Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2012
145 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-231-9 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 116-123 a bibliografické odkazy
000252285
OBSAH // ÚVOD...5 // 1 ŠKOLNÍ ZRALOST A PŘIPRAVENOST Z POHLEDU PEDAGOGA...8 // 1.1 Školní zralost...9 // 1.2 Školní připravenost u dětí před nástupem do povinného vzdělávání..i 2 // 1.3 Školní nezralost a nepřipravenost...16 // 1.4 Odklad povinné školní docházky v teorii a praxi...17 // 2 EDUKAČNÍ PROSTŘEDÍ OBKLOPUJÍCÍ DÍTĚ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU 21 // 3 V YBRANÉ FAKTORY Z OBLASTI FYZICKÉHO ROZVOJE...25 // 4 VYBRANÉ FAKTORY Z OBLASTI PSYCHICKÉHO ROZVOJE...30 // 5 VYBRANÉ FAKTORY Z OBLASTI SOCIÁLNÍHO UČENÍ...33 // 6 ASPEKTY KVALITY ŽIVOTA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ...36 6. i Přijeti role žáka...38 // 7 POČÁTKY VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY DĚTÍ DO 6 LET V HISTORII...41 // 7.1 Příprava dětí na vstup do školy v historii českých zemích...41 // 7.2 Příprava na školní docházku v dalším období...48 // 8 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE V SOUČASNOSTI...55 // 8.1 Specifika vzdělávání v mateřské škole...57 // 8.2 Podmínky předškolního vzdělávání...59 // 9 SOCIÁLNÍ ROZVOJ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE...61 // 9.1 Sociální učení v podmínkách mateřské školy...62 // 10 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA V MŠ...67 // 10.1 Charakteristika osobnostní a sociální výchovy v MŠ...67 // 10.2 Model osobnostně sociální výchovy realizovaný v mateřské škole.69 // 11 PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V PRAXI MŠ...76 // 12 SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU...80 // 13
SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY S RODIČI...84 // 14 ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY...86 // 15 ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOST V ZAHRANIČNÍ LITERATUŘE...90 // 15.1 Rady k otázkám sociálních dovedností a výchovy...90 // 15.1.1 Komunikace podporující pozornost a soustředěnost...91 // 3 // 15.1.2 Jak dítě připravit na soužití s ostatními drti...92 // 15.1.3 Účinné strategie a metody pozitivní výchovy...94 // 15.2 Stanovení základních pravidel chování...94 // 15.2.1 Pozitivní posilování požadovaného chování...95 // 15.2.2 Důsledky vyvozované při nesprávném chování...96 // 15.2.3 Další zobecněné zkušenosti a rady...97 // 15.3 Předcházení problémům v chování a jednání dítěte...98 // 15.3.1 Jak udržovat dobré chování doma...99 // 15.3.2 Odměny a důsledky...100 // 15.3.3 Další rady a strategie...101 // 15.4 Rady ke zvládání dětí s problémovým chováním...101 // ZÁVĚR...103 // ABSTRAKT...115 // SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...116 // SEZNAM TABULEK...124 // SEZNAM OBRÁZKŮ...125 // SEZNAM PŘÍLOH...126 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC