Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.12.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.7) Půjčeno:61x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2014
152 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5232-7 (brož.)
ISBN 978-80-247-9341-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9342-9 (online ; epub)
Pedagogika
Obsahuje bibliografii na s. 136-144, bibliografické odkazy a rejstříky
Popsáno podle tištěné verze
000252415
Obsah // Úvod // Účel publikace Charakter publikace Hlavní zdroje publikace // 7 // 7 // 8 8 // 1. Andragogická edukační realita jako předmět výzkumu 11 // 1.1 Potřebnost výzkumu v andragogice 1 j // 1.2 Pojem andragogický výzkum 14 // Charakteristiky pojmu „andragogický výzkum“ 15 // 1.3 Předmět andragogickcho výzkumu 16 // 1.4 Andragogická realita a andragogieke edukační procesy 17 // Co vytváří andragogickou edukační realitu? 19 // 1.5 Základní typy učení a vzdělávání dospělých 21 // (A) Učení dospělých ve formálním vzdělávání 22 // (B) Učení dospělých v neformálním vzdělávání 23 // (C) Informální učení (vzdělávání) 24 // 2. Výzkumné pole andragogiky 26 // 2.1 Andragogieke makroprostředí cdukacc dospělých 26 // Legislativní makroprostředí edukace dospělých 28 // Geografické makroprostředí edukace dospělých 29 // Demografické makroprostředí edukace dospělých 30 // 2.2 Andragogieke edukační procesy 31 // Vstupní determinanty andragogických edukačních procesů 32 // Motivace subjektů ke vzdělávání 33 // Motivační prostředky 34 // Zájem o vzdělávání 35 // Vzdělávací potřeby 36 // Vzdělávací potřeby individuálních subjektů 37 // Vzdělávací potřeby profesních skupin 39 // Vzdělávací potřeby hodnocené zaměstnavateli 42 // Vzdělávací potřeby z hlediska kvalifikačních požadavků 45 // Vzdělávací potřeby odrážející se ve spolupráci vysokých
škol a podniků 47 // Volba vzdělávací dráhy / profesního zaměření 47 // Příležitosti ke vzdělávání pro dospělé 51 // Procesuálni determinanty andragogických edukačních procesů 53 // 5 // Ohsah // Styly a strategie učení dospělých // Elektronické učení-nový fenomén ve vzdělávání dospělých Mezigenerační učení // Učení dospělých ve formálních, neformálních a informáiních edukačních procesech // Výzkumy formálního a neformálního vzdělávání dospělých // Výzkumy informálnflio učení/vzdělávání dospělých // Další profesní vzdělávání dospělých // Podnikové učení a vzdělávání dospělých // Organizační učení a vzdělávání dospělých // Organizační klima pracoviště // 2.3 Výzkumy efektivnosti andragogických edukačních procesů Koncepce efektivnosti vzdělávání dospělých // Skepse o postulovaných efektech dalšího vzdělávání dospělých a výzkumné nálezy potvrzující efekty // 2.4 Výzkumy úrovně vzdělanosti dospělých // 2.5 Sebereflexe andragogiky jako předmět výzkumu // 3. Metody pro andragogický výzkum // 3.1 Druhy a funkce výzkumu // Legislativní vymezení výzkumu a hodnocení jeho výsledků // 3.2 Základní paradigmata: kvantitativní a kvalitativní metodologie // 3.3 Validita, reliabilita, reprezentativita // 3.4 Které metody jsou ? dispozici pro aplikace Pozorování // Dotazování // Dotazník // Sémantický diferenciál SWOT analýza Rozhovor
Experiment // 55 // 57 // 61 // 63 // 65 // 70 // 76 // 79 // 81 // 83 // 84 86 // 91 // 95 // 97 // 100 // 102 // 104 // 105 109 111 112 114 114 118 // 119 // 120 123 // 4. Infrastruktura andragogickcho výzkumu // 4.1 Situace andragogického výzkumu v České republice // 4.2 Situace andragogického výzkumu v zahraničí Centra andragogického výzkumu Vědecké asociace andragogického výzkumu Informační zdroje o andragogickém výzkumu // 127 // 127 // 129 // 129 // 130 132 // Literatura Seznaní rámců Jmenný rejstřík Věcný rejstřík // 136 // 145 // 147 // 150 // // 6
(OCoLC)892782014
cnb002616286

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC