Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:16x 
BK
Vydání první
Praha : Argo, 2014-2015
2 svazky : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-257-0921-4 (díl 1 ; vázáno)
ISBN 978-80-257-0964-1 (díl 2 ; vázáno)
ruština
Obsahuje bibliografie a rejstřík
díl I. 1894-1939. 2014. xiii, 949 stran, 107 stran nečíslovaných stran obrazových příloh -- díl II. 1939-2007. xiv, 769 stran, 76 stran nečíslovaných stran obrazových příloh
000252480
Obsah // 4. Rusko v letech druhé světové války a přípravy na třetí světovou // válku (1939-1953)___ 1 // 4.1. Od září 1939 do června 1941___ 3 // 4.1.1. Rozložení sil ve světě v roce 1939: agresoři a jejich oběti. // S Angličany a Francouzi, nebo s nacisty? Pakt .Molotov - Ribbentrop*___ 3 // 4.1.2. Dobytí a rozděleni Polska. Katyft___ 12 // 4.1.3. Obsazení pobaltských států. Besaráble a severní Bukoviny--- 18 // 4.1.4. .Zimní válka* od 30. listopadu 1939 do 13. března 1940___ 22 // 4.1.5. Mezinárodní situace a příprava SSSR na válku s Německem, // podzim 1939 až léto 1940___ 27 // 4.1.6. Ruská společnost za hranicemi SSSR a začátek světové války--- 30 // 4.1.7. Změny Stalinových plánů v souvislosti s Hitlerovým blitzkriegem ve // Francii. Stalinův pokus o rozdělení Balkánu a Blízkého východu---31 // 4.1.8. Stalinovy plány a operace Barbarossa, prosinec 1940-červen 1941___ 33 // 4.2. Sovětsko-nacistická válka v letech 1941-1945 a Rusko___ // 4.2.1. Napadení SSSR Německem 22. června 1941___ // 4.2.2. Ruská společnost a sovětsko-nacistická válka v SSSR. Odmítnutí // evakuace obyvatelstva___ // 4.2.3. Sovětsko-nacistická válka a ruská emigrace___ // 4.2.4. Válečné události od června do listopadu 1941___ // 4.2.5. Moskevská bitva v letech 1941-1942___ // 4.2.6. Leningradská tragédie v letech 1941-1942___ // 4.2.7. Evakuace průmyslu na východ. Vytvoření nové industriálni základny na // východě
SSSR. Týl___ // 4.2.8. Nová zahraničněpolitická orientace SSSR. Připojeni ? Atlantické // chartě. Situace na frontách druhé světové války v polovině roku 1942. Problém .druhé fronty*___ // 4.2.9. Pomoc i podmínky nových spojenců. Lend and Lease Act___ // 4.2.10. Pobaltí v letech války___ // 4.2.11. Válečné operace v roce 1942. Neúspěchy SSSR___ // 4.2.12. Bitva u Stalingradu v letech 1942-1943 a obrat v průběhu války. // Válečné události na začátku roku 1943___ // 4.2.13. Kurský oblouk v roce 1943___ // 4.2.14. Ruská společnost a německá správa na okupovaných územích___ // 4.2.15. Na západ od fronty. Uprchlíci a ostarbeitři. Tragédie holocaustu--- // 4.2.16. Tragédie zajetí. Stalin a konvence o válečných zajatcích--- // 4.2.17. Ruská cirkev a začátek války. Církevní emigrace a činnost církve v Rusku. // Pskovská misie___ // 4.2.18. Německé protinacistické hnuti a ruská společnost___ // 4.2.19. Pokusy o vytvořeni Ruské osvobozenecké armády (ROA)___ // 4.2.20. Naděje ruské společnosti v SSSR na poválečný svobodný život___ // 4.2.21. Nové vztahy bolševické moci s církví___ // 4.2.22. Nová změna stalinské ideologie - kurz na ruský nacionalismus___ // 4.2.23. Trestní systém komunistického režimu v letech války. Represe proti // vojenskému a civilnimu obyvatelstvu, trestní prapory a uzávěrové oddíly. Zacházení s válečnými zajatci--- // 39 // 41 // 44 // 47 // 51 // 58 // 60 // 63
// 66 // 70 // 73 // 75 // 80 // 87 // 89 // 94 // 99 // 103 // 107 // 109 // 112 // 114 // 119 // 120 // XI // 4.2.24. Represe proti národům Ruska. Násilné deportace a genocida___ 123 // 4.2.25. Ruský protinacistický odboj v Evropé___ 130 // 4.2.26. Plány na pováleéné uspořádání. Setkání v Teheránu. Národy východní // Evropy a plány Spojenců--- 133 // 4.2.27. Válečné akce v roce 1944. Vyhnání nepřítele za hranice SSSR--- 136 // 4.2.28. Varšavské povstání a obsazení Polska. 1944-1945___ 140 // 4.2.29. Stalinova politika ve vztahu ? východní Evropé. .Národní demokracie’___ 142 // 4.2.30. Balkánské žerné v letech 1941-1945. Rudá a bílá ilegalita___ 143 // 4.2.31. Jaltská konference--- 146 // 4.2.32. Vytvoření ruské armády na strané Hitlera. Ideologie // ROA. ROA a ruská emigrace. Pražský manifest KONR___ 148 // 4.2.33. Obsazeni Rakouska a Německa___ 150 // 4.2.34. Sovětská armáda ve východní a střední Evropě v roce 1945___ 154 // 4.2.35. Obsazení Československa. Pražské povstání v roce 1945. Konec Vlasovovy // armády--- 159 // 4.2.36. Kapitulace Německa a Postupimská konference--- 160 // 4.2.37. Oběti Jalty___ 163 // 4.2.38. Válka s Japonskem. Stalin. Mao a osud ruské emigrace na Dálném východě_ 170 // 4.2.39. Výsledky a cena druhé světové války pro Rusko a stalinský režim. // Nenahraditelné ztráty--- 172 // 4.3. Rusko a Stalinova příprava na neuskutečněnou třetí světovou válku // (1946-1953)___
177 // 4.3.1. Nesplněné naděje na liberalizaci bolševického režimu. // Stalinova poválečná ideologie--- 177 // 4.3.2. Zahraniční politika SSSR. Organizace spojených národů a celosvětové // uznání Stalinova režimu. Prohloubení nesvárů se západními spojenci. Stalinova-Molotovova diplomacie___ 181 // 4.3.3. Sovětská reakce na bombardování Hirošimy a Nagasaki jadernými // zbraněmi. Počátek sovětského atomového projektu. Závody ve zbrojení--- 186 // 4.3.4. Obnova národního hospodářství po dosaženi vítězství. Poválečný hladomor— 190 // 4.3.5. Od .podsovětské’ ? .sovětské" společnosti--- 196 // 4.3.6. Pokusy o uchváceni iránského Ázerbájdžánu, západní Arménie // a čemomořských úžin. Churchillův fultonský projev a Stalinova reakce. // Začátek studené války--- 199 // 4.3.7. Sovětizace východní a střední Evropy. Represe a reformy--- 205 // 4.3.8. Sovětská politika v AsU___ 210 // 4.3.9. Boj s Titovou Jugoslávií. Berlínská krize___ 212 // 4.3.10. Odmítnuti Marshallova plánu. Definitivní rozštěpení Evropy. // Podpora komunistické ofenzívy v ftecku a v Itálii___215 // 4.3.11. .Zdanovštína*--- 217 // 4.3.12. Příprava sovětské společnosti na novou válku. Mobilizační hospodářství. // RVHP___‘___ 220 // 4.3.13. Válka v Koreji___ 222 // 4.3.14. Znevolněná církev v Rusku. Lvovský sněm a zákaz unie___ 226 // 4.3.15. Stalinovy plány na novou .čistku" komunistického aparátu.
Leningradský // případ. Existovalo Berijovo spiknutí?--- 229 // 4.3.16. Stalinova národnostní politika po roce 1945. Vysídleni .etnických menšin" z .pásma podél fronty". Zvláštní osídlenci. Boj s kosmopolitismem. Případ // lékařů___ 234 // I XI // 4.3.17. 4.3.18. Véda a kultura v SSSK v letech 1945-1953. Lysenko a .lysenkovšlina - První a druhá emigrace. Stalinova politika vůči ruskému zahraničí. RozStépenl emigrace a tragédie navrátilců. Odchod do obou Amerik 238 243 // 4.3.19. Ruská véda a kultura v zahraničí v letech 1945-1953 249 // 4.3.20. Ruská církev mimo hranice komunistického tábora 254 // 4.3.21. Antikomunistická hnuti v zahraničním Rusku 256 // 4.3.22. Antikomunistická hnutí na území SSSR . 263 // 4.3.23. Postoj společnosti ? Stalinové smrti. Březen 1953 267 // // 5. 5.1. Rusko v období degradace komunistického totalitarismu (1953-1991) _ . Rusko v letech -mírové koexistence“ (1953-1985) 271 273 // 5.1.1. Boi o Stalinův odkaz. Svržení Lavrentije Beriji 273 // 5.1.2. Nepokoje ve východní Evropé, povstání ve východním Nčmecku. Ruská společnost a východoevropské bouře. 278 // 5.1.3. .Studené jaro" 1953. Vzpoury v lágrech .. 281 // 5.1.4. Reforma orgánů státní bezpečnosti a založení RGB. Boj v komunistickém vedení SSSR a mocenský vzestup N. S. Chruščova 283 // 5.1.5. Obrat strategie komunistického režimu od nevyhnutelné války ? mírové koexistenci. Neutralita Rakouska. Varšavská
smlouva. Smíření sTitem. Ženevská porada. Boj o vliv ve třetím svété 288 // 5.1.6. Táni. Rehabilitace a zmlménl represivního režimu 292 // 5.1.7. Boj s ruskou politickou emigrací 295 // 5.1.8. XX. sjezd KSSS a Chruščovovo odhalení Stalina. Bolševická renesance: .Zpét ? Leninovi!’ 298 // 5.1,9. 301 // 5.1.10. Ukončení boje o moc v Kremlu a utuženi Chruščovovy osobní moci XX XX ?? 308 // 5.1.11. 5.1.12. Pootevření železné opony. Kontakty s okolním svétem. Festival roku 1957 Humanizace sovétského zřízeni, snahy o zvýšení životní úrovné obyvatelstva, zrušeni vesnického otroctví a represivního pracovního zákonodárství 310 312 // 5.1.13. Hospodářský rozvoj SSSR za Chruščovovy vlády. Sovnarchozy. Celina. .Dohnat a předehnat Ameriku". Zcmédélský .Voluntarismus" a připisování. Program .komunistické výstavby’ 316 // 5.1.14. Závody v raketovém a jaderném zbrojení a vstup do vesmíru 320 // 5.1.15. Autonomizace východoevropských satelitů SSSR. Zahraniční politika v konfrontaci se Západem. Chruščovův pokus přimět Západ ? .uvolnění’. Berlínská krize 329 // 5.1.16. Konflikt ruského a Čínského komunistického režimu. Rozkol v jednotném komunistickém táboře 333 // 5.1.17. XXII. sjezd KSSS a nový Chruščovův útok na Stalina 337 // 5.1.18. Druhé tání. Meze Chruščovovy liberalizace 338 // 5.1.19. Ruská pravoslavná církev za Chruščova. 341 // 5.1.20. Křesťanský život mimo moskevský patriarchát 346
// 5.1.21. Berlínská zed. Kubánská revoluce a Karibská krize 347 // 5.1.22. 5.1.23. Sovětské národní hospodářství v letech 1960-1964. Vojenský a civilní sektor sovčtské ekonomiky. Diskuse o reformách. Prohlubování krize v zemédélslvl. Zánik venkova. Finanční potíže. Povstání v Novočerkassku Kulturní zménv v ruské společnosti SSSR 350 356 // 5.1.24. Sovětská státní vzdělávací a výchovná soustava. Komunistická ideologie a sovětská společnost. Počátek ideologického vymezování sovětských elit 359 // XII // 5.1.25. Poklady národní kultury v 50. a 60. letech--- 365 // 5.1.26. Převrat z roku 1964 a Brežnôvúv nástup k moci. Pokusy o ekonomické // reformy___367 // 5.1.27. Komunistická nomenklatura a ruská sovôtská společnost po Chruščovovi. // Předpoklady stagnace—---370 // 5.1.28. Ruský exil v 50.-70. letech. .SSSR není Rusko*. Lidový- svaz práce a Ruské // studentské křesťanské hnutí---—--- 374 // 5.1.29. Kulturní pochody v ruské společnosti. Dvč Ruska tváří v tvář. Zrod hnutí // obhájců lidských práv. Židovská otázka--- 378 // 5.1.30. Pražské jaro z pohledu ruské společnosti. Rozkol a konformismus elit--- 383 // 5.1.31. Vnitrní osvobozováni ruské společnosti SSSR v 70. letech. Náboženské // výboje. Sacharovova a Solženicynova linie v boji proti sovčtskčmu režimu- 387 // 5.1.32. Moskevský patriarchát a komunistický stát v letech 1960-1970 - 397 // 5.1.33. Konílikt
na Damanském. Vietnamská válka. KSSS a mezinárodní // komunistické a národné-osvobozenecké hnutí. Peníze strany--- 401 // 5.1.34. Eurokomunismus a KSSS---« “?5 // 5.1.35. Uvolnční a dohody se Západem. Pokračováni závodů ve zbrojení. // Helsinské smlouvy a ruská společnost. Boj za lidská práva--- 407 // 5.1.36. Sovětské dobrodružství v Africe a ve Střední Americe. Rozmělnění // prostředků. Krize sovčtské celosvětové říše--- 412 // 5.1.37. Afghánská válka a vztah ruské společnosti ? nl---—- 415 // 5.1.38. Společnost svazový-ch republik v epoSe stagnace. Pobaltí. Zakavkazsko, východní a západní Ukrajina. Střední Asie a Kazachstán, Bělorusko. // Národnostní politika komunistů v 60. a 70. letech---423 // 5.1.39. Muslimská společnost v Rusku 50.-70. let_--- 428 // 5.1.40. Život ruských buddhistů v 50.-70. letech --- 430 // 5.1.41. Komunistická elita hledá novou ideologii. Nová varianta // sovětsko-ruského nacionalismu--- 431 // 5.1.42. Třetí vlna ruské emigrace»--- 434 // 5.1.43. Rozkvět antikomunistických nálad ve východní Evropě. Polská revoluce // z let 1980-1981. Hnutí Solidarita--- 436 // 5.1.44. Vzrůstající krize Brežněvovy .společnosti blahobytu*. Ekonomika // a její vady. skrytá inflace a trvalý nedostatek. Dočasná úleva v podobě petrodolarů a dovozů ze Západu. Za jakou cenu to všechno? 441 // 5.1.45. Sovětský životní styl v 50.-80. letech--- 446 // 5.1.46. Sport v 50.-80.
letech--- 454 // 5.1.47. Ruská příroda, její ochrana a zkáza v 50.-80. letech---460 // 5.1.48. Nové zostření studené války. Reakce na Reaganovu výzvu. Hospodářská // a duchovní skleróza sovětského komunismu. Brežněvova smrt--- 466 // 5.1.49. Gerontokracie. Andropov a Čemčnko. Moc ve slepé uličce--- 468 // 5.2. Pokus o přestavbu komunistického režimu v letech 1985-1991--- 475 // 5.2.1. Michail Gorbačov a jeho přestavba v rámci systému. Černobyl--- 475 // 5.2.2. Nové politické myšleni. Priorita všelidských hodnot--- 482 // 5.2.3. Vyvrcholení afghánské války__---¦ 484 // 5.2.4. Antikomunistické revoluce ve východní Evropé---—--- 487 // 5.2.5. Počátky vnitropolitické demokratizace a ekonomické liberalizace v Rusku--- 491 // 5.2.6. Glasnosť. Rozkvět celospolečenské aktivity. Národní a demokratická hnutí 494 // 5.2.7. Vzestup Borise jelcina--- 498 // 5.2.8. Osvobozeni církve --- 500 // 5.2.9. Národnostní konflikty v Karabachu, Osetii, Abcházii a Podnésttt v letech // 1988-1991--- 503 // 5.2.10. První svobodná volby mocenských orgánů v Rusku po dvaasedmdesáti // letech. Sjezd lidových poslanců roku 1989--- 509 // 5.2.11. Obnova nezávislosti pobaltských zemí--- 513 // 5.2.12. Komunisté se vzdávají totální moci nad společnosti. Vznik systému // více politických stran--- 519 // 5.2.13. Přehlídka suverenit. Boj o moc mezi jelcinem a Gorbačovem. Hledáni // podoby nové svazové smlouvy--- 523 // 5.2.14. NeúspéSný
komunistický pokus o revanš a srpnová revoluce roku 1991. // Zákaz KSSS___ 529 // 5.2.15. Poslední podzim SSSR. Bčlovčžské dohody--- 534 // 6. Od Sovétského svazu ? obrození Ruska (1991-2007)--- 539 // 6.1. Ruská federace v letech prezidentského funkčního období Borise // Jelcina a Vladimíra Putina___ 541 // 6.1.1. Osvobozeni Ruska od komunismu. Radikálni ekonomické reformy Gajdara // a jejich důsledky___ 541 // 6.1.2. Privatizace .všelidového-vlastnictví--- 549 // 6.1.3. Obnova systému soudnictví___ 553 // 6.1.4. Krize v roce 1993 a rozprášení sovétů. Nová ústava z 12. prosince 1993-- 555 // 6.1.5. Volby do Státní dumy 12. prosince 1993--- 562 // 6.1.6. Režim Borise Jelcina. Rozvoj národního hospodářství. Zástavní dražby. // Formováni státné-oligarchického kapitalismu--- 567 // 6.1.7. Ekonomická krize v roce 1998 a abdikace prezidenta Jelcina--- 574 // 6.1.8. Vladimir Putin ve funkci prezidenta. Staré výzvy a nové tendence rozvoje. // Reformy politického systému, státního aparátu a armády. Ideový základ // politiky prezidenta--- 579 // 6.1.9. Sociálné-ekonomické reformy Putinovy administrativy. Ruská ekonomika // na začátku 21. století--- 584 // 6.1.10. Problémy národní identity a lidové moci v postsovétském Rusku. Absence občanské společnosti. Politické strany a společcnsko-politické organizace — 588 // 6.1.11. Extrémni majetková diferenciace v postkomunistickém Rusku. .Noví // Rusové* a „stáři
Sověti". Ožebračování. Zkorumpovanost státní správy--- 602 // 6.1.12. Problémy s přechodem na novou národnč-administrativní politiku. // Vytvářeni mocenské vertikály ___605 // 6.1.13. Čečenská válka--- 613 // 6.1.14. Místní samospráva v postsovétském Rusku--- 628 // 6.1.15. Zemědělství: problémy přechodu od kolchozního ? farmářskému // zemědělství. Otázka vlastnictví půdy--- 633 // 6.1.16. Človčk v postkomunistickém Rusku. Životni úroveň--- 637 // 6.1.17. Clovčk v postkomunistickém Rusku. Obyvatelstvo--- 642 // 6.1.18. Clovčk v postkomunistickém Rusku. Morální a duševní stav--- 653 // 6.1.19. Ruská emigrace se vrací do Ruska--- 656 // 6.1.20. Ochrana přírody v postkomunistickém Rusku--- 660 // 6.1.21. Ochrana kulturních památek--- 663 // 6.1.22. Církev a náboženské vyznání v postsovčtské společnosti--- 665 // 6.1.23. Sjednocení ruské církve.--- 676 // 6.1.24. Rusko ve světové politice--- 680 // 6.1.25. Rusko a mezinárodní terorismus--- 683 // XIV i // 6.1.26. Východoevropská a ruská cesta z komunismu 686 // 6.2. Politický vývoj na územích historického Ruska za hranicemi Ruské federace 691 // 6.2.1. Ukrajina . 691 // 6.2.2. Bčlorusko . 702 // 62.3. Cesta baltských států do sjednocené Evropy . 707 // 6.2.4. Moldávie . 708 // 6.2.5. Podnésterský konflikt a pokusy o jeho řešeni 712 // 6.2.6. Gruzie 715 // 6.2.7. Konflikt v Jižní Osetii . 720 // 6.2.8. Abcházie 722 // 6.2.9. Azerbájdžán 724
// 6.2.10. Arménie 726 // 6.2.11. Karabašský problém 728 // 6.2.12. Uzbekistán _ 730 // 6.2.13. Turkmenistán . 732 // 6.2.14. 6.2.15. Yťa7arhctán 734 // Kyreyzstán 738 // 6.2.16. Tádžikistán . 741 // Opětovné sjednoceni historického území (misto závéru) 747 // Doslov ? českému vydání knihy Dějiny Ruska 20. století . 749 // Jmenný rejstřík 753
(OCoLC)897870363
cnb002633864

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC