Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.5) Půjčeno:19x 
BK
2., aktualiz. a dopl. vyd.
Praha : Grada, 2011
380 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-247-3611-2 (váz.)
Expert
Anglicko-český terminologický slovník
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000252568
1. Úvod do projektového managementu -- 2. Přehledová témata -- 2.1 Řízení projektu základní terminologie -- 2.1.1 Projektový management -- 2.1.2 Projekt základní definice -- 2.2 Organizační struktura projektu -- 2.2.1 Zájmové skupiny a jejich vztahy -- 2.2.2 Organizační struktura projektu -- 2.2.3 Autorita manažera projektu -- 2.3 Životní cyklus projektu a fáze projektu -- 2.3.1 Obecný popis životního cyklu projektu -- 2.3.2 Fáze životního cyklu projektu -- 2.4 Projektové řízení a jeho použití -- 2.4.1 Projektové řízení a jeho užití -- 2.4.2 Projektové řízení a tradiční liniové řízení -- 2.4.3 Projektové řízení a řízení procesů -- 2.4.4 Programový a produktový management -- 2.5 Softwarová podpora pro řízení projektu -- 2.5.1 Volba vhodných softwarových nástrojů -- 2.5.2 Příklady použití softwarových nástrojů -- 3. Procesy projektového managementu -- 3.1 Základní procesní model -- 3.2 Hlavní skupiny procesů projektového managementu -- 3.3 Integrované řízení projektu -- 3.3.1 Systémový přístup k řízení projektů -- 3.3.2 Oblasti integrace v projektovém managementu -- 3.3.3 Integrovaný projektový tým -- 3.3.4 Vzájemné působení procesů -- 3.4 Procesní modely projektového managementu -- 3.5 Nejčastější problémy řízení projektů -- 4. Iniciace a zahájení projektu -- 4.1 Procesy Iniciace a zahájení projektu -- 4.1.1 Popis procesu -- 4.1.2 Projektové dokumenty procesů
Iniciace a zahájení projektu -- 4.2 Stanovení cílů projektu -- 4.2.1 Formulace cílů projektu -- 4.2.2 Kritéria dosažení úspěchu -- 4.3 Náklady projektu a stanovení jeho ceny -- 4.3.1 Náklady v životním cyklu projektu -- 4.3.2 Hlavní součásti rozpočtu projektu -- 4.3.3 Cena projektu -- 4.3.4 Proces stanovení ceny projektu -- 4.3.5 Řízení rizik v iniciační fázi projektu -- 4.3.6 Tržní hlediska a cenové strategie -- 4.4 Způsoby pořízení projektu -- 4.4.1 Nákup projektu, nebo realizace vlastními silami? -- 4.4.2 Výpočty ziskovosti a návratnosti projektu -- 4.4.3 Kontrakt o dodávce projektu -- 4.4.4 Typy kontraktů podle cenové struktury projektu -- 4.4.5 Proces pořízení / nákupu -- 4.4.6 Záruky a garance -- Plánování projektu -- 5.1 Proces Plánování projektu -- 5.1.1 Popis procesu -- 5.1.2 Hlavní projektové dokumenty procesu Plánování -- 5.2 Sestavení podrobného rozpisu prací -- 5.2.1 Principy tvorby podrobného rozpisu prací -- 5.2.2 Úrovně podrobnosti rozpisu prací -- 5.2.3 Postup vytvoření podrobného rozpisu prací -- 5.2.4 Jiné varianty podrobného rozpisu prací -- 5.2.5 Praktické rady pro sestavení rozpisu prací -- 5.3 Časový rozpis projektu -- 5.3.1 Základní charakteristiky používaných diagramů -- 5.3.2 Obecné postupy tvorby harmonogramu projektu -- 5.3.3 Problémy při tvorbě časového plánu projektu -- 5.4 Obsazení projektu plánování a přidělení zdrojů -- 5.4.1 Obsazení projektových
rolí -- 5.4.2 Optimalizace v oblasti lidských zdrojů -- 5.5 Rozpočet projektu -- 5.5.1 Standardní části rozpočtu a jeho sestavení -- 5.5.2 Matematické výpočty a tvorba odhadů -- 5.5.3 Rizika a rezervní zdroje projektu -- 5.5.4 Náklady na kvalitu -- 5.6 Ostatní části Plánu projektu -- 5.6.1 Plán řízení předmětu projektu -- 5.6.2 Komunikační plán projektu -- 5.6.3 Plán řízení kvality -- 5.6.4 Plán projektové dokumentace -- Řízení projektových prací -- 6.1 Proces Řízení projektu a koordinace -- 6.2 Efektivní týmová komunikace -- 6.3 Komunikační systém projektu -- 6.3.1 Komunikační sítě -- 6.3.2 Komunikační kanály a média -- 6.3.3 Komunikační příležitosti-projektová jednání -- 6.3.4 Dokumentační potřeby komunikačních toků -- 6.4 Řízení komunikace v komunikační síti -- 6.4.1 Kvalita komunikace -- 6.4.2 Filtrování a bariéry komunikace -- 6.4.3 Obvyklé komunikační problémy při řízení projektu -- 6.4.4 Praktické rady pro řízení komunikace -- 6.5 Kooperace a řízení projektového týmu -- 6.5.1 Budování projektového týmu -- 6.5.2 Principy řízení projektového týmu -- 6.5.3 Způsob výkonu a přijetí rozhodovací autority -- 6.5.4 Manažerské styly -- 6.5.5 Zajištění spolupráce a vstřícnosti -- 6.5.6 Konflikt technických a administrativních přístupů -- 6.5.7 Praktické rady pro řízení projektového týmu -- 6.6 Hledání řešení a dosažení shody členů týmu -- 6.6.1
Naslouchání -- 6.6.2 Efektivní řízení konfliktů v týmu -- 6.6.3 Eskalace rozhodnutí -- 6.7 Řízení subdodavatelů -- 7. Projektová kontrola -- 7.1 Proces Monitorování a kontroly projektu -- 7.2 Metody projektové kontroly -- 7.2.1 Kontrolní systémy projektu -- 7.2.2 Měření v projektu -- 7.3 Kontrola předmětu projektu -- 7.4 Kontrola podle časového rozvrhu projektu -- 7.5 Kontrola podle rozpočtu projektu -- 7.5.1 Kontrola nákladů projektu -- 7.5.2 Koncepty kontroly s hodnocením rozpracovanosti -- 7.5.3 Praktické rady k použití kontrolních systémů -- 7.6 Kontrolní systémy procesu řízení rizik projektu -- 7.7 Kontrola v procesu řízení kvality -- 7.8 Hlášení o stavu projektu, reporting -- 7.8.1 Jednání o stavu projektu -- 7.8.2 Zprávy a hlášení kontrolních procesů -- 8. Uzavření projektu -- 8.1 Proces Uzavření projektu -- 8.2 Uzavření kontraktu -- 8.2.1 Závěrečná akceptace projektu -- 8.2.2 Převedení výstupů projektu do další fáze životního cyklu -- 8.3 Uzavření projektu -- 8.3.1 Závěrečné analýzy a poučení z realizace projektu -- 8.3.2 Administrativní uzavření projektu -- 8.4 Vytvoření předpokladů pro zajištění úspěchu projektu -- 9 Specifické oblasti integrovaného řízení projektů -- 9.1 Proces řízení předmětu projektu a jeho změn -- 9.1.1 Řízení předmětu projektu v životním cyklu projektu -- 9.1.2 Řízení změn předmětu projektu -- 9.2 Proces řízení rizik projektu
-- 9.2.1 Rizika projektu -- 9.2.2 Posouzení vlivů rizik na projekt -- 9.2.3 Proces hledání rizikových faktorů budoucího projektu -- 9.2.4 Nástroje analýzy rizik -- 9.2.5 Řízení v projektech s různým stupněm neurčitosti -- 9.2.6 Typické problémy a nedostatky procesu řízení rizik -- 9.3 Proces řízení kvality projektu -- 9.3.1 Koncept kvality projektu -- 9.3.2 Definice požadavků na kvalitu -- 9.3.3 Proces řízení kvality -- 9.3.4 Odpovědnost za kvalitu -- 9.3.5 Náklady na kvalitu -- 9.3.6 Výkon procesu Zajištění kvality -- 9.3.7 Výkon procesu Kontrola kvality -- 9.3.8 Nástroje kontroly kvality -- 10 Odpovědnost a etika manažera projektu -- 10.1 Osobnost a kariéra manažera projektu -- 10.2 Etické a kulturní normy -- 11. Projektové struktury a řízení ve specifických prostředích -- 11.1 Rozšířené procesní modely projektového managementu -- 11.1.1 Tradiční přímý model -- 11.1.2 Cyklické a iterativní modely -- 11.1.3 Speciální a kombinované modely projektového managementu -- 11.2 Řízení v multiprojektovém prostředí -- 11.2.1 Maticové projektové struktury -- 11.2.2 Programy a megaprojekty -- 11.3 Řízení rozptýlených projektových týmů -- 11.3.1 Řízení projektu v mezinárodním prostředí -- 11.3.2 Řízení virtuálních projektových týmů -- 11.4 Řízení projektů v malých organizacích -- Anglicko-český slovníček pojmů použitých v knize
(OCoLC)724296122
cnb002163386

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC