Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:32x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2014
216 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4650-0 (brož.)
ISBN 978-80-247-8633-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8884-5 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografii na s. 186-200 a rejstříky
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000252265
1. Úvod 9 // 2. Význam smrti v živote človeka 12 // 3. Umírání a smrt v historické perspektivě 17 // 3.1 Umírání a smrt v minulosti a současnosti 17 // 3.2 Přechodové rituály a jejich vztah ke smrti a umírání 20 // 3.3 Pohřební rituál v minulosti a současnosti 22 // 3.4 Význam pohřebního rituálu pro dnešního člověka 23 // 3.5 Odmítání tradičního pohřebního rituálu 24 // 4. Paliativní péče 26 // 4.1 Definice paliativní medicíny 28 // 4.2 Formy paliativní péče 28 // 5. Hospic a léčebny dlouhodobě nemocných 30 // 5.1 Tři formy hospicové péče 31 // 5.2 Kritéria poskytnutí lůžkové hospicové péče 34 // 5.3 Léčebny dlouhodobé nemocných 35 // 6. Paliativní péče jakožto zátěžová situace 36 // 6.1 Zdroje emočních problémů a zátěže zdravotníků 36 // 6.2 Burn-out syndrom 39 // 6.3 Popis jednotlivých příznaků syndromu vyhoření 39 // 6.4 Přehled profesí s rizikem vzniku syndromu vyhaslosti 41 // 6.5 Diferenciální diagnóza syndromu vyhoření 42 // 6.6 Stadia vyhaslosti 43 // 6.7 Rizikové a protektivní faktory ve vztahu k vyhaslosti 44 // 6.8 Možnosti prevence syndromu vyhoření 46 // 6.9 Předpoklady pro práci v oblasti paliativní medicíny 46 // 7. Smrt a osamělost 49 // 7.1 Klasifikace osamělosti 49 // 7.2 Existenciálni osamělost 50 // 7.3 Existenciálni osamělost a vztah 51 // 7.4 Existenciálni osamělost a smrt 53 // 5 // Obsah // 8. Vzájemné propojení života a smrti 56// 8.1 Probouzející zkušenost 57 // 8.2 Smrt - pozitivní příspěvek k životu 58 // 9. Posttraumatický růst 61 // 9.1 Historie problému 62 // 9.2 Definování posttraumatického rozvoje 63 // 9.3 Domény posttraumatického rozvoje 65 // 10. Strach ze smrti 67 // 10.1 Primární zdroj úzkosti 68 // 10.2 Terror management theory 69 // 11. Význam smrti pro psychopatologie a psychoterapii 74 // 11.1 Psychopatologické paradigma a dvě základní obrany proti smrti 75 //
11.2 Smrt a psychoterapie 77 // 11.3 Terapeut a jeho vlastní postoje ke smrti 78 // 12. Pojetí smrti v ontogenezi 79 // 12.1 Psychoanalytičke pojetí 80 // 12.2 Kognitivní pojetí 81 // 12.3 Faktory ovlivňující vývoj konceptu smrti 85 // 13. Existenciálni pojetí smrti 89 // 13.1 Téma smrti u dětí v kontextu existenciálni analýzy 89 // 13.2 Stadia poznání 92 // 13.3 Dvě základní obrany proti smrti 93 // 14. Psychické vyrovnávání se s terminálním onemocněním 95 // 14.1 Emocionábí stav umírajícího pacienta 98 // 15. Členění procesu umírání 102 // 15.1 Prc finem 102 // 15.2 In finem 105 // 15.3 Post finem 108 // 16. Umírání dětí 110 // 16.1 Prožívání letálního onemocnění dítětem 110 // 16.2 Umírání a věk dítěte 111 // 16.3 Faktory snižující odolnost dítěte 115 // 6 // 16.4 Faktory zvyšující odolnost dítěte 118 // 16.5 Terminálni stadium 120 // 17. Ztráta blízkého člověka 124 // 17.1 Rozhovor s pozůstalými 125 // 17.2 Truchlení, zármutek a žal 126 // 17.3 Vztahová ztráta a proces truchlení 128 // 17.4 Komplikované truchlení a jeho rizikové faktory 130 // 17.5 Diagnostika komplikovaného truchlení a jeho rizikové faktory 131 // 17.6 Krizová intervence u pozůstalých 132 // 18. Eutanázie 134 // 18.1 Historie problému 134 // 18.2 Pojmy užívané v současné diskusi 140 // 18.3 Pojmová nejasnost: asistence lékaře při umírání 142 // 18.4 Přestat léčit a dovolit smrti, aby zvítězila 145 // 18.5 Možnosti lékaře 146 // 18.6 Současná situace ve světě 147 // 18.7 Marná léčba 152 // 19. Zážitek blízkosti smrti — near death experience 154 // 19.1 Změněné stavy vědomí 156 // 19.2 Historie problému 158 // 19.3 Výčet základních intrapsychických fenoménů jevu NDE 162 // 19.4 Rámec jevu NDE 163 // 19.5 Bližší charakteristika základních intrapsychických fenoménů jevu NDE 165 // 19.6 Nepříjemné zkušenosti 176 //
19.7 NDE u dětí a mládeže 178 // 19.8 Koncepce vysvětlující jev NDE 181 // 19.9 Závěrečné zamyšlení 184 // Seznam použité literatury 186 // Jmenný rejstřík 201 // Věcný rejstřík 205 // Shrnutí 213 // Summary 215
cnb002623930

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC