Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(27.3) Půjčeno:410x 
BK
EB
Příručka
2., rozš. a aktualiz. vyd.
Praha : Grada, 2014
256 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4435-3 (brož.)
ISBN 978-80-247-9339-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9340-5 (online ; epub)
Pedagogika
V tiráži chybně uvedeno: vyd. 1.
Dotisk 2016
Obsahuje bibliografii na s. 252-256 a bibliografické odkazy
Popsáno podle tištěné verze
000251648
Úvod 9 // 1. DÍTĚ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU V RODINNÉM PROSTŘEDÍ 13 // 1.1 Vrůstání dítěte do rodiny 14 // Poporodní přijeli 16 // První rok - skrytý základ 17 // 1.2 Čím je pro nás dítě mezi prvním až čtvrtým rokem 20 // 1.2.1 Dítě jako objevitel 23 // Objevuje prostor a jeho uspořádání 23 // Objevuje přes svoje smysly 24 // Objevuje materiály a ovlivňuje tvary 27 // Objevuje své pohybové možnosti 28 // Objevuje řeč a svoji schopnost se vyjádřit 29 // Objevuje sebe a druhé lidi 31 // 1.2.2 Rodící se osobnost 32 // Malý tyran 35 // 1.2.3 Příjemce pravidel a stylu života 40 // Ženská a mužská role 41 // Soužití a jídlo 42 // Sourozenectví 43 // Bázlivost a úzkostnost 46 // V lem spočívá označení „moje dítě" 48 // Co nemusíme v rodině odhadnout 51 // 1.3 Starší předškolák - dítě pěti- až šestileté 53 // 1.3.1 Dítě a širší společnost 54 // Potřebuje vrstevníky 55 // Je soutěživé i žárlivé 56 // Přijímá, rozumí a začleňuje se 58 // Zapouští kořínky v místě, kde žije 59 // Má první zájmy 61 // Trápí ho stud, obavy a může být ohrožené 63 // 1.3.2 Dítě jako občan 67 // Jak přijímá odlišnosti 69 // Je altruistické? 70 // Mezníky v sociálním začleňování 72 // Vstup do mateřské a základní školy - iniciační význam 72 // 2. ÚVAHA RODIČŮ O MATEŘSKÉ ŠKOLE 77 // 2.1 O čem přemýšlet při volbě mateřské školy? 79 // Děti se speciálními potřebami 82 // Hyperaktivní dítě 83 // Různé typy mateřských Škol 86 // 2.2 Očekávání a změny 87 // Jak dítě na mateřskou školu připravit 89 // Doporučující desatero 91 // 2.3 Co udělat pro dobrou adaptaci 93 // Jak může dítě v adaptační fázi reagovat 95 // Provázanost pocitů rodičů a dětí 97 //
3. SOUČASNÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA 101 // Pohled do budoucnosti Školy 102 // 3.1 Jaké jsou mateřské školy 103 // Jak vidí učitelky současnou mateřskou školu 105 // Jak vidí učitelky dítě předškolního věku 107 // 3.2 O co se jednotlivé mateřské školy snaží 108 // Spolupráce s rodinou 109 // 3.2.1 Nedirektivní přístupy 110 // Akceptace 112 // Empatie 113 // Autenticita 113 // Aktivní naslouchání 114 // Empatický rozhovor 115 // Pozitivní školní klima 117 // 3.3 Vlastní Školní vzdělávací programy 119 // 3.3.1 Třídní programy 122 // Výchovně- vzdělávací cíle 123 // Adaptační fáze v práci s novou skupinou 124 // Členění programu 127 // Hra jako respektovaná potřeba i metoda 128 // Pohoda, péče, tvořivost a poznávání 132 // 6 // 3.3.2 Příprava na základní školu 134 // školní zralost 138 // školní připravenost 139 // Děti s odkladem školní docházky 142 // 3.3.3 Klima školy vytvářejí učitelé 145 // Role v pracovní skupině 148 // Překážky pro příznivé vztahy 149 // Kvalitní klima ve společné komunitě rodičů a učitelů 154 // 4. POHLED DO OBSAHU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 156 // 4.1 Osobnostně orientovaný model předškolního vzdělávání 157 // 4.2 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 159 // Vzdělávací oblast: Dítě a jeho tělo 161 // Vzděldvací oblast: Dítě a jeho psychika 163 // Vzdělávací oblast: Dítě a ten druhý 169 // Vzdělávací oblast: Dítě a společnost 170 // Vzdělávací oblast: Dítě a svět 173 // Podmínky předškolního vzdělávání 176 //
4.3 Komplexně zaměřené vzdělávání 178 // Pedagogická diagnostika 179 // Tematické celky a projekty 183 // Význam hry 189 // Jak můžeme přispět ke kvalitní hře 192 // 4.3.1 Osobnostní a sociální rozvoj 193 // Prosociální chování 197 // Dramatická výchova 200 // Interkulturní výchova 206 // 4.3.2 Skupinové soužití dětí 211 // Věkově smíšené třídy 212 // Věkově stejnorodé třídy 214 // 4.4 Některé alternativně zaměřené programy mateřských škol 215 // 4.4.1 Waldorfská mateřská škola 215 // 4.4.2 Mateřská škola Marie Montessori 220 // 4.4.3 Daltonská mateřská škola 224 // 4.4.4 Mateřská škola Začít spolu 227 // 4.4.5 Mateřská škola s Programem podpory zdraví 232 // 4.4.6 Lesní mateřské Školy 235 // 5. JAK SPOLEČNĚ PRACOVAT VE PROSPĚCH ROZVOJE SVÉHO DÍTĚTE 240 // Vzájemné uznání a podpora 244 // Zpětné vazby pro učitele a rodiče 246 // Závěr 249 // Literatura 252
(OCoLC)892782083
cnb002616533

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC