Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.3) Půjčeno:13x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2014
331 s. : il., mapy ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4120-8 (brož.)
ISBN 978-80-247-9546-1 (online ; pdf)
Pedagogika
Obsahuje bibliografii na s. 315-319
Popsáno podle tištěné verze
000252628
OBSAH // Úvodní slovo... 11 // I. PRAKTICKÁ ČÁST... 13 // 1. Čeština a slovanské jazyky. Jazyky současné Evropy... 14 // 1.1 Jazyky v Evropě... 14 // 1.1.1 Slovanské jazyky... 14 // 1.1.2 O dalších jazycích v současné Evropě... 18 // 1.2 Český národní jazyk a jeho útvary... 21 // 2. Nauka o slovní zásobě... 28 // 2.1 Opakujeme... 28 // 2.2 Slova přejatá... 29 // 2.3 Význam slov... 32 // 2.4 Slovo a sousloví... 36 // 2.5 Vztahy významové souřadnosti, podřazenosti a nadřazenosti... 38 // 3. Tvorení slov... 40 // 3.1 Tvorení podstatných jmen... // 3.1.1 Tvorení podstatných jmen odvozováním // 3.1.2 Tvorení podstatných jmen skládáním .. // 3.1.3 Opakujeme... 48 // 3.2 Tvorení prídavných jmen... 49 // 3.2.1 Opakujeme... 49 // 3.2.2 Tvoření přídavných jmen odvozováním... 51 // 3.2.3 Tvoření přídavných jmen skládáním... 55 // 3.3 Tvoření sloves... 58 // 3.3.1 Odvozování sloves předponami... 58 // 3.3.2 Odvozování sloves příponami... 58 // S e e // 4. Tvarosloví... 61 // 4.1 Co už umíme... 61 // 4.2 Skloňování obecných jmen přejatých... 68 // 4.2.1 Rozšiřující učivo... 75 // 4.3 Skloňování vlastních jmen cizích... 76 // 4.4 Slovesa... 79 // 4.4.1 Slovesné tvary... 88 // 4.4.2 Rozšiřující učivo... 94 // 4.4.3 Přehled slovesných tvarů... 95 // 5. Skladba... 98 // 5.1 Věta jednoduchá... 98 // 5.1.1 Větné členy základní... 98 // 5.1.2 Věty jednočlenné. Větné ekvivalenty... 103
// 5.1.3 Větné členy rozvíjející... 108 // 5.1.4 Několikanásobné větné členy... 123 // 5.1.5 Vyjádření záporu ve větě... 127 // 5.2 Souvětí... 129 // 5.2.1 Opakujeme... 129 // 5.2.2 Souřadné spojení vět v souvětí. Souvětí souřadné... 131 // 5.2.3 Souvětí složité. Souřadně spojené věty vedlejší... 133 // 5.3 Zvláštnosti ve stavbě věty... 136 // 5.3.1 Vsuvka... 136 // 5.3.2 Elipsa... 139 // 5.3.3 Samostatný větný člen... 141 // 6. Komunikační a slohová výchova... 144 // 6.1 Vypravování... 144 // 6.2 Popis... 151 // 6.2.1 Popis prostý... 153 // 6.2.2 Popis pracovního postupu... 156 // 6.2.3 Popis děje... 159 // 6.2.4 Subjektivně zabarvený popis (líčení)... 162 // 6.2.5 Charakteristika... 164 // 6.3 Výklad... 167 // 6.4 Úvaha... 171 // 6.5 Fejeton... 175 // 6.6 Práce s informacemi... 177 // 7. Klíč... 181 // 1. Čeština a slovanské jazyky. Jazyky současné Evropy... 181 // 1.1 Jazyky v Evropě... 181 // 1.2 Český národní jazyk a jeho útvary... 183 // 2. Nauka o slovní zásobě... 185 // 2.1 Opakujeme... 185 // 2.2 Slova přejatá... 185 // 2.3 Význam slov... 186 // 2.4 Slovo a sousloví... 188 // 2.5 Vztahy významové souřadnosti, podřazenosti a nadřazenosti... 189 // 3. Tvoření slov... 190 // 3.1 Tvoření podstatných jmen... 190 // 3.2 Tvoření přídavných jmen... 195 // 3.3 Tvoření sloves... 202 // 4. Tvarosloví...204 // 4.1 Co už umíme... 204 // 4.2 Skloňování obecných jmen přejatých...
206 // 4.3 Skloňování vlastních jmen cizích... 207 // 4.4 Slovesa... 208 // 5. Skladba...212 // 5.1 Věta jednoduchá... 212 // 5.2 Souvětí... 237 // 5.3 Zvláštnosti ve stavbě věty... 243 // 6. Komunikační a slohová výchova...248 // 6.1 Vypravování... 248 // 6.2 Popis... 249 // 6.3 Výklad... 251 // 6.4 Úvaha... 251 // 6.5 Fejeton... 252 // 6.6 Práce s informacemi... 252 // IL iMETODICKÁ ČÁST // 255 // !• Čeština a slovanské jazyky. Jazyky současné Evropy...257 // 1.1 Jazyky v Evropě... 257 // 1.2 Český národní jazyk a jeho útvary... 259 // 2. Nauka o slovní zásobě...260 // 2.1 Opakujeme... 260 // 2.2 Slova přejatá... 260 // 2.3 Význam slov... 261 // 2.4 Slovo a sousloví... 262 // 2.5 Vztahy významové souřadnosti, podřazenosti a nadřazenosti... 262 // 3. Tvoření slov...263 // 3.1 Tvoření podstatných jmen... 263 // 3.2 Tvoření přídavných jmen... 264 // 3.3 Tvoření sloves... oaa // 4. Tvarosloví...266 // 4.1 Co už umíme... 266 // 4.2 Skloňování obecných jmen přejatých... 267 // 4.3 Skloňování vlastních jmen cizích... 268 // 4.4 Slovesa... 268 // 5. Skladba...269 // 5.1 Věta jednoduchá... 270 // 5.2 Souvětí... 272 // 5.3 Zvláštnosti ve stavbě věty... 272 // 6. Komunikační a slohová výchova...273 // 6.1 Vypravování... 274 // 6.2 Popis... 274 // 6.3 Výklad...275 // 6.4 Úvaha... 275 // 6.5 Fejeton... 275 // 6.6 Práce s informacemi... 275 // III. PROVÉŘOVAGI TESTY...277 // 1. Čeština a slovanské
jazyky. Jazyky současné Evropy...277 // 2. Slovní zásoba...279 // 3. Tvoření slov...282 // 3.1 Tvoření podstatných jmen... 282 // 3.2 Tvoření přídavných jmen... 284 // 3.3 Tvoření sloves... 284 // 4. Tvarosloví...287 // 4.1 Co už umíme... 287 // 4.2 Skloňování obecných jmen přejatých... 289 // 4.3 Skloňování vlastních jmen cizích... 292 // 4.4 Slovesa... 293 // 5. Skladba...298 // 5.1 Věta jednoduchá... 298 // 5.2 Souvětí... 301 // 6. Slohová a komunikační výchova...304 // IV. PRAVOPIS...307 // LITERATURA...315 // PŘÍLOHY...321 // Příloha 1: Slepá mapa Evropy...322 // Příloha 2: Fotografie staveb...323 // Příloha 3: Nářeční oblasti v České republice...325 // Příloha 4: Skloňování některých podstatných jmen přejatých -text na rozstříhání... // 326 // Příloha 5: Origami...327 // Příloha 6: Šťastné kočičí návraty...328 // Příloha 7: Náhrdelník...329 // Příloha 8: Fejeton...330
(OCoLC)900136136
cnb002633299

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC