Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.7) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2014
712 s. : il. (některé barev.), mapy, plány ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-200-1808-3 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 675-679, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
000251244
Předmluva // Úvod // I. VELKÉ MIMOEVROPSKÉ CIVILIZACE - STAROVĚK // 1. Počátky měst 20 // 2. Egypt a Afrika 25 // 2.1. Stará říše 26 // 2.2. Střední a Nová říše 27 // 2.3. Další oblastí Afriky 32 // 3. Mezopotámie 34 // 3.1. Sumerové 34 // 3.2. Asyřané 37 // 3.3. Babylónská říše 39 // 4. Sousedé Mezopotámie 43 // 4.1. Chetité 44 // 4.2. Elám 46 // 4.3. Peršané 48 // Mapa I. A. Starověk - Anatólie, Egypt, Mezopotámie 50 Mapa I. B. Starověk - Jižní, jihovýchodní a východní Asie 51 // 5. Jižní Asie 52 // 5.1. Poříčí Indu 52 // 5.2. Indie 53 // 5.2.1. Nauka o městech 55 // 5.2.2. Ašókova říše 57 // 5.2.3. Mughalské období 59 // 5.3. Srí Lanka 65 // 19 // 6. Jihovýchodní Asie 68 // 7. Východní Asie 72 // 7.1. Čína 72 // 7.1.1. Feng-šuej 73 // 7.1.2. Čou-li 73 // 7.1.3. Kuan-c’ 74 // 7.1.4. První pán a vládce 76 // 7.1.5. Peking 77 // 7.1.6. Klasická čínská města 83 // 7.2. Japonsko a Korea 85 // 7.3. Tibet a Střední Asie 88 // 8. Před kolumbovská Amerika 90 // 8.1. Severní Amerika / 90 // 8.2. Střední Amerika / 91 // 8.2.1. Toltékové 92 // 8.2.2. Mayové 93 // 8.2.3. Aztékové 100 // 8.3. Jižní Amerika 102 // 8.3.1. Inkové 103 // Mapa I.C. Předkolumbovská Amerika 107 // II. ZROD EVROPSKÉHO URBANISMU - ANTIKA // 1. Egejské kultury 110 // 1.1. Kréta lil // 1.2. Mykény 114 // 2. Velké Řecko 117 // 2.1. Řečtí myslitelé 117 // 2.2. Athény 118 // 2.3. Řecká města 123 // 2.4. Helénistická města 131 // Mapa II.A. Antika - Egejské kultury a Velké Řecko 137 // 109 // 3. Římská říše 138 // 3.1. Etruskové 138 // 3.2. Řím a Římané 140 // 3.3. Nauka o stavbě měst 149 //
3.4. Města Římské říše 151 // Mapa II.B. Antika - Římská říše 165 // III. MEZI ANTIKOU A NOVOVĚKEM - STŘEDOVĚK // 1. Byzantská říše 168 // 1.1. Konstantinopol 169 // 1.2. Byzantská města 173 // 1.3. Vlivy Byzance 184 // Mapa III.A. Středověk - Byzantská říše 186 Mapa III.B. Středověk - Říše islámu 187 // 2. Říše islámu 188 // 2.1. Města islámu 189 // 2.1.1. Blízký východ 189 // 2.1.2. Severní Afrika 194 // 2.1.3. Pyrenejský poloostrov 198 // 2.1.4. Koncepce islámských měst 202 // 2.1.5. Seldžukové a Turci 204 // 2.1.6. Írán 208 // 2.1.7. Střední Asie 210 // 3. Evropský středověk 214 // 3.1. Středověká stavba měst 215 // 3.1.1. Dispozice středověkých měst 218 // 3.2. Jižní Evropa 219 // 3.3. Západní Evropa 228 // 3.4. Střední Evropa 234 // 3.5. Severní Evropa 240 // 3.6. Východní Evropa 242 // 167 // 4. Čechy, Morava a Slovensko 244 // 4.1. Počátky měst 244 // 4.2. Třinácté století 246 // 4.3. Čtrnácté století / 258 // 4.4. Patnácté století / 260 // 4.5. Praha 261 // 4.5.1. Pražské hrady 261 // 4.5.2. Mezihrady 263 // 4.5.3. Staré Město 264 // 4.5.4. Malá Strana / 265 // 4.5.5. Hradčany 267 // 4.5.6. Nové Město 267 // Mapa III.C. Evropský středověk 271 // IV. CESTA K NOVÉ DOBĚ - RENESANCE, BAROKO A KLASICISMUS // 1. Renesance 274 // 1.1. Itálie 275 // 1.1.1. Traktáty 275 // 1.1.2. Italská města 284 // 1.2. Severně od Alp 293 // 1.2.1. Uhry 294 // 1.2.2. České království 295 // 1.3. Francie 299 // 1.3.1. Traktáty // 1.3.2. Francouzská města 301 // 1.4. Německo 304 // 1.4.1. Traktáty 304 // 1.4.2. Německá města 305 // 1.5. Anglie 307 // 1.6. Skandinávie 308 // 1.7. Nizozemsko /309 // 1.8. Španělsko 310 // 1.9. Zámoří 311 // 273 // Mapa IV.A. Renesance, baroko, klasicismus 318 // Mapa IV. B. Renesance, baroko, klasicismus 319 //
2. Baroko a klasicismus 320 // 2.1. Itálie 320 // 2.1.1. Teoretici 321 // 2.1.2. Italská města 322 // 2.2. Francie 330 // 2.2.1. Teoretici 331 // 2.2.2. Francouzská města // 2.2.3. Pevnosti 345 // 2.3. Anglie /346 // 2.4. Rusko /352 // 2.5. Rakousko 364 // 2.6. Německo 367 // 2.7. České království 373 // 2.8. Nizozemsko 381 // 2.9. Skandinávie 382 // 2.10. Portugalsko a Španělsko 385 // 2.11. Zámoří 388 // Mapa IV. C. Renesance, baroko, klasicismus - Americká města 399 // V. BRÁNA K NOVÝM MĚSTŮM - DEVATENÁCTÉ STOLETÍ // 1. Východiska proměn 402 // 1.1. Francouzská revoluce a Napoleon 403 // 1.2. Města utopistů 412 // 1.3. Vzorová sídliště 419 // 2. Proměny měst 426 // 2.1. Racionální město 427 // 2.1.1. New York 427 // 2.1.2. Boston 429 // 2.2. Nové metropole 431 // 2.2.1. Petrohrad 431 // 401 // 2.2.2. Washington 432 // 2.2.3. Athény 433 // 2.2.4. Nová hlavní města 436 // 2.3. Obnova měst 437 // 2.3.1. Moskva 437 // 2.3.2. Hamburk 440 // 2.4. Přestavby center 443 // 2.4.1. Paříž 443 // 2.4.2. Ohlasy Paříže 450 // 2.5. Rozšiřování měst 454 // 2.5.1. Vídeň /455 // 2.5.2. Berlín /463 // 2.5.3. Mnichov 467 // 2.5.4. Barcelona 468 // 2.6. Asanace měst 470 // 2.6.1. Praha 471 // 3. Počátky soudobého urbanismu 477 // 3.1. Teoretici stavby měst 478 // 3.1.1. Eitelberger von Edelberg 478 // 3.1.2. Ildefonso Cerda 479 // 3.1.3. Baumeister a Stubben 479 // 3.1.4. Camillo Sitte 482 // 3.2. Nové koncepce 486 // 3.2.1. Lineární město 486 // 3.2.2. Zahradní město 489 // 3.2.3. Mrakodrapové město 491 // 3.2.3.1. Chicago 493 // 3.2.4. Krásné město 495 // Mapa V.A. 19. století - Evropská města 502 // Mapa V.B. 19. století - Americká města 503 //
VI. DVACÁTÉ STOLETÍ 505 // 1. Velkoměsta 506 // 2. Zahradní města zítřka 515 // 3. Města avantgard 525 // 3.1. Le Corbusier 526 // 3.2. Německá avantgarda 532 // 3.3. Ruská avantgarda 535 // 4. Organické město 544 // 5. Funkcionalistické město 548 // 5.1. Kongresy CIAM 551 // 5.2. Athénská charta 556 // 6. Města a regiony 561 // 6.1. Canberra 561 // 6.2. Nové Dillí 564 // 6.3. Moskva 565 // 6.4. New York 566 // 6.5. Paříž 568 // 6.6. Berlín a Vídeň 569 // 6.7. Řím 572 // 6.8. Praha 574 // 6.9. Regiony 578 // 7. Poválečná obnova 580 // 7.1. Stopy války 580 // 7.2. Londýn 586 // 7.3. Berlín / 592 // 7.4. Praha / 595 // 8. Sídliště a předměstí 602 // 9. Nová města 608 // 9.1. Britská Nová města 608 // 9.2. Pařížská aglomerace 612 // 9.3. Nová města USA 616 // 9.4. Další země a kontinenty 624 Mapa VI. A. 20. století - Evropská města 631 Mapa VI. B. 20. století - Jihovýchodní Asie, Austrálie 632 Mapa VI.C. 20. století - Amerika 633 // VII. HLEDÁNÍ MĚSTA 635 // 1. Urbanizace 636 // 2. Meze funkcionalistického města 638 // 3. Futuristická města 642 // 4. Historické inspirace 648 // 5. Nový urbanismus 654 // 6. Nové rozměry 658 // 6.1. Klasické metropole 658 // 6.2. Megaměsta 660 // 6.3. Oázy přepychu 662 // 6.4. Prestiž třetího rozměru 664 // 7. Obzory 670 // Výběr z literatury 675 // Summary 680 // Rejstřík měst a vybraných pojmů z dějin urbanismu // Jmenný rejstřík 703
(OCoLC)886600535
cnb002454871

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC