Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
ZTRACENO
Vyd. 1.
Uherský Brod : Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě : Město Uherský Brod, 2010
413 s. : il., portréty, plány ; 31 cm

ISBN 978-80-254-6055-9 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 410-411
Anglické resumé
000252372
* // Obsah //
*<•* // I. Úvód ,8-11 > , % % • r » ? ‘ *  0 * ’ ? 4 * • . • ’ a * *  // II. • Architektura města  ť * » w 0 • % %  * 12 -137 * f % « 1 - « * • ’«tlDÚB ¦ // *r’ • - > /‘Chrám Nanebevzetí Panny Marie . ’  i • • 14.-21 • * * p * // > Chrám Neposkvrněného početí Panny Marie ’ 22 - 29 • . % , . // * i* 0 » *  • > Kostel svátého Jana Křtitele (Chrám Mistra Jana Husa) *  • • ? ’ * 30 - 37 •  » w • • * * • // . 1 w  • * > Opevnění města ’ , . 38 - 47 0 m  - • J* P * 0*0. ¦ ? 9  ¦— • • * t * ? , ~ | * ’ei // ’’ * > /Radnice . . . . ‘ " \\ . % • 48-57 « % « • • M * . - ?I  * * , // > Městské muzeum • * . . . • \\ 58-73 • ~ * /ř // > Panský dům . • ’ # * . • 74 - 81 // > Masarykovo náměstí . , v % 82 - 99 - // > Mariánské náměstí ’ ’ *, ? 100 - 107 4 ’ * n % • ? ># • . •* + f. w -» * // > Ulice v . ’ * > • . 108-131 * • _ *•*,*. ’p j « Ä Ä V r .4 • • - * • // ¦ . > Drobná sakrální architektura » ‘ • ’ • . * ; 132 - 137 - V ’ 4 »V  -W ? // III. Spolky a volný čas ¦ * * ř ®  * 138 -169 ľ v » ’ • ¦ ??? // > Spolky v ‘ • ? * ¦ * _ iTj , j  _ • A ¦ > » já * * * ** * ’e % • * # • 140 - 161 . » • > ’*> ..« ? • // > Ze života uherskobrodského měšťana % v . 162 - 169 « • • ’ ’ V .?-? // IV. % * * a • * ** ¦ * r * " i * • 1 * ?  * # Svět práce *. • % " ? • ? *
• • - 170-267 f - + . \\ *4 r. // ; • . *•> Průmysl ’ ’ . 172 - 185 • • "? ‘ /’ V // > Elektrifikace města a městské podniky • % e 186 - 199 s ? ’ * • » r • ?  • * * « m // > Trhy, obchod; řemesla . ’ 200 - 221 w . r*  r:í ??? // r " v > Předměstské mlýny a regulace Olšavy , • 222 - 239 -  ¦ » * ľ\\ V • • ¦ • É // > Úřady, banky • . f • 240 - 253 . - •» // > Školství . • * » - ’ 254 - 267 ‘ : ,N ; // v. . 0 * *•* * **  » * ? w  Události 268 -293 // > Církevní slavnosti 270 279 V’ ¦  ? // > Folklorní slavnosti ’ *. • * . f 280’- 283 0 4.1 // > Státní svátky, lidové zábavy a slavnosti 286- 293 • f ? * ’ W * * » * * É •• ? « ’ • #*¦»“< ® • > ’’W ’ . w  ? // VI. I. světová válka e 294 -313 ¦;? . - a ¦¦ . • -o // } * // VIL JUDr. Václav hrabě z Kounic // > Obrazy zé života šlechtice • // ••• ’t // » Zámeček Obora • // > Uherskobrodské panství // Vili. Židovská komunita v Uherském Brodě // > Zapomenutá tvář židovského města // > Starý židovský hřbitov ¦ // > Obrázky ze života uherskobrodských Židů // > Odsun židovského obyvatelstva Ernesta // ;¦ VC« // fX. II. světová válka X. Příloha // .i // 412 / Příloha // 1 ? ? 0* * ? VX * • v ? // 314-339 // 316-321 322 - 331 332 -339 // 340-385 // 344 - 363 ’ . 364- 369’ // ~ 370 - 379 380 - 385 // 386 - 405 406 - 413 // // 4
(OCoLC)551390768
cnb002011597

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC