Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.5) Půjčeno:79x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2014
150 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-571-6 (brož.)
"Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK: Modernizace - Diverzifikace - Inovace, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0247"--Tit. s.
Obsahuje bibliografii na s. 149-150
000252335
Obsah // Předmluva...4 // 1 STRUKTURA ATOMŮ...5 // 1.1 Modely atomů...5 // 1.2 Atomové j ádro...6 // 2 IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ...9 // 3 RADIOAKTIVITA...13 // 3.1 Přirozená a umělá radioaktivita...13 // 3.2 Vlastnosti ionizujícího záření...15 // 3.2.1 Záření alfa...15 // 3.2.2 Záření beta...16 // 3.2.3 Záření gama...18 // 3.2.4 Rentgenové záření...21 // 3.2.5 Neutronové záření...29 // 4 VELIČINY A JEDNOTKY V RADIAČNÍ OCHRANĚ...32 // 4.1 Úvod...32 // 4.2 Veličiny charakterizující zdroje záření...32 // 4.3 Veličiny charakterizující pole záření...35 // 4.4 Veličiny charakterizující působení záření na látku...37 // 4.5 Veličiny charakterizující působení záření na člověka...40 // 4.6 Veličiny charakterizující ozáření skupiny osob...43 // 4.7 Veličiny charakterizující vnitřní kontaminaci...43 // 5 DETEKCE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ...45 // 5.1 Rozdělení detektorů...45 // 5.2 Ionizační komory a Geiger-Můllerovy počítače...47 // 5.3 Scintilační detektory...48 // 5.4 Polovodičové detektory...;v...49 // 5.5 Detekce a zobrazení RTG záření... 52 // 5.6 Filmové dozimetry...53 // 5.7 Termoluminiscenční dozimetry...55 // 5.8 OSL dozimetry...56 // 6 BIOLOGICKÉ ÚČINKY ZÁŘENÍ...58 // 7 CÍLE A PRINCIPY RADIAČNÍ OCHRANY...64 // 7.1 Cíle radiační ochrany...64 // 7.2 Principy radiační ochrany...65 // 7.2.1 Princip zdůvodnění...65 // 7.2.2 Princip optimalizace...65 // 7.2.3 Principy limitování...66
// 7.2.4 Princip bezpečnosti zdrojů...69 // 8 PRÁVNÍ ÚPRAVA RADIAČNÍ OCHRANY...70 // 8.1 Organizace a systém radiační ochrany...70 // 8.2 Významné pojmy z Atomového zákona a prováděcích vyhlášek...71 // 8.3 Klasifikace zdrojů ionizujícího záření... 75 // 8.4 Klasifikace pracovišť se zdroji ionizujícího záření...77 // 8.5 Kategorizace radiačních pracovníků...78 // 8.6 Sledované pásmo...79 // 8.7 Kontrolované pásmo...79 // 8.8 Soustavný dohled nad radiační ochranou...80 // 9 LÉKAŘSKÉ OZÁŘENÍ...82 // 9.1 Zdroje ozáření obyvatel...82 // 9.2 Lékařské ozáření...83 // 9.3 Zdroje ionizujícího záření v lékařství...86 // 9.3.1 Zdroje ionizujícího záření v radiodiagnostice...86 // 9.3.2 Zdroje ionizujícího záření v nukleární medicíně...88 // 9.3.3 Zdroje ionizujícího záření v radioterapii...90 // 10 STANOVENÍ RADIAČNÍ ZÁTĚŽE ZE ZEVNÍHO OZÁŘENÍ...95 // 11 ZPŮSOBY OCHRANY PŘED ZEVNÍM OZÁŘENÍM...97 // 11.1 Úvod...97 // 11.2 Ochrana vzdáleností...97 // 11.3 Ochrana časem...98 // 11.4 Ochrana stíněním...98 // 12 OTEVŘENÉ RADIONUKLIDOVÉ ZÁŘIČE...105 // 13 RADIOAKTIVNÍ ODPADY A UVÁDĚNÍ RADIONUKLIDŮ DO ŽIVOTNÍHO // PROSTŘEDÍ...110 // 13.1 Radioaktivní odpady...110 // 13.2 Uvádění radionuklidů do životního prostředí...111 // 14 MONITOROVÁNÍ...114 // 14.1 Druhy a způsoby monitorování...114 // 14.2 Program monitorování...114 // 14.3 Osobní monitorování...116
// 14.4 Monitorování pracovišť...118 // 14.5 Monitorování výpustí a okolí pracoviště...119 // 15 RADIAČNÍ NEHODY A HAVÁRIE...120 // 16 RADIAČNÍ OCHRANA PRACOVNÍKŮ A PACIENTŮ V RADIODIAGNOSTICE 125 // 16.1 Úvod...125 // 16.2 Pravomoci a odpovědnosti pracovníků...127 // 16.3 Ochrana pacientů...127 // 16.4 Ochrana pracovníků...129 // 16.5 Zkoušky generátorů záření...130 // 17 RADIAČNÍ OCHRANA PRACOVNÍKŮ A PACIENTŮ V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ 131 // 17.1 Radiofarmaka...131 // 17.2 Uspořádání pracoviště...136 // 17.3 Ochrana pracovníků...137 // 17.4 Ochrana pacientů...140 // 17.5 Radioaktivní odpady...140 // 17.6 Monitorování...141 // 17.7 Radiační nehody...141 // 18 RADIAČNÍ OCHRANA PRACOVNÍKŮ A PACIENTŮ V RADIOTERAPII...142 // 18.1 Úvod...142 // 18.2 Radiační ochrana personálu a obyvatelstva...144 // 18.3 Ochrana pacientů...144 // 18.4 Zkoušky zdrojů ionizujícího záření...145 // 18.5 Mimořádné radiační události...145 // 18.6 Monitorování...146 // 19 LÉKAŘSKÝ DOHLED NAD RADIAČNÍMI PRACOVNÍKY...147 // Literatura...149

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC