Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2., dopl. a aktualiz. vyd.
Praha : Wolters Kluwer, 2014
358 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7478-493-4 (brož.)
Vydáno ve spolupráci s advokátní kanceláří PRK Partners
Obsahuje bibliografii na s. 347-349, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000252320
Obsah // Předmluva ...11 // Úvodem ... 15 // Jak funguje soukromé právo (Karel Eliáš)... 17 // Soukromé a veřejné... 17 // Soukromé právo... 19 // Proč potřebujeme občanský zákoník a proč jsme potřebovali nový . 20 // Zásady... 23 // Hranice svobody soukromé vůle... 25 // Pravidla výkladu... 28 // Mlčení zákona a analogie... 29 // Ochrana práv... 30 // Úloha soudce ... 31 // Prolínání starého práva s novým... 33 // Právo je tu kvůli lidem (Karel Eliáš)... 36 // Jak se nový občanský zákoník staví ? člověku?... 36 // Příbuzní a osoby blízké... 37 // Od narození... 39 // ... až do smrti ... 39 // Svéprávnost. Postupné rozvíjení způsobilosti právně jednat // při dospívání... 41 // Narušení schopnosti zletilého právně jednat... 44 // Jméno... 47 // Bydliště... 48 // Ochrana osobnosti člověka... 49 // Lidské tělo... 52 // Ve zdraví i v nemoci (Tomáš Němeček)... 55 // Co znamená informovaný souhlas... 56 // „Kdo mlčí, souhlasí“ vs. „Kdybych to byl věděl..."... 56 // 5 // OBČANSKÉ PRÁVO PRO KAŽDÉHO // Zadržený a jeho právo na důvěrníka... 57 // Dítě v nemocnici... 59 // Dar pro nemocnici jako pokušení... 59 // Když Červenáčka uštkne zmije ... 60 // Jednáme spíše platně, ale s riziky (Petr Bezouška)... 62 // Labyrint se spoustou slepých uliček... 62 // Právní úkon * právní jednání ... 63 // Kdy právně jednáme a kdy je to pouhý sen ... 65 // Formalisté,
plačte... 66 // „Udělejte to načerno..." aneb Co tím vlastně myslel?... 66 // Ať trpí ten, kdo je na vině... ale ne vždy ... 68 // Já jsem sipe plnil, ale ta smlouva je neplatná... anebo ne?... 69 // Neplatnost jen výjimečně, protože neplatná smlouva je drahá // smlouva!... 70 // Když už ta neplatnost musí být... 73 // Mýlit seje lidské... 76 // Když se dlužník zbavuje majetku ... 77 // Evoluce, ne revoluce... 77 // Jednám sám, nebo s pomocí jiných? (Bohumil Havel)... 79 // Jednáme vždy přímo?... 79 // Ajak jednáme v zastoupení? ... 80 // Co když se někomu pleteme do jeho věcí?... 82 // Dobrovolné zastoupení ... 83 // Nedobrovolné zastoupení ... 85 // Co víc zavazuje: smlouva, nebo zákon? (Bohumil Havel)... 88 // Závaznost zákona a smluvní svoboda... 88 // Všichni jsme si podobní, ale občas je někdo slabší... 90 // Právní pouto... 91 // Vyjednáváni o smlouvě ... 92 // Měnit nečekané názor se nevyplácí... 94 // Otevřený výčet smluvních typů ... 95 // Jak zajistit, aby dlužník plnil?... 98 // Smlouva se leckdy mění vůlí stran, změní se však i bez toho?... 100 // I závazky zanikají... 102 // O co můžeme přijít, když se nestaráme? (Petr Bezouška)... 106 // Lhůty, doby a jak nám ten čas běží... 106 // Promlčení a prekluze... 108 // 6 // OBSAH // Masky a démoni (Bohumil Havel)...116 // Každý nechť se stará, jak chce a jak umí...116 // Démoni a démonizace...118 // Kdy je právnická
osoba právnickou osobou?...119 // Fungování a organizace právnické osoby v reálném světě ... 121 // Typy právnických osob... 123 // Spolkové právo... 125 // Obchodní korporace... 125 // Fundace ... 127 // Ústav... 127 // Smrt právnické osoby... 128 // Neziskový sektor v novém (Karel Eliáš)... 130 // Je péče o obecné blaho věcí státního monopolu?... 131 // Tres faciunt collegium ... 133 // Nadační právo nejen pro mecenáše a filantropy... 137 // Národní galerie a jiné ústavy... 142 // Rozostřené hranice právnických schémat... 144 // Umění darovat... 145 // Jak založit firmu? (Bohumil Havel)... 148 // Podnikatel a firma... 148 // Závod a zastoupení podnikatele ... 150 // Tajemství a konkurence v podnikání ... 152 // Jaký nástroj ? podnikání zvolit?... 153 // Jak založit podnikající právnickou osobu? ... 154 // Jaké podnikající právnické osoby nejčastěji potkáme?... 155 // Osobni obchodní společnosti... 156 // Kapitálové společnosti... 159 // Družstva ... 164 // Banky ? vašim službám (Petr Liška)... 167 // Smlouva o účtu... 168 // Vkladní knížky nově ... 170 // Co je to jednorázový vklad ... 171 // ? čemu je dobrý akreditiv... 171 // Na co použít inkaso... 173 // Potřebuji peníze - vezmu si úvěr... 174 // Bankovní záruka jako zvláštní druh finanční záruky ... 177 // 7 // OBČANSKÉ PRÁVO PRO KAŽDÉHO // Co nového doma? Rodinné právo v novém // občanském zákoníku (Karel Eliáš)...
180 // Rodina a rodinné právo... 180 // Manželství... 181 // Manželská práva a povinnosti... 184 // Kdo je matkou a kdo otcem?... 184 // Osvojení ... 187 // Rodiče a dítě... 189 // Majetkové záležitosti... 191 // Život rodinného společenství... 196 // Když už to jinak nejde... 199 // Co lze vlastnit? A co s tím dál? (Karel Eliáš)... 203 // Proč je patent věcí a špinavá hromada sněhu už ne? ... 203 // Není věc jako věc... 206 // Součást a příslušenství. Superficiální zásada... 209 // Detence - držba - vlastnictví ...211 // Ohraničené území svobody, kde je každý králem... 214 // Se sousedy je to někdy složité... 218 // Spoluvlastnictví ... 223 // Svéřenský fond... 225 // Právní panství nad cizí věcí (Karel Eliáš)... 227 // Když chci stavět, a nemám na čem... 228 // Právní archaismy v novém světle: služebnosti a reálná břemena .. 231 // Zástava... 237 // Katastr nemovitostí v novém hávu (Daniela Šustrová)... 242 // Než půjdete na katastr ... 242 // Je pozemek totéž co parcela?... 243 // Budova je stavba, stavba nemusí být budova... 245 // Jednotka je byt a něco ? tomu... 246 // I právo je někdy nemovitou věcí... 247 // Katastr má své zásady... 248 // Zápis je leccos... 255 // Bytová politika všude kolem (Petr Bezouška)... 258 // Pan domácí a nájemníci... 258 // Život v podnájmu... 269 // Koupili jsme byt - a co se děje v domě?... 270 // A když spolu bydlí manželé...
272 // 8 // OBSAH // Škodils? Nahraď! (Petr Bezouška)... // Krása jednoduchosti... // Není újma jako újma... // ... a ani porušení zákona není vždy stejné ... // Smlouva, náhrada újmy a třetí subjekty... // Jakým způsobem a v jakém rozsahu se nahrazuje škoda... // ... a jak je to s odčiněním nemajetkové újmy... // Konkurenční boj ... // Vydej, co ti nepatří (Karel Eliáš)... // Bezdůvodné obohacení... // Versio in rem ... // Zůstavuji - dědíš (Karel Eliáš)... // Proč se vlastné dědí?... // Dědické tituly... // 1. Závěť... // 2. Dědická smlouva... // 3. Zákon ... // Nepominutelní dědici... // Kdy nedědí ten, kdo by jinak dědit měl... // Odkaz ... // A co věřitelé?... // Potvrzení dědictví... // Žiješ jenom dvakrát - v soukromém a veřejném právu // (Karel Šimka)... // Soukromé a veřejné právo... // Jak se nové soukromé právo staví ? právu veřejnému?... // Kdy se nejčastěji potkávají veřejné a soukromé právo? . // Jak poznám, jaké všechny veřejnoprávní povinnosti musím dodržet, chci-li určitým způsobem soukromoprávně jednat? ... Jak jsou soukromé a veřejné právo „propojeny“ terminologií, // právními instituty aj.?... // Reakce zákonodárce v oboru veřejného práva na nové // soukromé právo... // Veřejnoprávní důsledky porušení soukromoprávního pravidla a soukromoprávní důsledky porušení veřejnoprávního pravidla // 276 // 277 // 278 280 // 283
284 286 288 // 291 // 291 // 297 // 300 // 301 // 302 // 303 307 // 309 // 310 312 315 317 320 // 323 // 324 // 326 // 327 // 329 // 330 333 340 // 9 // OBČANSKÉ PRAVO PRO KAŽDÉHO // O autorech... 343 // Summary ... 345 // Literatura... 347 // Rejstřík ... 351 // 10
(OCoLC)886606928
cnb002604051

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC