Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:4x 
BK
Martin : Osveta, c2010
183 s. :744 il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-8063-335-6 (brož.)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 183
Část. latinský text
000252622
Predhovor ...9 // 1 Terminológia ...10 // 2 Osteológia...12 // 2.1 Všeobecná osteológia...12 // 2.2 Kosti lebky - ossa cranii...15 // 2.3 Stavce - vertebrae...20 // 2.4 Kosti hrudníka - ossa thoracis...26 // 2.5 Kosti hornej končatiny - ossa membri superioris...28 // 2.5.1 Kosti pletenca hornej končatiny - cingulum membri superioris...28 // 2.5.2 Kosti voľnej hornej končatiny - pars libera membri superioris...29 // 2.6 Kosti dolnej končatiny - ossa membri inferioris...33 // 2.6.1 Kosti pletenca dolnej končatiny - cingulum membri inferioris...33 // 2.6.2 Kosti voľnej dolnej končatiny - pars libera membri inferioris...35 // 3 Artrológia // 3.1 Všeobecná artrológia // 3.2 Spojenia kostí lebky // 3.3 Spojenia chrbtice // 3.4 Spojenia hrudníka // 3.5 Spojenia kostí hornej končatiny // 3.5.1 Spojenia pletenca hornej končatiny // 3.5.2 Spojenia voľnej hornej končatiny // 3.6 Spojenia dolnej končatiny // 3.6.1 Spojenia pletenca dolnej končatiny // 3.6.2 Spojenia voľnej dolnej končatiny // 4 Myológia...49 // 4.1 Všeobecná myológia...49 // 4.2 Svaly hlavy - musculi capitis...51 // 4.2.1 Svaly tváre...51 // 4.2.2 Žuvacie svaly - musculi masticatorii...53 // 4.3 Svaly krku - musculi colll...53 // 4.3.1 Platysma...53 // 4.3.2 Musculus sternocleidomastoideus...53 // 4.3.3 Suprahyoidné svaly...54 // 4.3.4 Inlrahyoidné svaly...54 // 4.3.5 Musculi scaleni...54 // 4.4 Svaly hrudníka - musculi thoracis...54 // 4.4.1 Svaly pripájajúce hornú končatinu k prednej a bočnej stene hrudníka // - torakohumerálne svaly...54 // 4.4.2 Vlastné svaly hrudníka // 4.5 Svaly brucha - musculi abdominis // 4.6.1 Diaphragma pelvis // 4.6.2 Diaphragma urogenitale // 4.7 Svaly chrbta - musculi dorsi // 4.7.1 Svaly pripájajúce hornú končatinu k zadnej stene hrudníka // - spinohumerálne svaly // 4.7.2 Hĺbkové svaly chrbta //
4.8 Svaly hornej končatiny - musculi membri superioris // 4.8.1 Svaly ramenného pletenca- musculi humeri // 4.8.2 Svaly ramena - musculi brachil // 4.8.3 Svaly predlaktia - musculi antebrachii // 4.8.4 Svaly ruky - musculi manus // 4.9 Svaly dolnej končatiny - musculi membri inferioris // 4.9.1 Svaly pletenca dolnej končatiny - musculi cinguli membri inferioris // 4.9.2 Svaly stehna - musculi femoris // 4.9.3 Svaly predkolenia - musculi cruris // 4.9.4 Svaly nohy - musculi pedis // 5 Tráviaci systém - systema digestorium...69 // 5.1 Ústna dutina - cavitas oris...69 // 5.2 Jazyk - lingua...72 // 5.3 Zuby - dentes...73 // 5.4 Slinné žľazy - glandulae salivariae...76 // 5.5 Hltan - pharynx...77 // 5.6 Pažerák - oesophagus...79 // 5.7 Žalúdok - gaster - ventriculus...81 // 5.8 Tenké črevo - intestinum tenue...82 // 5.9 Hrubé črevo - intestinum crassum...85 // 5.10 Pečeň - hepar...87 // 5.11 Žlčové cesty, žlčník - ductuli biliferi, vesica biliaris...87 // 5.12 Podžalúdková žľaza - pancreas...88 // 5.13 Pobrušnica - peritoneum...88 // 6 Dýchací systém - systema respiratorium...91 // 6.1 Nosová dutina - cavitas nasi...91 // 6.2 Prínosové dutiny - sínus paranasales...93 // 6.3 Hrtan - larynx...93 // 6.4 Priedušnica - trachea, priedušky - bronchi...96 // 6.5 Pľúca - pulmo...97 // 6.6 Pohrudnica a popľúcnica - pleura...98 // 6.7 Medzipľúcie - mediastinum...100 // 7 Kardiovaskulárny systém - systema cardiovasculare...102 // 7.1 Srdce-cor...102 // 7.2 Krvné obehy - clrcuitus sanguinis...109 // 7.2.1 Velký krvný obeh - circuitus sanguinis major...109 // 7.2.2 Malý krvný obeh - circuitus sanguinis minor...111 // 7.2.3 Krvný obeh plodu - circuitus fetalis...111 // 7.2.4 Hlavné tepny veľkého krvného obehu - arteriae...111 // 7.2.5 Žily veľkého krvného obehu - venae...118 //
8 Lymfatický systém - systema lymphaticum...122 // 8.1 Hlavné lymfatické kmene a lymfatické uzliny - vaša lymphatica et nodi lymphoidei ... 122 // 8.2 Detská žľaza - thymus...124 // 8.3 Slezina - lien, splen...125 // 9 Močový systém - systema urinarium...126 // 9.1 Oblička - ren ...126 // 9.2 Obličkové kalichy - calices renales...127 // 9.3 Obličková panvička - pelvis renalis...127 // 9.4 Močovod - ureter...128 // 9.5 Močový mechúr - vesica urinaria...129 // 9.6 Močová rúra - urethra...130 // 9.6.1 Mužská močová rúra - urethra masculina...130 // 9.6.2 Ženská močová rúra - urethra feminina...130 // 10 Mužský pohlavný systém - systema genitale masculinum...131 // 10.1 Semenník - testis...131 // 10.2 Nadsemenník - epididymis...131 // 10.3 Semenovod - ductus deferens...132 // 10.4 Mechúriková žľaza - glandula vesiculosa...133 // 10.5 Predstojnica - prostata...133 // 10.6 Miešok - scrotum...133 // 10.7 Pohlavný úd - penis...134 // 11 Ženský pohlavný systém - systema genitale femininum...135 // 11.1 Vaječník-ovarium...135 // 11.2 Vajíčkovod - tuba uterina...136 // 11.3 Maternica - uterus...137 // 11.4 Pošva - vagína...139 // 11.5 Vrch ohanbia - mons pubis...139 // 11.6 Veľké pysky ohanbia - labia majora pudendi...139 // 11.7 Malé pysky ohanbia - labia minora pudendi...140 // 11.8 Predsieň pošvy - vestibulum vaginae...141 // 11.9 Dráždivé orgány ženy...141 // 11.9.1 Dráždec-clitoris...141 // 11.9.2 Hľúza predsiene - bulbus vestibuli...141 // 11.10 Veľké predsieňové žľazy - glandulae vestibulares majores - Bartholiniho žľazy..141 // 11.11 Prsník -mamma...141 // 12 Endokrinné žľazy - glandulae endocrinae...143 // 12.1 Podmozgova žľaza - hypofýza - hypophysis, glandula pituitaria...143 // 12.2 Šuškovité teliesko - epifyza - glandula pinealis...143 //
12.3 Štítna žľaza - glandula thyroidea...143 // 12.4 Prištítna žľaza - glandula parathyroidea...144 // 12.5 Nadoblička - glandula suprarenalis...144 // 12.6 Langerhansove ostrovčeky pankreasu - insulae pancreaticae...144 // 13 Nervový systém - systema nervosum...145 // 13.1 Miecha - medulla spinalis...146 // 13.2 Miechové nervy - nervi spinales...152 // 13.2.1 Plexus cervicalis...152 // 13.2.2 Plexus brachialis...153 // 13.2.3 Plexus lumbalis...154 // 13.2.4 Plexus sacralis...155 // 13.3 Predĺžená miecha - medulla oblongata, most - pons...155 // 13.4 Hlavové nervy - nervi craniales...156 // 13.5 Stredný mozcg - mesencephalon...157 // 13.6 Retikulárna formácia...159 // 13.7 Mozoček - cerebellum...159 // 13.8 Medzimozog - diencephalon...161 // 13.9 Senzitívne dráhy...162 // 13.9.1 Dráhy epikritickej citlivosti...163 // 13.9.2 Dráhy protopatickej citlivosti...163 // 13.9.3 Zmyslové dráhy...163 // 13.10 Bazálne gangliá - nuclei basales...164 // 13.11 Motorické systémy...165 // 13.11.1 Pyramídové dráhy...165 // 13.11.2 Extrapyramídový systém a extrapyramídové dráhy...166 // 13.12 Predný mozog - telencephalon - cerebrum...166 // 13.13 Dutiny centrálneho nervového systému...167 // 13.14 Limbický systém...169 // 13.15 Pleny centrálneho nervového systému - meninges...169 // 13.16 Mozgové tepny - arteriae cerebri...170 // 13.17 Mozgové žily a splavy tvrdej pleny - venae cerebri et sinus durae matris...172 // 13.18 Autonómny nervový systém - systema nervorum autonomicum...172 //
14 Oko a súvisiace štruktúry - oculus et structurae pertinentes...175 // 14.1 Očná guľa - bulbus oculi...175 // 14.1.1 Väzivová vrstva oka - tunica fibrosa bulbi...175 // 14.1.2 Cievnatá vrstva oka - tunica vasculosa bulbi...175 // 14.1.3 Vnútorná vrstva oka - tunica interná bulbi...176 // 14.2 Vedľajšie súčasti oka - structurae oculi accessoriae...177 // 14.2.1 Vonkajšie svaly oka - musculi externí bulbi oculi...177 // 14.2.2 Mihalnice - palpebrae...177 // 14.2.3 Spojovka - tunica conjunctiva...178 // 14.2.4 Slzný aparát - apparatus lacrimalis...178 // 15 Ucho - auris...180 // 15.1 Vonkajšie ucho - auris externá...180 // 15.1.1 Ušnica - auricula...180 // 15.1.2 Vonkajší zvukovod - meatus acusticus externus...180 // 15.1.3 Bubienok - membrana tympanica...180 // 15.2 Stredné ucho - auris média...180 // 15.2.1 Bubienková dutina - cavitas tympani...181 // 15.2.2 Sluchová (Eustachova) trubica - tuba auditiva...182 // 15.3 Vnútorné ucho - auris interná...182 // Zoznam použitej literatúry ..183

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC