VĚDĚNÍ // (Kєрі тKK aioOávEoOuí тK kKі ѵKKіѵ kKі тђ? ёKіKті)цц<;)...154 // V.l Platónská metafyzika/ontologie...154 // V.l.l KіKKі;, iôéa...160 // V. 1.2 Ontologický, logicko-epistemologický, nebo kosmologický status idejí? ... 161 V. 1.3 Platónovy dialogy a platonismus...165 // V.2 Oddělení duše a těla jako předpoklad pro odlišení myšlení a smyslového vnímání...168 // V.2.1 Platón a vytvoření imateriálna ...173 // V.2.2 Myšleni ...177 // V.3 Myšlení, očišťování, smrt...181 // V.4 Aristotelova koncepce KяіKтііцц...184 // V.5 Gramatika: skloňování substantiv 3. deklinace, deponentní slovesa, substantivizování adverbií, dativ nepřímého předmětu, infinitiv...190 // SUMMARY...200 // SEZNAM ZKRATEK...204 // BIBLIOGRAFIE 206
(OCoLC)880868449
cnb002540844

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC