Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2010
108 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7305-126-6 (brož.)
Nad názvem: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Ústav hygieny a technologie mléka
Přehled vybraných norem
350 výt.
000252191
1 ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKŮ K MIKROBIOLOGICKÉMU VYŠETŘENÍ -- 1.1. Odběr vzorků • -- 1.1.1. Obecné zásady -- 1.1.2. Množství odebraného vzorku -- 1.1.3. Způsoby odběru vzorků -- 1.1.3.1. Kusové materiály -- 1.1.3.2. Tekuté a kašovité materiály -- 1.1.3.3. Sypké materiály -- 1.1.3.4. Materiály smíšené konzistence -- 1.2. Přeprava, příjem a uchovávání vzorků -- 1.2.1. Přeprava vzorků -- 1.2.2. Příjem a uchovávání vzorků v laboratoři -- 1.3. Zpracování vzorků v laboratoři -- 1.3.1. Otevírání obalů vzorků -- 1.3.2. Navážka vzorku -- 1.3.3. Homogenizace vzorku -- 1.3.4. Ředění vzorku -- 1.3.4.1. Příprava výchozí suspenze -- 1.3.4.2. Příprava desetinásobných ředění vzorku -- 2. METODY STANOVENÍ POČTU MIKROORGANISMŮ -- 2.1. Kultivační metody stanovení počtu mikroorganismů ■ -- 2.1.1. Stanovení počtu mikroorganismů při použití tekutých půd -- 2.1.1.1. Hodnocení a interpretace výsledků -- 2.1.2. Stanovení počtu mikroorganismů při použití pevných půd -- 2.1.2.1. Vyjádření výsledku metoda výpočtu -- 2.1.2.2. Odhad počtu NE méně než 10 kolonií -- 2.1.2.3. Odhad počtu Ne kolonie nepřítomny -- 2.1.2.4. Odhad počtu NE více než 300 (150) kolonií -- 2.1.3. Stanovení počtu mikroorganismů membránovou filtrací -- 2.1.3.1. Vyjádření výsledku vyšetření pitné vody -- 2.1.3.2. Vyjádření výsledku vyšetření ostatních filtrovatelných vzorků -- 2.1.4. Stěrová metoda
-- 2.1.4.1. Kvantitativní stěr -- 2.1.4.2. Kvalitativní stěr -- 2.1.5. Metoda seškrabu -- 2.1.6. Otisková metoda -- 2.1.6.1. Sklopný otiskový nosič Hygicult® -- 2.1.7. Metoda oplachu -- 2.1.8. Metoda výplachu -- 2.1.9. Metoda spadu -- 2.1.10. Kultivační destičky Petrifilm™ -- 2.2. Mikroskopické metody stanovení počtu mikroorganismů -- 2.2.1. Vitální barvení kvasinek -- 2.2.2. Přímá epifluorescenční filtrační metoda -- 2.2.3. Automatická metoda přímého počítám baktérií BactoScan -- 2.3. Nepřímé metody stanovení počtu mikroorganismů -- 2.3.1. Metody založené na redukci barviv -- 2.3.2. Elektrické metody (impedanční měření) -- 2.3.3. Metody založené na průkazu metabolitů -- 2.3.3.1. Limulustest -- 2.3.3.2. Radiometrie stanovém 14C02 -- 2.3.3.3. ATP bioluminiscenční metoda -- 2.4. Praktické rady pro provedení kvantitativního vyšetření -- 2.4.1. Volba ředění porovnání s limitní hodnotou -- 2.4.2. Volba ředění hodnocení mikrobiální kontaminace -- 2.4.3. Hodnocení a interpretace nestandardních výsledků -- 3 STANOVENÍ INDIKÁTOROVÝCH MIKROORGANISMŮ -- 3.1. Stanovení celkového počtu mikroorganismů -- 3.1.1. Technika počítání kolonií vykultivováných při 30 °C plotnová metoda -- 3.1.1.1. Princip metody -- 3.1.1.2. Postup metody -- 3.1.1.3. Hodnocení výsledků -- 3.1.2. Technika nejvýše pravděpodobného počtu metoda MPN -- 3.1.2.1. Princip metody -- 3.1.2.2. Postup metody -- 3.1.2.3. Hodnocení
výsledků -- 3.2. Stanovení baktérií čeledi Enterobacteriaceae -- 3.2.1. Technika počítání kolonií plotnová metoda -- 3.2.1.1. Princip metody -- 3.2.1.2. Postup metody -- 3.2.1.3. Konfirmace a hodnocení výsledků -- 3.2.2. Metoda průkazu baktérií čeledi Enterobacteriaceae -- 3.2.2.1. Princip metody -- 3.2.2.2. Postup metody -- 3.2.2.3. Konfirmace a hodnocení výsledků -- 3.2.3. Stanovení počtu technikou nejvýše pravděpodobného počtu s předpomnožením metoda MPN -- 3.2.3.1. Princip metody -- 3.2.3.2. Postup metody -- 3.2.3.3. Konfirmace a hodnocení výsledků -- 3.3. Stanovení koliformních baktérií -- 3.3.1 Technika počítám kolonií vykultivovaných při 30 °C -- 3.3.1.1. Princip metody -- 3.3.1.2. Postup metody -- 3.3.1.3. Hodnocení výsledků -- 3.4. Stanovení Escherichia coli -- 3.4.1 Stanovení počtu (3-D-glukuronidázopozitivních E. coli -- 3.4.1.1. Princip metody -- 3.4.1.2. Postup metody -- 3.4.1.3. Hodnocení výsledků -- 3.5. Stanovení baktérií Enterococcus spp -- 3.5.1 Technika počítání kolonií vykultivovaných při 37 °C -- 3.5.1.1. Princip metody -- 3.5.1.2. Postup metody -- 3.5.1.3. Hodnocení výsledků -- 3.6. Stanovení kvasinek a plísní -- 3.6.1. Technika počítání kolonií u výrobků s aw vyšší než 0,95 -- 3.6.1.1. Princip metody -- 3.6.1.2. Postup metody -- 3.6.1.3. Hodnocení výsledků -- 3.6.2. Technika počítání kolonií u výrobků s aw nižší nebo rovnou 0,95 -- 3.6.2.1. Princip metody --
3.6.2.2. Postup metody -- 3.6.2.3. Hodnocení výsledků -- 3.7. Stanovení mezofilních baktérií mléčného kvašení -- 3.7.1 Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C -- 3.7.1.1. Princip metody -- 3.7.1.2. Postup metody -- 3.7.1.3. Hodnocení výsledků -- 3.8. Stanovení proteolytických a lipolytických mikroorganismů -- 3.8.1. Stanovém počtu proteolytických mikroorganismů -- 3.8.1.1. Princip metody -- 3.8.1.2. Postup metody -- 3.8.1.3. Hodnocení výsledků -- 3.8.2. Stanovení počtu lipolytických a proteolytických mikroorganismů -- 3.8.2.1. Princip metody -- 3.8.2.2. Postup metody -- 3.8.2.3. Hodnocení výsledků -- 3.9. Stanovení ostatních indikátorových mikroorganismů -- 3.9.1. Stanovém psychrotrofhích mikroorganismů -- 3.9.1.1. Princip metody -- 3.9.1.2. Postup metody -- 3.9.1.3. Hodnocení výsledků -- 3.9.2. Stanovém aerobních a anaerobních sporotvorných baktérií -- 3.9.2.1. Princip metody -- 3.9.2.2. Postup metody -- 3.9.2.3. Hodnocení výsledků -- 4. STANOVENÍ PATOGENNÍCH MIKROORGANISMŮ -- A. VÝZNAMNÍ PŮVODCI ALIMENTÁRNÍCH INFEKCÍ A TOXOINFEKCÍ -- 4.1. Stanovení baktérií Salmonella spp -- 4.1.1. Metoda průkazu baktérií rodu Salmonella -- 4.1.LI. Princip metody -- 4.1.1.2. Postup metody -- 4.1.1.3. Konfirmace a hodnocení výsledků -- 4.2. Stanovení Campylobacter spp -- 4.2.1. Metoda průkazu termotolerantních druhů rodu Campylobacter -- 4.2.LI. Princip metody -- 4.2.1.2. Postup metody -- 4.2.1.3.
Konfirmace a hodnocení výsledků -- 4.3 Stanovení Listeria monocytogenes -- 4.3.1 Metoda průkazu Listeria monocytogenes -- 4.3.1.1. Princip metody -- 4.3.1.2. Postup metody -- 4.3.1.3. Konfirmace a hodnocení výsledků -- 4,3 2, Metoda stanoveni počtu Listeria monocytogenes -- 4.3.2.1. Trincip metody -- 4.3.2.2. Postup metody -- 4.3.2.3. Konfirmace a hodnocení výsledků -- 4.4. Stanovení Escherichia coli 0157 -- 4.4.1 Metoda průkazu Escherichia coli 0157 -- 4.5. Stanovení Cronobacter sakazakii • -- 4.5.1 Metoda průkazu Cronobacter sakazakii -- </.J!/.A /h&cYp/ffď&ay -- 4.5.1.2. Postup metody -- 4.5.1.3. Konfirmace a hodnocení výsledků -- 4.6. Stanovení Clostridium perfringens -- 4.6.1 Technika počítání kolonií plotnová metoda -- 4.6.1.1. Princip metody -- 4.6.1.2. Postup metody -- 4.6.1.3. Konfirmace a hodnocení výsledků -- B. VÝZNAMNÍ PŮVODCI ALIMENTÁRNÍCH INTOXIKACÍ -- 4.7. Stanovení Staphylococcus aureus -- 4.7.1. Technika s použitím agarové půdy podle Baird-Parkera -- 4.7.1.1. Princip metody -- 4.7A 2. Postup metody -- 4.7.1.3. Konfirmace a hodnocení výsledků -- 4.7.2. Technika s použitím agarové půdy s králičí plazmou a fibrinogenem -- 4.8. Stanovení Bacillus cereus -- 4.8.1 Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C -- 4.8.1.1. Princip metody -- 4.8.1.2. Postup metody -- 4.8.1.3. Konfirmace a hodnocení výsledků -- 5 DOPLŇKOVÉ MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETŘOVACÍ METODY -- 5.1. Stanovení účinku pasterace
-- 5.1.1 Stanovení vlivu pasterace na mikrobiální obraz mléka -- 5.1.1.1. Princip metody -- 5.1.1.2. Postup metody -- 5.1.1.3. Hodnocení výsledků -- 5.2. Mikrobiologické vyšetření čistých mlékařských kultur -- 5.2.1 Kvantitativní mikroskopické vyšetření čistých mlékařských kultur -- 5.2.1.1. Princip metody -- 5.2.1.2. Postup metody -- 5.3. Mikrobiologické vyšetření pitné vody -- 5.3.1. Odběr vzorků -- 5.3.2. Vlastní rozbor -- 5.3.3. Metody rozboru -- 5.4. Stanovení mikrobiální kontaminace prostředí potravinářských provozů -- 5.4.1. Používané metody -- 5.4.2. Hodnocení výsledků -- 5.5. Mikrobiologické vyšetření obalů a obalových materiálů -- 5.5.1. Odběr vzorků -- 5.5.2. Používané metody -- 5.6. Stanovení reziduí inhibičních látek -- 5.6.1. Plotnové metody -- 5.6.1.1. Příprava testovacích ploten -- 5.6.1.2. Kontrola citlivosti testovacích ploten -- 5.6.1.3. Obecné zásady provedení plotnových metod -- 5.6.1.4. Pracovní postup pro zpracování vzorků -- 5.6.1.5. Hodnocení výsledků -- 5.6.2. Širokospektrální testy -- 5.6.2.1. Test Eclipse 50 -- 5.6.2.2. BR-Test AS Brilliant -- 6 LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI MIKROBIOLOGIE POTRAVIN -- 6.1. Nařízení komise (ES) č. 2073/2005 -- 6.1.1. Příloha I -- 6.1.2. Stanovení Listeria monocytogenes -- 6.1.3. Mikrobiologické vyšetření jatečně upravených těl -- 6.2. ČSN 56 9609 Pravidla správné hygienické a výrobní praxe
(OCoLC)703549488
cnb002149592

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC