Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.12.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:11x 
BK
Vyd. 1.
Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2012
179 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7248-808-7 (brož.)
200 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 161-169
Anglické resumé
000251181
PŘEDMLUVA 7 // 1. SMYSL ZKOUMÁNÍ A MODELOVÁNÍ SOUČASNÉHO DOSPÍVAJÍCÍHO ČTENÁŘE 9 // Z KOHO MÁME PŘED SEBOU 13 // 2.1 Mladší dospívající - prebubescent 14 // 2.1.1 Čtenářské charakteristiky prepubescentů 17 // 2.2 Starší dospívající - pubescent 20 // 2.2.1 Čtenářské charakteristiky pubescentů 22 // 3. MOŽNÉ PŘÍSTUPY К DIAGNOSTICE KLÍČOVÝCH // ASPEKTŮ ČTENÁŘSTVÍ DOSPÍVAJÍCÍCH 27 // 3.1 Výchozí otázka je vždy terminologická 28 // 3.2 Možné podoby výzkumu čtení a čtenářství 29 // 3.2.1 Příklady zahraničního designování výzkumů čtení a čtenářství 30 // 3.2.2 Postupy využívané v českém prostředí 36 // 3.3 Komparace metodologických strategií při výzkumu dospívajícího čtenáře 39 // 4. ČTENÁŘ URČENÝ ČÍSLEM 43 // 4.1 Dotazníky ve výzkumu čtenářství 44 // 4.2 Dotazníkové výzkumy čtenářství dospívajících u nás 47 // 5. PILOTNÍ OVĚŘENÍ VÍCEDIMENZIONÁLNÍHO DOTAZNÍKU PRO VÝZKUM A MODELOVÁNÍ SOUČASNÉHO DOSPÍVAJÍCÍHO ČTENÁŘE 55 // 5.1 Prezentace získaných dat - desetiletí 57 // 5.2 Prezentace získaných dat - patnáctiletí 79 // 5.3 Shrnutí k možnosti profilovat současného dospívajícího // čtenáře s použití kvantitativních dat 99 // 6. ČTENÁŘ VE VLASTNÍCH VÝPOVĚDÍCH 101 // 6.1 Rozhovor 102 // 6.2 Čtenářská biografie 104 // 6.3 Orální historie 107 // 7. ROZHOVORY S DOSPÍVAJÍCÍMI O JEJICH POHLEDU NA ČTENÁŘSTVÍ 115 // 4 // Kateřina Homolová / Možnosti zkoumání současného dospívajícího čtenáře // 7.1 Analýza výpovědí desetiletých 116 // 7.2 Analýza výpovědí patnáctiletých 121 // 7.3 Shrnutí k možnosti poznávat současného dospívajícího čtenáře s využitím narativních postupů 126 //
8. DIAGNOSTIKA DOSPÍVAJÍCÍHO ČTENÁŘE METODAMI VÝZKUMU CHOVÁNÍ 129 // 8.1 Čtenář ve významech pojmů 133 // 8.1.1 Sémantický diferenciál 133 // 8.2 Čtenář v systému norem a hodnot 139 // 8.2.1 Q-třídění 140 // 8.2.2 Q-třídění ve čtenářském výzkumu - příklady zkoumání čtenářských postojů dospívajících 143 // 9. ČTENÁŘ MODELOVÝ A MODELOVANÝ 153 // RESUMÉ 159 // LITERATURA 161 // SEZNAM TABULEK 171
(OCoLC)847727523
cnb002439375

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC