Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
EB
Vyd. 1.
V Praze : Karolinum, 2013
538 s. : il., faksim. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   Plný text PDF 
   * Návod pro Bookport 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-2335-1 (brož.)
ISBN 978-80-246-2530-0 (online ; pdf)
ISBN 802462530X (ebook)
Obsahuje bibliografii na s. 501-519, bibliografické odkazy a rejstříky
Tvorba anebo tvořivost, založená na myšlence osvobození a rozvíjení lidské přirozenosti, patřila k velkým tématům modernistické psychologie i pedagogiky a zájem o ni setrvává i v dnešním školském diskurzu. V něm se vyzdvihuje především originalita a flexibilita jednotlivce jako důležitý předpoklad úspěchu v současné společnosti. Přitom se zpravidla – ať již vědomě nebo bezděčně – ideově navazuje na tradiční chápání tvorby jako výlučně individuálního činu. Tato kniha nabízí odlišnou koncepci. Vychází z pojetí tvorby jakožto artikulace či formulace díla, které má obsah. Zvláštní zřetel k obsahu tvorby a k možnostem jeho efektivní a působivé formulace v určitém výkladovém kontextu přináší podstatnou změnu hlediska. Vede totiž k přehodnocení původního individualistického pojetí z intersubjektivní perspektivy: zdůrazňuje situovanost tvorby do určitého kulturního rámce se všemi vazbami na jeho symbolizace, skripty, významy a pravidla, vůči kterým se tvůrčí čin vymezuje, ale také na ně musí rozmanitým způsobem navazovat. Kapitoly této knihy postupně rozvíjejí výklad teorie a praxe obecného procesu kulturní transformace obsahu v rozpětí mezi pojmovým poznáváním (noéta) a poznáváním obrazným (aisthéta). Tento proces má svůj enkulturační, socializační a personalizační rozměr, v jejichž vzájemném průniku se uplatňuje výchova a rozvíjejí se všechny projevy lidské kultury.
Anglické resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Popsáno podle tištěné verze
000252014
Úvod // K TEORII TVORBY JAKO ZPŮSOBU POZNÁVÁNÍ // 1. Kognitivní vývoj mezi kulturní reprodukcí a inovací // 1.1 Kumulativní charakter lidské kultury a efekt západky // 1.2 Kulturní artefakty a jejich role v učení // 1.3 Zprostředkování druhými lidmi // 1.4 Teploměrem, nikoli mikroskopem – dospělý jako iniciátor nepřímým metod poznávání // 1.5 Reprodukovat, nebo tvořit? // 1.6 Mezi reprodukcí a inovací – katachreze jako inspirace tvorby // 2. Artefakt v kulturním poli tvorby // 2.1 Artefakt jako výsledek součinnosti a komunikace // 2.1.1 Artefakt jako předmět sdílení a interpretování obsahu // 2.2 Artefakt a jeho mentální prostory v kulturním poli tvorby // 3. Artefakt mezi rozuměním a dorozumíváním // 3.1 Intencionalita a tvorba // 3.2 Elementární akt tvorby // 3.3 Artefakt mezi tvorbou a poznáváním // 3.4 Od tvorby k poznávání a na pomezí reprodukce a inovace // 4. Obsah tvorby a tvorba obsahu // 4.1 Kontext: obsah mezi subjektem a kulturou // 4.2 Od abstrakce k identitě tvorby // 4.3 Inovace a hodnota – atributy tvorby // 4.4 Mezi substancí a strukturou – pohyb k významům tvorby // 4.5 Mezi výrazem a významem: ohled k izomorfismu v procesu tvorby // 5. Mezi reprodukcí a inovací // 5.1 Mísení inovace a reprodukce // 5.2 Reprodukce anebo inovace jako úloha // 5.3 Reference elementárním aktem tvorby: denotace, exemplifikace, exprese // 5.4 Exprese // 5.5 Principy referování prostřednictvím tvorby: identita, integrace, imaginace // 5.6 Konceptová integrace v kulturním poli tvorby // 6. Metaforické „ztvárnění jako“ // 6.1 Smysl a reference metafory // 6.2 Prostor metaforického zprostředkování // 6.3 Od metafory k expresi //
7. Exprese jako vtiskování signatury // 7.1 „Vyjádření něčeho v něčem“: princip exprese // 7.2 Metaforická exemplifikace // 7.3 Vtiskování signatury // 7.4 Od obecného principu exprese k uchopení jejích specifických podob a forem // 8. Podoby a formy exprese // 8.1 Co děláme, když interpretujeme expresi jako vtiskování signatury? // 8.2 Co děláme, když jsme expresivní? // SITUACE A PROCESY POZNÁVÁNÍ TVORBOU // 9. Tvořivé přístupy k narativu v didaktice literatury: Narativní transformace a jejich didaktický potenciál // 9.1 Didaktické narativní transformace // 9.2 Konkretizace teoretických východisek na textu Kafkovy povídky Pasažér // 9.3 Studentské narativní transformace // 9.4 Doporučení pro zadávání studentských narativních transformací a pro následnou práci s nimi v hodinách literární výchovy // 10. Tvořivé přístupy k narativu v didaktice literatury: didaktická hra „Vyprávěj a hraj“ // 10.1 Výstavba příběhu aranžovaná jako sdílené autorství // 10.2 Princip, pravidla a popis hry // 10.3 Cílové skupiny hry, hra ve škole a hra v oborové didaktice // 10.4 Proces utváření obsahu (příběhu) ve hře // 10.5 Dosavadní zkušenosti z praxe hry // 10.6 Vyhodnocení sledovaných kategorií a reflexe hráčských mechanismů // 10.7 Shrnutí poznatků z realizace hry a podněty k dalšímu zkoumání // 10.8 Sdílené autorství jako poznávání skrze tvůrčí činnost // 10.9 Didaktické narativní transformace jako způsob učení a poznávání // 11. Výtvarná výchova - návod k použití // 11.1 Výchozí pozice // 11.2 Sociokulturní pole // 11.3 Vzdělávací programy k výstavě Decadence Now! //
12. Tvar a plocha, zvuk a prostor: jak se „o známé“ rodí nové // 12.1 Tvorba a význam // 12.2 Média, kresba a zvuk // 12.3 Vlastní zadání výtvarného úkolu s komentářem // 12.4 Tvorba výtvarného úkolu s komentářem // 12.5 Reflexe způsobů „konstrukce skutečnosti dané society“ // 13. Iniciační situace a procesy dramatické tvorby // 13.1 Příklady dvou situací iniciace tvorby // 13.2 Divadelnost a dramatičnost jako edukační principy // 13.3 Tělo – klíčový atribut divadelnosti // 13.4 Připomenutí základní otázky a prvotní shrnutí odpovědi // 13.5 Tělo, učení, vtělování učiva a edukační drama // 13.6 Dva případy iniciací tvorby (aneb zpět ke dvěma situacím ze školních tříd) // 13.7 Dvě podmínky efektivního učení vtělováním v dramatické výchově // 13.8 Dialog vedený prostřednictvím tvořené/ukazované scénické hry // 14. Hlasová tvorba jako způsob sebepoznávání // 14.1 Co přináší zvuk a sluch // 14.2 Vyjádření, rozumění a dorozumění // 14.3 Hlasová exprese // 14.4 Psychosomatické pojetí hlasové tvorby // 14.5 Hlasová mohoucnost // 14.6 Jáská zkušenost z hlasové mohoucnosti // 14.7 Přístup k sebepojetí v hlasové expresi // 14.8 Výzkum sebepojetí v hlasové expresi // 14.9 výchovný efekt exprese // Doslov // Summary // Bibliografie // Seznam vyobrazení // Jmenný rejstřík // Věcný rejstřík
(OCoLC)879564373
(OCoLC)882246384
cnb002540835

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC