Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16.8) Půjčeno:193x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2014
2 sv. : barev. il. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-589-1 (1. díl ; brož.)
ISBN 978-80-7464-590-7 (2. díl ; brož.)
"Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK: Modernizace - Diverzifikace - Inovace, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0247"--Tit. s.
Obsahuje bibliografie
1. díl. 103 s. -- 2. díl. 86 s.
000252530
1. DÍL : ÚVOD...8 // 1 BUŇKA A POHYBY LÁTEK. PŘES BUNĚČNOU MEMBRÁNU...9 // 1,1 Obecná charakteristika organizace buněk...10 // 1,1.1 Buněčný povrch buňky...10 // 1 .2 Tělesné tekutiny...„...12 // 1.3 Transport látek přes membránu...12 // 2 FYZIOLOGIE KRVE...16 // 2.1 Obecné vlastnosti krve...17 // 2.2 Krevní piazma...17 // 2.2.1 Bílkoviny krevní plazmy...Iři // 2.3 Nárazníkový (puťrový) systém krve...19 // 2.4 Tvorba krevních elementů...20 // 2.5 Červené krvinky...22 // 2.5.! Tvorba a zánik červených krvinek...22 // 2.5.2 Hemolýza...-...25 // 2.5.3 Hemoglobin...25 // 2.6 Krevní destičky...27 // 2.7 Hemostáza...27 // 2.7.1 Vazokonstrikce...28 // 2.7.2 Činnost krevních destiček...28 // 2.7.3 Srážení krve...29 // 2.8 Fibrinolýza a inhibice sráženi krve...30 // 2.9 Krevni skupiny...31 // 2.9.1 Skupinový systém ABO...31 // 2.9.2 Skupinový systém Rh...32 // 3 FYZIOLOGIE IMUNITNÍHO SYSTÉMU...33 // 3.1 Bílé krvinky (leukocyty)...34 // 3.1.1 Grannlocyty...35 // 3.1.2 Monocyty...35 // 3.1.3 Lymfocyty...36 // 3.2 Nespecifická (vrozená) imunita...36 // 3.2.1 Přirozená cytotoxicita...,...36 // 3.2.2 Komplement...36 // 3.3 Specifická imunita...36 // 3.3.1 Látková imunita...37 // 3.3.2 Bunččnč zprostředkovaná imunita...37 //
4 FYZIOLOGIE SRDCE...*...38 // 4.1 Funkční anatomie srdce...39 // 4.2 Fyziologické vlastnosti srdečního svalu...39 // 4.3 Srdeční nervy, řízení srdeční frekvence...42 // 4.3.1 Reflexy uplatňující se při řízení srdeční frekvence...43 // 4.4 Srdeční cyklus...44 // 4.4.1 Stažlivost srdečního svalu - Starlingův zákon...45 // 4.5 Energetické zajištěni srdeční činnosti...45 // 4.6 Elektrokardiografie...45 // 5 FYZIOLOGIE OBĚHU KRVE A LYMFY...47 // 5.1 Obecný popis krevního oběhu...48 // 5.2 Lymfatický oběh...51 // 5.3 Hemodynamika krevního oběhu...51 // 5.4 Krevní tlak...53 // 5.4.1 Nízkotlaký - žilní systém...53 // 5.5 Průtok krve vybranými orgány...53 // 5.5.1 Plicni cirkulace...53 // 5.5.2 Srdeční koronární oběh...54 // 5.5.3 Mozková cirkulace...54 // 5.5.4 Ledvinná cirkulace...,...54 // 5.5.5 Průtok kosterním svalstvem...55 // 5.5.6 Průtok krve kůží...55 // 5.6 Regulace krevního oběhu...55 // 5.6.1 Místní regulační systémy...56 // 5.6.2 Celkové regulační mechanismy...56 // 5.6.3 Rychlé mechanismy...56 // 5.6.4 Pomalé mechanismy...58 // 5.6.5 Centrální řízeni krevního tlaku...58 //
6 FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ...59 // 6.1 Ventilace plic...60 // 6.1.1 Základní ukazatelé funkce plic...,...61 // 6.1.2 Mechanismus ventilace plic...62 // 6.1.3 Compliance (poddajnost)...63 // 6.2 Transport dýchacích plynů...64 // 6.2.1 Difúze...64 // 6.2.2 Transport kyslíku krví...64 // 6.2.3 Transport CO: krvi...65 // 6.3 Regulace dýchání...66 // 6.3.1 Mechanické vlivy na řízení dýchání...66 // 6.3.2 Chemické řízení dýchání...66 // 6.3.3 Vliv kyslíku na dýchání...66 // 6.4 Obranné reflexy...67 // 7 FYZIOLOGIE TRÁVENÍ A VSTŘEBÁVÁNÍ...68 // 7.1 Hlavni úkoly gastrointestinálního traktu (GIT)...69 // 7.2 Stavba a funkce GIT ...69 // 7.3 Nervová regulace činnosti GIT...70 // 7.4 Endokrinní regulace činnosti GÍT...7 i // 7.5 Krevní oběh GIT...71 // 7.6 Řízeni příjmu potravy...72 // 7.7 Imunitní systém GIT...72 // 7.8 Trávení...73 // 7.8.! Tvorba trávicích šťáv...73 // 7.8.2 Trávení potravy v GIT...73 // 7.8.3 Vstřebávání jednotlivých látek v zažívacím systému...76 // 8 PŘEMĚNA LÁTEK A ENERGIE...78 // 8.1 Bazální metabolismus (BM)...79 // 8.2 Zdroje energie...80 //
9 FYZIOLOGIE SVALSTVA...83 // 9.1 Kosterní svalstvo...84 // 9.1.1 Struktura kosterního svalu...84 // 9.1.2 Kontrakce...85 // 9.1.3 Svalový tonus...86 // 9.1.4 Typy svalových vláken...86 // 9.1.5 Motorická jednotka...ä...,,...87 // 9.2 Druhy svalových činností...89 // 9.3 Hladká svalovina...90 // 10 FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ...91 // 10.1 Význam vylučování pro život organismu...92 // 10.2 Anatomie ledvin...92 // 10.3 Funkční uspořádáni ledvin...94 // 10.3.1 Nefron...94 // 10.3.2 Glomerulus...,,...95 // 10.3.3 Úloha renálnich tubulů...95 // 10.4 Řízení exkreční činnosti ledvin...97 // 10.5 Vývodné cesty močové...,„98 // 11 ACIDOBAZiCKÁ ROVNOVÁHA...99 // I ].l Udrženi acidobazícké rovnováhy v organismu...100 // 11.1.1 Mechanismy udrženi stálého pH...100 // II. 1.2 Puťrovaci systémy...100 // 11,1,3 Podíl plicni ventilace a ledvin na udržení pH vnitřního prostředí...102 //
2. DÍL : ÚVOD...6 // 1 HUMORÁLNÍ SYSTÉM...7 // 1.1 Úvod...8 // 1.1.1 Řízení endokrinní sekrece...9 // 1.2 Hormony řízené složitou zpětnou vazbou...10 // 1.2.1 Hypotalamus...10 // 1.2.2 Hypofýza...11 // 1.2.3 Kůra nadledvin...12 // 1.2.4 Štítná žláza...,...15 // 1.3 Hormony řízené jednoduchou zpětnou vazbou...17 // 1.3.1 Neurohypofýza...17 // 1.3.2 Pankreas...17 // 1.3.3 Příštítná tělíska...19 // 1.3.4 Parafolikulární buňky štítné žlázy...20 // 1.3.5 Ledviny...20 // 1.3.6 Dřeň nadledvin...20 // 1.4 Stres...21 // 1.5 Ostatní hormony ovlivňující homeostázu...22 // 1.6 Gastrointestinální hormony...22 // 1.7 Hormony řídící cirkadiánní rytmy...23 // 1.8 Hormony tukové tkáně...23 // 1.8.1 Vybrané hormony tukové tkáně se vztahem k regulaci příjmu // potravy a metabolickým důsledkům obezity...23 // 1.8.2 Vliv na citlivost k inzulinu...23 // 2 REPRODUKČNÍ SYSTÉM... 24 // 2.1 Tvorba pohlavních buněk...25 // 2.1.1 Meióza...25 // 2.1.2 Spermatogeneze... 25 // 2.1.3 Oogeneze...26 // 2.2 Mužská reprodukce...26 // 2.2.1 Řízení spermatogeneze a sekrece androgenů...26 // 2.3 Ženská reprodukce...28 // 2.3.1 Fyziologické účinky estrogenů...28 // 2.3.2 Progesteron...29 // 2.3.3 Děložní cyklus...30 // 2.4 Oplodnění, těhotenství laktace...32 // 2.4.1 Placenta...32 // 2.4.2 Vývoj embrya, plodu...34 // 2.5 Porod...34 // 3 OBECNÁ NEUROFYZIOLOGIE...35 // 3.1 Stavba nervového systému...36 //
3.1.1 Nervová buňka (neuron)...36 // 3.2 Podnět (stimulus)...37 // 3.3 Vzruch...38 // 3.4 Klidový potenciál...38 // 3.5 Iontové změny během podráždění - akční potenciál...39 // 3.6 Vedení vzruchu...40 // 3.7 Synapse...40 // 3.8 Funkční proj evy nervového systému....43 // 3.9 Útlum (inhibice)...43 // 3.10 Vztahy mezi neurony...44 // 3.11 Periferní nervy...44 // 4 CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM...45 // 4.1 Organizace nervového systému...46 // 4.2 Funkční morfologie CNS...47 // 4.2.1 Mozek...47 // 4.2.2 Páteřní mícha...47 // 4.2.3 Mozkový kmen...48 // 3 // 4.2.4 Mozeček...48 // 4.2.5 Mezimozek...48 // 4.2.6 Koncový mozek...48 // 4.2.7 Hematoencefalická bariéra...49 // 4.2.8 Mozkomíšní mok...50 // 4.3 Fyziologie hybnosti...50 // 4.3.1 Spinální mícha...50 // 4.3.2 Základní principy podílející se na řízení hybnosti páteřní míchou: ...52 // 4.3.3 Retikulární formace...53 // 4.3.4 Thalamus...53 // 4.3.5 Bazálni ganglia...53 // 4.3.6 Mozeček :...53 // 4.3.7 Mozková kůra...54 // 4.3.8 Pyramidová dráha (kortikospinální trakt)...54 // 4.3.9 Extrapyramidové dráhy...54 // 4.3.10 Motorický asociační systém...55 // 4.3.11 Dominance hemisfér a motorika...55 // 4.3.12 Úmyslný pohyb...55 // 4.4 Autonomní nervový systém...56 // 4.4.1 Rozdělení autonomního periferního systému...56 // 4.4.2 Centrální oddíl vegetativního nervového systému...58 // 4.5 Hypotalamus a jeho centra...58 // 4.5.1 Střevní nervový systém...60
4.6. Nižší nervová činnost...60 // 4.6.1 Kategorie vrozené asociační a integrační schopnosti CNS...60 // 4.7 Vyšší nervová činnost...61 // 4.7.1 Podmíněné reflexy...61 // 4.7.2 Typy vyšší nervové činnosti...62 // 4.7.3 Signální soustavy...62 // 4.7.4 Paměť...63 // 4.7.5 Spánek a bdění...64 // 4.7.6 Mozkové struktury podílející se na integračních a asociačních // funkcích CNS...66 // SMYSLOVÉ ORGÁNY...69 // 5.1 Všeobecná charakteristika...70 // 5.2 Receptory...70 // 5.3 Zrak...72 // 5.3.1 Čočka...72 // 5.3.2 Mechanismus akomodace...73 // 5.3.3 Sítnice...74 // 5.3.4 Zraková dráha...76 // 5.4 Sluch...77 // 5.4.1 Přenos zvuku uchem...77 // 5.5 Vestibulární aparát - statokinetické čidlo...79 // 5.5.1 Funkce vestibulámího aparátu...79 // 5.5.2 Vestibulární dráhy...80 // 5.6 Čich...81 // 5.7 Chuť...81 // 5.8 Somestetický systém...82 // 5.8.1 Dotyk a tlak...82 // 5.8.2 T ermorecepce...83 // 5.9 Bolest...84 // 5.9.1 Receptory bolesti...84 // 5.9.2 Dráha bolesti...85 // 5.9.3 Nervová vlákna pro vedení bolesti...85 // 5.9.4 Přehled typů bolesti...85 // 5.9.5 Změny v pociťování bolesti...86 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC