Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2009
178 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7416-044-8 (brož.) ISBN !978-807416-044-8 (chyb.)
220 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 164-168 a bibliografické odkazy
000252450
1. Solidarita a ekvivalence základní teoretická východiska -- 1.1. Princip ekvivalence -- 1.2. Princip solidarity -- 2. Sociální výdaje v ČR a v zemích EU v letech 2000-2005 -- 2.1. K problematice sociálních výdajů -- 2.2. Charakteristika výdajů na sociální ochranu -- 2.2.1. Vývoj výdajů na sociální ochranu -- 2.2.2. Struktura výdajů na systémy sociální ochrany podle jejich účelu -- 2.2.3. Financování systémů sociální ochrany -- 2.3. Přístup k hodnocení sociálních výdajů v ČR -- 3. Příjmová nerovnost v České republice -- 3.1. Empirické posouzení míry příjmové nerovnosti v ČR -- 3.2. Empirická analýza solidarity a ekvivalence v české sociální politice -- 3.3. Příjemci a přispěvatelé do jednotlivých složek sociálního systému dle specifických znaků domácnosti -- 4. Solidarita a ekvivalence v důchodovém systému -- 4.1. Stručná charakteristika systému důchodového pojištění -- 4.2. Hlavní problémy systému důchodového pojištění z hlediska uplatňování principu solidarity a ekvivalence -- 4.2.1. Principy konstrukce nově přiznávaných důchodu -- 4.2.2. Principy valorizace vyplácených důchodů -- 4.3. Solidarita a ekvivalence v důchodových systémech vybraných zemí E -- 4.3.1. Solidarita a ekvivalence v důchodovém systému v Německu -- 4.3.2. Solidarita a ekvivalence v důchodovém systému ve Velké Británii -- 4.3.3. Solidarita a ekvivalence v důchodovém systému ve Švédsku
-- 4.3.4. Solidarita a ekvivalence v důchodovém systému ve Francii -- 4.3.5. Solidarita a ekvivalence v důchodovém systému na Slovensku -- 4.4. Důchodová reforma v ČR možné přístupy z pohledu solidarity -- a ekvivalence -- 4.4.1. Volba mezi průběžným a fondovým systémem -- 4.4.2. Náklady přechodu -- 4.4.3. Základní filozofie důchodové reformy -- 4.4.4. Evoluční pojetí -- 4.5. Shrnutí -- 5. Solidarita a ekvivalence v systému nemocenského pojištění -- 5.1. Základní charakteristika systému nemocenského pojištění -- 5.2. Kritéria hodnocení solidarity a ekvivalence v systému nemocenského pojištění -- 5.3. Solidarita a ekvivalence v systémech nemocenského pojištění -- v členských státech Evropské unie -- 5.3.1. Peněžitá dávka v nemoci u zaměstnanců -- 5.3.2. Nemocenské u osob samostatně výdělečně činných -- 5.3.3. Srovnání peněžité dávky v nemoci u podnikatelů a zaměstnanců , -- 5.4. Shrnutí -- 6. Solidarita a ekvivalence v systému státních dávek -- 6.1. Stručná charakteristika systému státních dávek -- 6.2. Základní makroekonomická charakteristika vývoje nákladu na státní dávky -- 6.3. Kritéria hodnocení solidarity a ekvivalence v systému státních dávek -- 6.3.1. Solidarita a ekvivalence v systému státní sociální podpory -- 6.3.2. Solidarita a ekvivalence v systému pasivní politiky zaměstnanosti -- 6.3.3. Solidarita a ekvivalence v systému dávek pomoci v hmotné nouzi
-- a dávek sociální péče poskytovaných z titulu sociální potřebnosti -- 6.3.4. Solidarita a ekvivalence v systému dávek sociální péče poskytovanýchz titulu zdravotního postižení -- 6.4. Solidarita a ekvivalence v systému státních dávek ve vybraných zahraničních sociálních systémech -- 6.4.1. Solidarita a ekvivalence v systému přídavků na děti -- 6.4.2. Solidarita a ekvivalence v podpoře v nezaměstnanosti -- 6.4.3. Solidarita a ekvivalence u příspěvku na péči -- 6.5. Shrnutí -- 7. Solidarita a ekvivalence v systému zdravotnictví -- 7.1. Solidarita a ekvivalence z pohledu efektivnosti zdravotnictví -- 7.2. Obecný charakter zdravotního pojištění a jeho implikace -- 7.3. Zdravotní pojištění v rámci financování zdravotnictví -- 7.3.1. Zdravotní pojišťovny -- 7.3.2. Zatížení výrobního faktoru práce -- 7.3.3. Ekonomický vývoj -- 7.4. Solidarita a ekvivalence ve světle nálezu Ústavního soudu -- 7.5. Změny proporcí solidarity a ekvivalence z hlediska užitku pacienta -- 7.6. Mezinárodní komparace se zřetelem k solidaritě a ekvivalenci -- 7.7. Mantinely růstu nákladů ve zdravotnictví -- 7.8. Shrnutí -- 8. Budoucí vývoj solidarity a ekvivalence v českých sociálních systémech -- 8.1. Projekce vývoje hlavních makroekonomických veličin -- a nejdůležitějších faktorů ovlivňujících sociální systémy v České republice z pohledu solidarity a ekvivalence -- 8.1.1. Omezení prováděných projekcí
a analýz -- 8.1.2. Projekce budoucího vývoje hlavních makroekonomických veličin -- a stavu obyvatelstva -- 8.2. Projekce budoucího vývoje a bilancí sociálních systémů v České republice -- 8.2.1. Změny v sociálním zabezpečení -- 8.2.2. Popis používaného datového souboru „ -- 8.2.3. Budoucí nároky na sociální systémy v České republice -- 8.3. Shrnutí
(OCoLC)551404555
cnb002027180

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC