Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.02.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.2) Půjčeno:79x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2014
191 s. : barev. il. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-632-4 (brož.)
"Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK: Modernizace - Diverzifikace - Inovace, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0247"--Tit. s.
Obsahuje bibliografii na s. 177-184
000251807
OBSAH // Úvod... // 1 ZÁKLADY OŠETŘOVATELSTVÍ... // Lucie Sikorová... // 1.1 Vymezení oboru ošetřovatelství... // 1.2 Regulace zdravotnických povolání... // 1.3 Profesionalizace... // 1.4 Role... // 1.5 Zaměření ošetřovatelství - potřeby... // 1.5.1 Klasifikace potřeb... // 1.5.2 Faktory ovlivňující uspokojování potřeb... // 1.6 Ošetřovatelský proces... // 2 MONITORING VITÁLNÍCH FUNKCÍ... // Eva Janíková... // 2.1 Úvod do problematiky... // 2.2 Monitoring vědomí... // 2.2.1 Poruchy vědomí... // 2.2 Monitoring krevního tlaku... // 2.3 Monitoring pulzu... // 2.4 Monitoring dechu... // 2.5 Monitoring tělesné teploty... // 2.6 Monitoring bolesti... // 2.6.1 Definice bolesti... // 2.6.2 Typy bolesti... // 2.6.3 Hodnocení bolesti... // 2.6.4 Terapie bolesti... // 3 ZÁKLADY CHIRUGICKÉHO OŠETŘOVÁNÍ... // Renáta Zeleníková, Eva Janíková... // 3.1 Bariérová ošetřovatelská péče... // 3.1.1 Povinné zásady bariérové ošetřovatelské péče... // 3.1.2 Péče o pacienty s infekčním onemocněním (MRSA. VI IA, VF1B, TBC) // 3.2 Mytí rukou... // 3.3 Navlékání rukavic... // 3.4 Příprava sterilního stolku... // 3.5 Péče o rány... // 3.5.1 Pomůcky pro převaz chirurgické rány... // 3.5.2 Postup převazu chirurgické rány... // 3.5.3 Péče o dekubity... // 4 PÉČE O VYPRAZDŇOVÁNÍ... // Radka Kozáková, Eva Janíková, Renáta Zeleníková... // 4.1 Zajištění vyprazdňování moče... // 4.2 Sledování moči...
// 4.2.1 Sledování bilance tekutin... // 4.2.2 Sledování specifické váhy moče... // 4.3 Vyprazdňování moči v nemocnici... // 4.4 Cévkování - katetrizace močového měchýře... // 4.4.1 Cévkování ženy... // 4.4.2 Asistence při cévkování muže... // 4.4.3 Zavedení permanentního močového katétru... // 4.4.4 Čistá intermitentní katetrizace... // 4.5 Výplach močového měchýře... // 4.6 Komplexní péče u dialyzovaného pacienta... // 4.7 Aplikace klyzmatu... // 4.7.1 Jednorázové klyzma... // 4.7.2 Kapénkové klyzma... // 4.7.3 Mikroklyzma... // 4.8 Ošetřování střevní stomie... //4.8.1 Rozdělení střevních stomií...70 // 4.8.2 Pomůcky pro ošetřování stomií...71 // 4.8.3 Postup výměny jednodílného stomického sáčku...73 // 4.8.4 Komplikace střevních stomií...74 // 5 ODBĚRY BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU...76 // Radka Kozáková, Eva Janíková, Renáta Zeleníková...76 // 5.1 Odběry biologického materiálu...76 // 5.2 Obecné zásady správného odběru biologického materiálu...77 // 5.3 Odběry biologického materiálu z tělových dutin...78 // 5.4 Odběr kapilární krve...79
// 5.5 Odběr venózní krve...80 // 5.5.1 Pomůcky pro odběr venózní krve...81 // 5.5.2 Postup odběru venózní krve...84 // 5.5.3 Vybrané referenční hodnoty vyšetření venózní krve...85 // 5.6 Odběr arteriální krve...86 // 6 APLIKACE MEDIKACE...89 // Radka Kozáková, Eva Janíková, Renáta Zeleníková...89 // 6.1 Podávání léků...89 // 6.1.1 Formy léků...89 // 6.1.2 Označeni léků...90 // 6.1.3 Účinky a způsoby aplikace léků...91 // 6.1.4 Pokyny pro podávání léků...92 // 6.1.5 Zásady bezpečné aplikace léků...93 // 6.2 Aplikace léků per os...93 // 6.3 Aplikace léků lokálně a do tělových dutin...94 // 6.3.1 Aplikace léků na kůži...94 // 6.3.2 Aplikace léků do oka...95 // 6.3.3 Aplikace léků do ucha...96 // 6.3.4 Aplikace léků do nosu...96 // 6.3.5 Aplikace léků rektálně...97 // 6.3.6 Aplikace léků vaginálně...97 // 6.4 Aplikace injekcí...98 // 6.5 Aplikace intradermální injekce...101 // 6.6 Subkutánní aplikace léků...101 // 6.7 Aplikace intramuskulární injekce...103 // 6.8 Aplikace opiátů...107 // 6.9 Aplikace intravenózni injekce...109 // 6.10 Aplikace léků do epidurálního katétru...110 // 7 PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA...114 // Ilona Plevová, Eva Janíková...114 // 7.1 Parenterální výživa...114 // 7.1.1 Typy parenterální výživy...114 // 7.1.2 All-in-one v parenterální výživě...115 // 7.1.3 Indikace parenterální výživy...117 // 7.1.4 Kontraindikace parenterální výživy...118
7.1.5 Výhody a nevýhody parenterální výživy...118 // 7.1.6 Způsoby aplikace parenterální výživy...118 // 7.2 Rozdělení infuzních roztoků...119 // 7.2.1 Rozdělení infuzních roztoků podle účinku na organizmus...119 // 7.2.2 Rozdělení infuzních roztoků podle velikosti molekul...120 // 7.2.3 Rozdělení infuzních roztoků podle chování buňky v roztoku...122 // 7.3 Zavedení periferního žilního katétru...122 // 7.4 Příprava a aplikace infuze...126 // 7.5 Centrální žilní katétr...129 // 7.5.1 Pracovní postup zavedení CŽK dle Seldingera...131 // 7.5.2 Monitoring centrálního žilního tlaku...132 // 7.6 Transfuze...133 // 7.6.1 Dárcovství krve...134 // 7.6.2 Transfúzni přípravky...135 // 7.6.3 Aplikace transfuze...136 // 4 // 7.6.4 Potransfuzní reakce... 139 // 8 ENTERÁL.NÍ VÝŽIVA...143 // Renáta Zeleníková. Radka Kozáková...143 // 8.1 Výživa...143 // 8.2 Posuzování stavu výživy... 143 // 8.2.1 Nutriční anamnéza...143 // 8.2.2 Fyzikální vyšetření a antropometrické vyšetření...143 // 8.2.3 Antropometrické vyšetření...144 // 8.2.4 Laboratorní vyšetření nutričního stavu...144 // 8.2.5 Speciální metody k zjištění nutričního stavu...144 // 8.2.6 Standardizované nástroje k hodnocení nutričního stavu a nutriční indexy 145 // 8.3 Úloha nutričního týmu...145 // 8.4 Dietní systém... 145 // 8.5 Stravování pacientů...148 // 8.6 Enterální výživa...151 // 8.7 Zavedení nazogastrické
sondy...152 // 8.7.1 Odstranění nazogastrické sondy...155 // 8.7.2 Aplikace výživy do nazogastrické sondy...155 // 8.8 Zavedení nazoduodenální a nazojejunální sondy...158 // 8.8.1 Aplikace výživy do jejuna... 158 // 8.8.2 Zásady podávání léků enterální cestou...158 // 8.9 Péče o pacienta s perkutánní endoskopickou gastrostomií...159 // 8.9.1 Aplikace výživy do gastrostomické sondy...159 // 9 OXYGENOTERAPIE... 161 // Radka Kozáková, Renáta Zeleníková...161 // 9.1 Podávání léků do dýchacích cest...161 // 9.1.1 Inhalace...161 // 9.1.2 Inhalační systémy... 161 // 9.2 Oxygenoterapie... 164 // 9.2.1 Aplikace kyslíku z kyslíkové lahve...165 // 9.2.2 Použití centrálního rozvodu kyslíku...166 // 9.2.3 Aplikátory kyslíku...166 // 9.2.4 Pulzní oxymetrie... 168 // 9.3 Hyperbarická oxygenoterapie...168 // 9.4 Péče o pacienta s tracheostomií... 170 // 9.4.1 Základní terminologie...170 // 9.4.2 Tracheostomická kanyla...171 // 9.4.3 Péče o tracheostomickou kanylu...171 // Literatura...177 // Přílohy...185

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC