Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
4. vyd., V ČS 1.
Praha : Československý spisovatel, 1970
341 s., [40] s. obr. příl. : il., mapy, portréty, faksimile ; 25 cm + 1 mapa

objednat
000251503
OBSAH - DÍL PRVNÍ // Kapitola I // Před vpádem švédským // Naděje v trvalý pokoj — Hrabě Černín kupuje Kost — Meliorace a investice na zámku a panství — Hrozící vpád Banérův — Vojenské nepřílezitosti v kraji — Přípravy na příchod Švédů — Prví Švédové před Kostí...Str. 17 // Kapitola II Kost v moci Švédů // Otevření zámku Švédům — Opožděná proklamace — Kost kvartýrem hraběnky Bariérové — Hospodářství na zámku a panství — Zazděné peníze — Rytířské osoby na zámku — Hudec Skřivánek...Str. 24 // Kapitola III // Dobytí Kosti od císařských // Postup císařských — Kapitulace Hrubé Skály a Kosti — Zásluhy fraucimoru při tom — Zloupení panství od císařských — Osvědčení o škodách — Škon „Banýrky — Úspěch domácích mušketýrů...Str. 31 // Kapitola IV Proces s úředníky // Sesazení a uvěznění hejtmana Hosiána a písaře Rovenského — Hněv hraběte — žaloby a obrany — Násilné jednání pánovo — Rozhodnutí císařské — Nářky hraběte na řádění vojska — Peněžní nesnáze Černínovy...Str. 38 // Kapitola V // Dvě léta bídy a strachu // Těžké repartice a kontribuce — Nebezpečí od nepřítele — Hrdá slova o síle hradu Kosti — Bída a útěk poddaných — Panika po porážce císařských ve Slezsku — Odmítnutá pomoc — Strach po bitvě ? Lipska — Přepadení Kosti od Švédů — ZnovU( obyti zámku od císařských
// Str. 44 // Kapitola VI // Za vpádu Torstensonova // Vychovávání císařských — Vpád Torstensonův — Kost v očekávání útoku —  pľávy o situaci na zámku a panství — Kost potretí v rukou Švédů.? — Strach ze zájezdů švédskych — Útrapy od císařských — Zámecká posádka...Str. 61 // Kapitola VII // Kost v listech do Carihradu // Nářky na roboty a „vintrkvartýry“ — Vzácné privilegium Kostečka — Paní hraběnka na Kosti — Zprávy její o úřednících a hospodářství — Purkrabí Bůva — Nové vpády Švédů a kritická situace císařova — Velká úroda roku 1645 ...Str. 68 // Kapitola Vlil’ // Pod švédskou kontribucí // Ohrození velbloudi z Cařihradu — Švédové na Hrubé Skále — Kost kontribuuje na Skálu — Noční útok Švédů na Kost — Exekuce ohněm — Vojna mezi Skálou a Kostí — Kapitulace Skal — Brandbrífy ze všech stran — Hospodářství nového hejtmana — Sumy pohlcené válkou ...Str. 75 // Kapitola IX Paní Rej na na Kosti // Paní Rejna — Její prvé dojmy a prvé kritiky kosteckého’ hospodářství — Její román a svatba na Kosti — Bezohlednost hraběte a hněv paní Rejny — Alezi dvěma ohni — Prosby a hrozby poddaných — Nespokojenost posádky kostecké...Str. 88 // Kapitola X // Rok poslední naděje // AI odlit by ? Sv. Víta — Sporé zprávy o Kosti — ’Poplašné listy z června — Boj o Prahu bojem o českou budoucnost — Kostecké roboty Švédům
— Zl°uPení Kostečka od Švédů — Narozeniny královny Kristiny — Abdankování kostecké posádky...Str. 96 // Kapitola XI Vstříc novým dobám // Jen tři poddaní — Gruntovní soudy a píle paní hraběnky — v úřednictvu — Melio- // race a investice — Osazování pustin — Bilance války a počet osedlých — Pusté vsi a statky — Triumfální návrat P. Marie ...Str. 102 // Kapitola XII // Hrabě Heřman a jeho choť // Rodná půda českého povstání — Boj dvou kultur na české půdě — Mládí hraběte Heřmana; prvé cesty a úspěchy — Věrnost jeho za povstání a potomní odměny — Obchodní a hospodářské talenty jeho — Povaha a osobnost jeho — Hraběnka Sylvie — Postavení maníelů v ohledu náboženském a národním — Z vH a smrt hraběte — Druhý sňatek, závět a smrt hraběnky // Str. 110 // Kapitola XIII // Když se stavěl Humprecht ... // Mládí dedice Heřmanova — Jeho ctižádostivé ideály a nadeje —  klamání jejich — Povaha hraběte Humprechta — Jeho láska ? umění — Stavba zámku Humprechta — Požár Hum-prechta a znovuzbudování jeho — Svatopluk Čech na Humprechtě — Hrabě Humprecht a ěeskonárodní vědomí — Zbožnost doby baroku — Císařské listy hraběti Humprechtovi — Otázka selská amor roku 1680 — Syn a vnuk hraběte Humprechta — Prodej Kosti Str. 130 // Kapitola XIV Na Kosti za starých časů // Celkový dojem — Plány knížete Frýdlantského s Kostí
— Význam kostecké pevnosti — Za~ chránění hradu před zbouráním — Budovy v podhradí — Velká kancelář — L/ízté pokoje a zmar jejich — Sirotčí sklep — Rozsáhlá agenda klíčnice Uršuly — Na Bílé věži — Kaple — Staré inventáře — Božítělové procesí na Kosti — Krčma pod zámkem ... Str. 155 // OBSAH - DÍL DRUHÝ // Kapitola I Hranice panství // Ruslikál a dominikál — Velikost Kostečka — Význam panství v ústave feudální — Procházka po hranicích — Vysoké Kolo — Labanský sedlák — Zemepisný útvar panství — Boj o kostelík v lesích křiíáneckých — Díl osenický — Grunty v cizině — Původní a pozdější rozloha Kostečka // Str. 181 // Kapitola II Pohyb selské půdy // Odhad kosteckého ruslikálu v českých katastrech — Berní rolla — Staročeské korce — Svádění gruntů — Šlechta na selských statcích — Nové dvory Humprecht, ? danke. Rakov — Náhrada poddaným za přeplacenou herni — Katastr tereziánský — Jak se páni zbavovali selské daně — // — Srovnání jeho se staršími katastry — Data starých katastrů o veškeré ploše českého ruslikálu Str. 193 // Katastr josefínský — Obce katastrální — Katastr stabilní — Zjištění jeho ruslikálu // Kapitola III Vsi a lány // Pohyb jmen a hranic vesnických — Studie o velikosti vsí — Korce výsevku — Kolonizace Kostečka v 12.—14. století — Velikost lánů — Materiál datový a
důležité výsledky jeho — Orlův statek ve Střehomi — Dvanáct kop záhonů — Rozličná výměra čtyř gruntů ve Vesci ve všech katastrech — Dnešní obec politická a rozdíly výměry její v starých katastrech // Str. 229 // Kapitola IV Grunty a osedlí // Druhy osedlých — Podsedci — Sedláci a chalupníci — Vzrůst Sobotky — Přibývání osedlých po válce třicetileté — Velikost gruntů v té době — Přehled vývoje za dvě stě let — V’elký přírostek malých osedlých — Vzrůst osad — Drobení gruntů — Vývoj populace . . Str. 250 // Kapitola V // Selská ústava a správa // Lán — Člověčenství — Ústava dominia — Dědičnost poddanství — Obmezení původní svobody — Vývoj jeho a důvody jeho — Čeští sedláci nebyli nevolníky — Právo zákupní — Vzájemná pomoc pána a poddaných — Dědické právo a odúmrti — Správa poddaných — Soudy rychetní a kompetence jejich — Úkoly rychet v jiných směrech — Vojenská hotovost kosteckých sedláků — Ústava a správa Sobotky — Hranice rychet kosteckých ...Str. 262 // Kapitola VI Platy a dávky // Druhy platů a dávek — Nerovnomerné rozdelení jejich — Príčiny toho — Výpočet břemen tkvících na vsi a lánu — Příklad z Oseká — Nevelikost břemen selských — Problém, o néji j de — Pokles hodnoty penéz za tři sta let — Patnáct set korun čs. a tři sta korun z lánu — Chudnutí šlechty české do 16. století
a hospodářské důsledky jeho — Úplné znehodnocení poddanského ouroku — Dodatek o desátku církevním...Str. 279 // Kapitola VII Roboty // Roboty gruntům a vsím odedávna připsané — Skrovnost a stáří jejich — Obrat od války třicetileté — Roboty v dobs Černínské — Daleké fůry — Výplata z robot — Placená práce ve žních — Odhad robot v penězích...Str. 297 // Kapitola VIII Kontribuce // Selská a panská daň pozemková v 14. až 17. století — Systém berní roily — Celý čili berní osedlý — Počet poddaných a počet osedlých v zemi — Kalkulace z roku 1683 — Divi-zoři — Rozdíl hor a kraje — Úpadek mest — Vysoká osedlost kostecká — Osedlost celé zeme — České bernictví v dobe pí edlereziánské — Vzrůst selské kontribuce za sto let — Daň a výnos pole — tydza poddaných...Str. 310 // Kapitola IX Břemena selská vůbec // Břemena lánu v 17. století — Břemena tří gruntů dnes a před dvěma sty lety — Výnos statku v minulosti a přítomnosti — Záver...Str. 329 // František Kutnar : Místo Pekařovy Knihy o Kosti v českém dčjepisectví ...Str. 337 // Seznam příloh s vysvětlivkami // Str. 343
(OCoLC)85654598
cnb000101210

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC