Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.05.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
5., přeprac. vyd.
Praha : Prometheus, 2013
227 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-7196-431-5 (brož.)
Rozložená tit. s.
Obsahuje rejstřík
Dotisk 2014
000251933
6 // OBSAH // Předmluva // 1 Úvod // 1.1 Obsah, metody a význam fyziky ... // 1.2 Fyzikální veličiny a jejich jednotky ... // 1.3 Soustava fyzikálních veličin a jednotek ... // 1.4 Měření fyzikálních veličin ... // 1.5 Skalární a vektorové fyzikální veličiny ... // Shrnuli učiva 1. kapitoly... // 2 Kinematika hmotného bodu // 2.1 Mechanický pohyb ... // 2.2 Poloha hmotného bodu ... // 2.3 Trajektorie a dráha hmotného bodu ... // 2.4 Rychlost hmotného bodu ... // 2.5 Rovnoměrný pohyb ... // 2.6 Rovnoměrně zrychlený a rovnoměrně zpomalený přímočarý // pohyb ... // 2.7 Dráha rovnoměrně zrychleného a rovnoměrně zpomaleného // pohybu ... // 2.8 Volný pád... // 2.9 Skládání pohybů a rychlostí ... // 2.10 Rovnoměrný pohyb po kružnici ... // 2.11 Zrychlení při rovnoměrném pohybu po kružnici ... // Shrnuli učiva 2. kapitoly... // 3 Dynamika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů // 3.1 Vzájemné působení těles, síla... // 3.2 Izolované těleso... // 3.3 První Newtonův pohybový zákon... // 3.4 Druhý Newtonův pohybový zákon ... // 3.5 Hybnost hmotného bodu a její změna ... // 3.6 Třetí Newtonův pohybový zákon ... // 3.7 Zákon zachování hybnosti... // 3.8 Smykové tření ... // 3.9 Dostředivá síla... // 14 // 16 // 18 // 21 // 22 // 27 // 29 // 31 // 32 34 39 // 44 // 50 // 56 // 59 // 62 // 67 // 68 // 72 // 74 // 77 // 80 // 84 // 86 // 89 // 94 // 99 // 7 // 3.10 Inerciální vztažné soustavy.
Galileův princip relativity... 101 // Shrnutí učiva 3. kapitoly... 103 // 4 Mechanická práce a mechanická energie // 4.1 Mechanická práce ... ?7 // 4.2 Kinetická energie... 111 // 4.3 Potenciální energie ... 115 // 4.4 Mechanická energie... HO // 4.5 Zákon zachování energie... 122 // 4.6 Výkon a účinnost ... 125 // Shrnutí učiva 4. kapitoly... 128 // 5 Gravitační pole // 5.1 Newtonův gravitační zákon... 131 // 5.2 Gravitační zrychlení ... 133 // 5.3 Tíhové zrychlení při povrchu Země ... 136 // 5.4 Tíhová síla a tíha tělesa ... 138 // 5.5 Pohyby těles v homogenním tíhovém poli u povrchu Země ... 140 // 5.6 Pohyby těles v centrálním gravitačním poli Země ... 146 // 5.7 Pohyby těles v gravitačním poli Slunce... 151 // Shrnutí učiva 5. kapitoly... 155 // 6 Mechanika tuhého tělesa // 6.1 Pohyb tuhého tělesa ... 159 // 6.2 Moment síly vzhledem ? ose otáčení... 161 // 6.3 Skládání sil ... 165 // 6.4 Dvojice sil ... 170 // 6.5 Rozkládání sil ... 171 // 6.6 Těžiště tuhého tělesa ... 175 // 6.7 Rovnovážná poloha tuhého tělesa... 178 // 6.8 Kinetická energie tuhého tělesa ... 182 // Shrnutí učiva 6. kapitoly... 188 // 7 Mechanika kapalin a plynů // 7.1 Vlastnosti kapalin a plynů ... 191 // 7.2 Tlak v kapalinách a plynech... 192 // 7.3 Tlak v kapalinách vyvolaný vnější silou ... 194 // 7.4 Tlak v kapalinách vyvolaný tíhovou silou ... 197 // 7.5 Tlak vzduchu vyvolaný tíhovou silou ... 201 // 7.6 Vztlaková
síla v kapalinách a plynech ... 204 // OBSAH // 7.7 Přetlak, podtlak ... // 7.8 Proudění kapalin a plynů ... // 7.9 Bernoulliova rovnice pro vodorovnou trubici // Shrnutí učiva 7. kapitoly... // Rejstřík ... // 8 // 209 // 212 // 216 // 221 // 223
(OCoLC)857951220
cnb002372369

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC