Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2012
123 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-7810-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7811-2 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3955-7 (brož.)
Management
Obsahuje bibliografii na s. 122-123
Jak zlepšit výkonnost vašich pracovníků? Zkušený autor a poradce srozumitelně a na mnoha příkladech ukazuje hlavní příčiny výkonových nedostatků i to, jak deseti jednoduchými kroky výkon vašeho týmu, firmy či organizace zvýšit. Dozvíte se, jak stanovit úkoly, aby byly pracovníkům jasné, jak dosáhnout toho, aby je uměli samostatně řešit, chápali jejich smysl a priority, jak je správně motivovat, předávat jim zpětnou vazbu, jak odstraňovat překážky v práci i jak využívat sankcí nebo řešit osobní problémy a limity zaměstnanců. Kniha je určena všem manažerům, vedoucím týmů, podnikatelům a personalistům..
Anglické resumé
000251748
O autorovi ...9 // Úvodem ...11 // 1. Co je řízení výkonu ...13 // 2. Příčiny výkonových problémů ...17 // Příčiny na straně zaměstnanců ...18 // Příčiny na straně vedoucích ...19 // Dobrá a špatná zpráva pro vedoucí ...21 // 3. Řízení výkonu jako preventivní proces ...23 // 4. Deset kroků ? vyššímu výkonu ...27 // Deset kontrolních otázek ...28 // 4.1 Jsouzamčstnancům jejich úkoly jasné? ...30 // Vymezení pracovního místa ...31 // Zadání konkrétních úkolů ...34 // Jak problémům předejit ...37 // 4.2 Vědí, jak postupovat? ...40 // Příčiny problémů ...40 // Proč zaškolení nefunguji ...42 // Proč a jak koučovat ...43 // Jak problémům předejít ...44 // 4.3 Věří, že předepsané pracovní postupy jsou správné? ...46 // Zaměstnanci se domnívají, že postupy, které jejich vedoucí požaduje, // nefungují ...47 // Jak problémům předejit ...48 // Zaměstnanci jsou přesvědčeni, že jejich postupy jsou lepši.49 // Jak problémům předejít ...51 // 4.4 Chápou smysl svých úkolů? ...53 // Chybějící informace ...53 // Nevhodná vysvětleni ...54 // Jak problémům předejít ...55 // 4.5 Rozumějí svým prioritám? Symptomy a příčiny problémů Časté změny priorit Jak problémům předejít // 4.6 Dostávají „zpětnou vazbu“? // Příčiny problému // Načasování zpětné vazby . . Druhy zpětné vazby ...Jak odmítáni kritiky omezit Společné hledání východisek Jak problémům předejít // 4.7 Jsou motivováni? // Co jsou odměny a sankce // Častá nedorozuměni // Pět důvodů, proč motivace selhává // Zaměstnanci si neuvědomuji důsledky, které jim (ne)vykonáni úkolu přinese // Jak problémům předejit // Za správné plnění úkolů nedostávají zaměstnanci žádnou odměnu // Jak problémům předejít //
Zaměstnanci jsou odměňováni za to, že své úkoly neplní // Jak problémům předejit // 4.8 Využívá organizace správných sankcí? // Zaměstnanci jsou za (správnou) práci trestáni // Jak problémům předejit // Zaměstnanci se trestu obávají, i když k tomu nemají důvod // Jak problémům předejít // Za neplněni úkolů nejsou zaměstnanci nijak potrestáni // Jak problémům předejít // 4.9 Nebrání zaměstnancům v práci překážky? // Nejčastější příčiny překážek // Jak problémům předejít // 4.10 Řeší organizace správně osobní problémy a limity pracovníků? // Příčiny a důsledky osobních problémů // Řešení osobních problémů ze strany organizace // Nejčastější řídící chyby // Jak problémům předejít // Osobní limity zaměstnanců // Jak problémům předejít // 5. Jak kroky k vyššímu výkonu využívat ...109 // Dva druhy kroků ...110 // Smysl a zaměření prevence ...114 // 6. Shrnutí: nejčastější otázky a nejasnosti týkající se řízení výkonu ...115 // Summary ...121 // Literatura ...122
(OCoLC)791315818
cnb002277701

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC