Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:14x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013
245 s. : il. (některé barev.), formuláře ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-244-3953-2 (brož.)
Monografie
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
Obsahuje bibliografii na s. 214-229 a rejstříky
Anglické resumé
000252462
Obsah // Předmluva...7 // 1 / K terminologii (Janečka, Bláha)...8 // 2 / Typ postižení a jeho kategoriální systém (Bláha)...12 // 3 / Zrak (Janečka)...16 // 3.1 / Vizus (zraková ostrost)...17 // 3.2 / Zrakové vady...23 // 3.2.1 / Refrakční vady...24 // 3.2.2 / Nejčastěji se vyskytující zraková onemocnění a poruchy (Janečka)...27 // 4 / Základní antropometrické ukazatele a úvod do motorických kompetencí osob se zrakovým // postižením (Janečka)...39 // 4.1 / Hodnocení úrovně základních antropometrických ukazatelů a motorických kompetencí // dětí a mládeže se zrakovým postižením...40 // 4.2 / Výsledky šetření...44 // 4.2.1 / Výsledky šetření antropometrických ukazatelů (tělesná výška, tělesná hmotnost, // BMI)...44 // 4.2.2 / Výsledky šetření aplikovaných motorických testů...58 // 5 / Diskuse a závěry z šetření úrovně antropometrických ukazatelů a úrovně motorické // kompetence (Janečka)...106 // 5.1 / Antropometrická šetření...106 // 5.2 / Úroveň motorických kompetencí...107 // 6 / Sportovní socializace doma a v zařízení (Janečka)...112 // 6.1 / Výsledky šetření sportovní socializace...112 // 6.2 / Závěry plynoucí z šetření sportovní socializace...116 // 7 / Pohled na pohybové aktivity dětí a mládeže se zrakovým postižením // v perspektivě dospělosti (Bláha)...117 // 8 / Studie I. // Hodnocení objemu vykazovaných pohybových aktivit a inaktivit u osob se zrakovým
postižením (Bláha)...120 // 8.1 / Výsledky...122 // 8.2 / Plnění zdravotně doporučovaných kritérií...130 // 8.3 / Diskuse...132 // 9 / Studie II. // Hodnocení objemu realizované lokomoce u osob se zrakovým postižením (Bláha)...135 // 9.1 / Výsledky...136 // 9.2/ Diskuse...140 // 9.3 / Závěry studií Bláhy hodnotících objem vykazovaných pohybových aktivit a inaktivit // a objem realizované lokomoce u osob se zrakovým postižením...141 // /3 // Motorické kompetence osob se zrakovým postižením // 10 / Vývojové aspekty ve vztahu k evaluaci motorických kompetencí dětí a mládeže // se zrakovým postižením (Janečka)...143 // 11 / Psychomotorické aspekty při hodnocení vývoje u dětí a mládeže se zrakovým postižením // ve věku 6-15 let (Janečka)...148 // 11.1/ Dítě v období prepubescence mezi 6.-11. rokem života...149 // 11.2 / Mládež v období pubescence mezi 11.-15. rokem života...151 // 12 / Psychomotorický vývoj ZrP ve vazbě na rozvoj motorických kompetencí (Janečka)...156 // 13 / Vizuální informace a jejich deficit v kultivaci pohybu (Bláha)...160 // 14 / Postura a posturální stabilita (Janečka, Chrobáková)...162 // 15 / Mechanismy zajištění posturální stability u zrakově postižených (Janečka)...163 // 16 / Specifika motorického učení u kongenitálně nevidomých dětí (Janečka)...164 // 17 / Druhy učení senzomotorickým dovednostem u osob se zrakovým postižením (Bláha)...166 // 18 / Postupy
ve fázích pohybového učení u osob se zrakovým postižením (Bláha)...168 // 19 / Pohyb v prostoru jako výsledek optimální regulace pohybu, vnitřní prezentace pohybu // a představy o pohybu (Bláha)...170 // 20 / Utváření pohybových představ pro uplatnění v pohybových dovednostech (Bláha)...171 // 21 / Pohybová aktivita člověka jako proces interakce s prostředím (Bláha)...174 // 22 / Regulace pohybu a vytváření představ o pohybu (Bláha)...178 // 23 / Důsledky specifických podmínek interakce s prostředím přenesené do pohybových // projevů jedince se zrakovým postižením (Bláha)...180 // 24 / Důsledek absence vizuálních podnětů v rozvoji motoriky dítěte (Bláha)...182 // 25 / Možnosti zapojení osob se zrakovým postižením do pohybových aktivit (Janečka)...184 // 26 / Vybrané aspekty provozování pohybových her u osoh se zrakovým postižením (Bláha)...186 // 27 / Charakteristiky vybraných her a stručné návody k jejich použití (Bláha)...191 // 27.1 / Pálkovači hry s účastníky se zrakovým postižením...191 // 27.2 / Příklady upravených pálkovačích her...194 // 27.2.1 / Pálkovaná s úpravou pro účastníky se zrakovým postižením...194 // 27.2.2 / Brennball...196 // 27.2.3 / Beep-baseball...198 // 27.3 / Goalball...198 // 27.4 / Fotbal osob se zrakovým postižením...200 // 28 / Možnosti účasti osob se zrakovým postižením a intaktní části populace ve hrách (Bláha)...202 // 28.1 / Kreistorball...203
// 29 / Praktické aplikace teoretických poznatků v integrované výuce tělesné výchovy u žáků // se zrakovým postižením (Janečka)...206 // 29.1 / Komunikace se zrakově postiženým...206 // 4/ // Obsah // 29.2 / Chůze nevidomého s průvodcem...208 // 29.3 / Samostatný pohyb nevidomého...209 // 29.4 / Pomoc nevidomým...210 // 29.5 / Systém a pořádek...211 // 29.6 / Slabozrací...211 // Summary...213 // Seznam literatury...214 // Přílohy A (Janečka)...230 // Příloha 1 // Sportovní socializace...230 // Přílohy K (Bláha)...234 // Příloha 2 // Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů...234 // Příloha 3 // Dotazník IPAQ-short...235 // Příloha 4 // Aplikace pedometru YAMAX - SW 700...237 // Příloha 5 // Dotazník IPAQ-long...238 // Příloha 6...242 // Návrh zápisu pro brennball s účastníky se ZrP...242 // Věcný rejstřík...243 // Jmenný rejstřík...243 // /5
(OCoLC)880869636
cnb002587740

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC