Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23) Půjčeno:23x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2014
188 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-5212-9 (brož.)
Manažer
Obsahuje bibliografii na s. 165-173 a rejstřík
Anglické resumé
000251650
Obsah // O autorovi...7 // Úvod...9 // 1. Pojetí řízení lidských zdrojů...19 // 1.1 Úkol řízení lidských zdrojů...20 // 1.2 Činnosti řízení lidských zdrojů ...22 // 1.3 Organizace řízení lidských zdrojů ...23 // 1.3.1 Manažeři...24 // 1.3.2 Personalisté...26 // 1.3.3 Outsourcing...28 // 2. Vý\oj řízení lidských zdrojů...31 // 2.1 Personální administrativa...33 // 2.2 Personální řízení...33 // 2.3 Řízení lidských zdrojů...34 // 2.3.1 Michiganský model...35 // 2.3.2 Harvardský model...36 // 2.3.3 Evropský model...38 // 3. Strategické řízení lidských zdrojů...43 // 3.1 Strategie a politiky lidských zdrojů ...44 // 3.2 Hodnocení úrovně řízení lidských zdrojů ...47 // 3.3 Mezinárodní řízení lidských zdrojů...49 // 4. Systémové řízení lidských zdrojů...51 // 4.1 Význam lidských zdrojů a řízení lidských zdrojů ...53 // 4.1.1 Lidské zdroje a úspěch organizace ...53 // 4.1.2 Řízení lidských zdrojů a trvalá konkurenceschopnost...56 // 4.2 Vztah mezi řízením lidských zdrojů a výkonem organizace...59 // 4.2.1 Univerzalistický přístup (best practice)...64 // 4.2.2 Kontingenční přístup (best fit)...66 // 4.2.3 Konfigurační přístup...67 // 4.3 Využívání „nejlepší praxe“ v řízení lidských zdrojů ...74 // 4.4 Model řízení lidských zdrojů v řízení organizace ...78 // 5.2 // 5.3 // 5.4 // 5. Zásady a postupy „nejlepší praxe“ v řízení lidských zdrojů...81
// 5.1 Motivující pracovní místa...86 // 5.1.1 Pojetí pracovního místa ...86 // 5.1.2 Proces vytváření pracovních míst...87 // 5.1.3 Metody analýzy pracovních míst...90 // Strategické plánování lidských zdrojů...91 // 5.2.1 Oblasti plánování lidských zdrojů...91 // 5.2.2 Postup plánováni lidských zdrojů...93 // Pozitivní výběr zaměstnanců ...95 // 5.3.1 Postup obsazování volných pracovních míst...96 // 5.3.2 Zdroje a metody získávání zaměstnanců...97 // 5.3.3 Kritéria a metody výběru zaměstnanců...102 // 5.3.4 Možnosti a formy přijímání zaměstnanců...106 // 5.3.5 Formy a oblasti adaptace zaměstnanců ...108 // Pravidelné hodnocení zaměstnanců ...109 // 5.4.1 Principy a proces řízení pracovního výkonu...110 // 5.4.2 Kritéria a metody hodnocení zaměstnanců...113 // 5.4.3 Příprava a vedení hodnotícího rozhovoru...115 // Spravedlivé odměňování zaměstnanců...116 // 5.5.1 Mzdový systém zaměstnavatele...117 // 5.5.2 Zaměstnanecké výhody ...123 // Systematické vzdělávání zaměstnanců ...124 // 5.6.1 Oblasti odborného vzdělávání zaměstnanců...124 // 5.6.2 Cyklus systematického vzdělávání zaměstnanců ...125 // Smysluplná péče o zaměstnance...130 // 5.7.1 Východiska motivace zaměstnanců ...131 // 5.7.2 Pracovní doba a doba odpočinku...136 // 5.7.3 Pracovní prostředí...140 // 5.7.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci...142 // 5.7.5 Pracovní vztahy...143 // Spolehlivý
personální informační systém...143 // 5.8.1 Přednosti a problémy personálního informačního systému ... 144 // 5.8.2 Výběr a zavádění personálního informačního systému...145 // 5.8.3 Personální portál a personální samoobsluha...149 // 5.8.4 Poskytování aplikačních služeb...150 // 5.5 // 5.6 // 5.7 // 5.8 // Závěr...,51 // Summary...,59 // Literatura...,65 // Příloha...,74 // Rejstřík...,84

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC