Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(13.5) Půjčeno:27x 
BK
1. vyd.
Brno : BizBooks, 2014
xviii, 545 s. : il., mapy, portréty ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-251-2595-3 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000251731
Obsah // předmluva ix // Nově v tomto vydání x // Organizace a obsah knihy xi // Pedagogické pokyny xii // Doplňkové materiály xv // Poděkování xvi // Předmluva k českému vydání xvii // ČÁST 1: CELKOVÝ POHLED NA CESTOVNÍ RUCH 1 // Kapitola 1; Cestovní ruch v perspektivě 2 // Úvod 3 // Co je to cestovní ruch? 3 // Složky cestovního ruchu a managementu cestovního ruchu 10 // Základní přístupy ke studiu cestovního ruchu 17 // Ekonomické dopady 21 // Výhody a nevýhody spojené s cestovním ruchem 27 // Shrnutí 29 // Kapitola 2; Cestovní ruch v průběhu staletí 22 // Úvod 33 // Historické počátky 33 // První (i pozdější) turistické atrakce 43 // První ekonomické zmínky 45 // První cestovní kanceláře 45 // Historické dopravní prostředky 46 // Ubytování 50 // Chronologie cestování 50 // Shrnutí 54 // Závěrečné poznámky 56 // Kapitola 3: Zaměstnání v cestovním ruchu 52 // Úvod 58 // Prognózy vývoje pracovních příležitostí 58 // Nároky na pracovníky v cestovním ruchu 58 // Možnosti kariérního postupu 59 // iv Obsah // Kariérní postup v oblasti cestovního ruchu 69 // Praxe v rámci studia 72 // Další zdroje informací o pracovních příležitostech 74 // Shrnutí 74 // ČÁST 2: ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU 77 // Kapitola 4: Světové, státní, regionální a další organizace 78 // Úvod 79 // Mezinárodní organizace cestovního ruchu 79 // Rozvojové organizace (mezinárodní i státní) 86 // Regionální mezinárodní organizace 87 // Státní organizace 88 // Regionální organizace 99 // Státní a obecní organizace 100 // Vzdělávání a vzdělávací organizace 102 // Shrnutí 104 // Kapitola 5: Přeprava cestujících 107 // Úvod 108 // Letecká přeprava 110 // Železniční přeprava 118 // Autokarová přeprava 122 // Automobilová přeprava 126 // Lodní přeprava 132 // Další dopravní prostředky 136 // Shrnutí 137 // Závěrečné poznámky 139 //
Kapitola 6: Ubytovací a související služby 140 // Úvod 141 // Ubytování 141 // Stravování 154 // Kongresy a obchodní setkání 160 // Různé služby 165 // Shrnutí 165 // Závěrečné poznámky 167 // Kapitola 7: Prodejní síť služeb cestovního ruchu 168 // Úvod 169 // Cestovní kanceláře 170 // Internet 181 // Velkoobchodní prodejci zájezdů 185 // Společnosti sdružující velkoobchodní prodejce zájezdů 187 // Místní a hostitelské servisní firmy 189 // Speciální zprostředkovatelé 190 // Volba prodejní sítě 192 // Obsah v // Shrnuti 192 // Závěrečné poznámky 194 // Kanitola 8: Atrakce. zábava, rekreace a další turistická lákadla 195 // Úvod 196 // Atrakce 196 // Hazardní hry 202 // Rekreační aktivity 206 // Živá zábava 213 // Festivaly a veřejné akce 214 // Sportovní události 216 // Nakupování 216 // Shrnutí 218 // Závěrečné poznámky 220 // řÁST V. CHOVÁNÍ Kl IENTŮ V CESTOVNÍM RUCHU 221 // Kanitola 9: Motivace k rekreačnímu cestování 224 // Úvod 225 // Zaměření na klienta 225 // Potřeba teorie 232 // Vývoj modelů motivace 236 // Shrnutí 237 // Závěrečné poznámky 239 // Kapitola 10: Kulturní a mezinárodní cesty jako forma obohacení života 240 // Úvod 241 // Význam kulturního cestovního ruchu 241 // Zážitková turistika 243 // Romantika skrytá v rekreačním cestování 245 // Rozvojová a propagační opatření 245 // Antropogeografie (geografie lidského rodu) 248 // Typy destinací pro určité cestovní zážitky 248 // Další turistická lákadla 251 // Cestovní ruch a mír 260 // Shrnutí 266 // Závěrečné poznámky 268 // Kapitola 11: Socioloqie cestovního ruchu 769 // Úvod 270 // Dopady na jednotlivce 270 // Dopady na rodinu 271 // Dopady na společnost 271 // Životní styl a cestování 275 // Vzorce cestování typické pro skupiny 282 // Sociální (dotovaný) cestovní ruch 284 //
Souhrn základních společenských dopadů cestovního ruchu 286 // Mezinárodní cestování 287 // Prekážky cestování 290 // Shrnutí 291 // Závěrečné poznámky 293 // ČÁST4:. NABÍDKA. POPTÁVKA. STRATEGIE. PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ V CESTOVNÍM RUCHU 295 // Kapitola 12: Nabídka a její složky v cestovním ruchu 296 // Úvod 297 // Složky nabídky 297 // Přírodní zdroje 298 // Umělé prostředí 300 // Operační sektory 302 // Pohostinnost a kulturní zdroje 309 // Přizpůsobení nabídky poptávce 314 // Shrnutí 319 // Kapitola 13: Měření a prognózovaní poptávky 222 // Úvod 323 // Proč je poptávka důležitá 323 // Poptávka po destinaci 323 // Stanovování poptávky 326 // Metodologie prognózování 328 // Shrnutí 335 // Kapitola 14: Ekonomický dopad cestovního ruchu 21Z // Úvod 338 // Ekonomický dopad cestovního ruchu z mezinárodní perspektivy 338 // Srovnání příjmů ze zahraničního a domácího cestovního ruchu 341 // Optimalizace 344 // Ekonomické multiplikátory 351 // Satelitní účet cestovního ruchu 359 // SHRNUTI 362 // Závěrečné poznámky 365 // Kapitola 15; Strategie v cestovním ruchu - struktura, obsah a procesy 266 // Úvod 367 // Strategie v cestovním ruchu: definice 367 // Zaměření strategie v cestovním ruchu: konkurenceschopná a trvale udržitelná destinace 370 // Hlavní parametry managementu turistické destinace 371 // Strategie v cestovním ruchu: // struktura, obsah, proces 377 // Proces formulace strategie v cestovním ruchu 381 // Uvedení strategie do praxe 386 // Formulace strategie pro řešení krizí 386 // Shrnutí 388 // Závěrečné poznámky 390 // Kapitola 16: Plánování, rozvoj a sociální aspekty cestovního ruchu // Úvod 392 // Plánování konkurenceschopné a udržitelné destinace 392 // Charakter plánování cestovního ruchu 394 //
Propojení plánování cestovního ruchu se strategií v cestovním ruchu 395 // Proč je nezbytné plánovat cestovní ruch 398 // Plánovací proces 400 // Cíle rozvoje cestovního ruchu 403 // Politické aspekty rozvoje cestovního ruchu 404 // Rozvoj turistického potenciálu 407 // Shrnutí 411 // Kapitola 17: Cestovní ruch a životní prostředí 414 // Úvod 415 // Ohrožuje cestovní ruch životní prostředí? Stanovisko UNEP/UNWTO 415 // Hlavní problémy při dosahování trvale udržitelného cestovního ruchu 425 // Koncept ekoturistiky a její role v trvale udržitelném cestovních ruchu 430 // Ekoturistika: nejběžnější pojmy 430 // Snahy cestovních organizací 434 // Shrnutí 437 // Závěrečné poznámky 439 // ČÁST 5: ZÁKLADY VÝZKUMU A MARKETINGU V CESTOVNÍM RUCHU 441 // Kapitola 18: Výzkum v cestovním ruchu 442 // Úvod 443 // Druhy výzkumu v cestovním ruchu 443 // Proces výzkumu v cestovním ruchu 447 // Informační zdroje 449 // Předběžný průzkum 451 // Základní metody kvantitativního výzkumu 452 // Kdo provádní výzkum v cestovním ruchu 457 // Současný stav 460 // Travel and Tourism Research Association 462 // Shrnutí 463 // Závěrečné poznámky 464 // Kapitola 19: Marketing v cestovním ruchu 465 // Úvod 466 // Co je to marketing? 466 // Marketingová koncepce 467 // Marketingový mix 467 // Segmentace trhu 486 // Marketingové plánování: marketingový plán v cestovním ruchu 491 // T // viii Obsah // Spojené marketingové úsilí 492 // Shrnutí 493 // Záverečné poznámky 495 //
ČÁST 6: VYHLÍDKY CESTOVNÍHO RUCHU // Kapitola 20: Budoucnost cestovního ruchu 422 // Úvod 499 // Cestovní ruch ve třetím tisíciletí 499 // Svět cestovního ruchu v roce 2020 500 // Povaha budoucího růstu 500 // Volný čas, cestovní ruch a společnost // ve třetím tisíciletí 502 // Nové skutečnosti - nové obzory: síly ovlivňující budoucnost cestovního ruchu 503 // Turista budoucnosti 514 // Efektivní řízení budoucnosti 521 // Shrnutí 521 // Závěrečné poznámky 523 // Vybraná literatura 525 // Rejstřík 537

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC