Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
3., dopl. vyd.
V Praze : Akademie múzických umění, 2013
440 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7331-297-8 (brož.)
Akustická knihovna Zvukového studia Hudební fakulty AMU ; 2
Obsahuje bibliografii na s. 416-420 a rejstřík
000252677
Předmluva // 1. Základy fyzikální akustiky // 1.1 Kmitání // 1.2 Vlnění // 1.3 Akustické prvky a soustavy // 2. Fyziologická akustika // 2.1 Stavbo lidského ucha // 2.2 Teorie slyšení a zpracování zvukové informace // 2.3 Sluchové pole // 2.4 Nadprahová hlasitost zvuku // 2.5 Maskování // 2.6 Výška zvuku // 2.7 Časové prahy sluchu // 2.8 Zkreslení ve sluchovém orgánu // 2.9 Adaptace, únava a poškození sluchu // 2.10 Binaurální slyšení // 3. Úvod do hudební psychoakustiky // 3.1 Objektivní a subjektivní vlastnosti zvuku // 3.2 Statické a dynamické pojetí hudebního signálu // 3.3 Vjem dvou jednoduchých tónů // 3.4 Vjem komplexních zvuků a mechanismus jejich rozlišení // 3.5 Vjem konsonance a disonance // 3.6 Psychoakustika přenosu hudebního signálu // 4. Teorie hudebního signálu // 4.1 časové vlastnosti hudebního signálu // 4.2 Frekvenční vlastnosti hudebního signálu // 4.3 Metody zvukové analýzy // 4.4 Metody zvukové syntézy // 5. Barva zvuku // 5.1 Výchozí teorie barvy zvuku // 5.2 Typologie a základní subjektivní reflexe zvukových spekter 170 // 5.3 Objektivní hodnocení barvy zvuku 191 // 5.4 Teorie zvukové kvality //
6. Akustika přirozených zdroju hudebních signálu // 6.1 Úvod do akustiky řeči a zpěvního hlasu // 6.2 Fyzikálně-akustické principy strunných hudebních nástroju // 6.3 Fyzikálně-akustické principy dechových hudebních nástrojů // 6.4 Fyzikálně-akustické principy bicích hudebních nástrojů // 6.5 Ladění hudebních nástrojů // 6.6 Dynamika tónu hudebních nástrojů // 6.7 Barva tónu hudebních nástrojů // 6.8 Vyzařovací vlastnosti hudebních nástrojů // 6.9 Úvod do metodiky akustických měření hudebních nástrojů // 7. Hudební nástroje v reálném prostoru // 7.1 Základy prostorové akustiky // 7.2 Objektivní a subjektivní kritéria akustické kvality hudebních prostor // 7.3 Poznámky k akustice souborů hudebních nástrojů // Seznam vyobrazení // Seznam tabulek // Použité prameny a literatura // Věcný rejstřík // Tabulková příloha // A Převod centů na frekvenční poměr //B Převod centů na hertzy // C Přehled základních netemperovaných intervalů // D Rovnoměrně temperované ladění_ // E Nerovnoměrně temperovaná ladění (výběr) // F Vlnová délka zvuku ve vzduchu // G Závislost ladění vzdušných sloupců na teplotě // H Menzurace varhanních píšťal (revidováno) // I Menzurace strun koncertního klavíru
(OCoLC)879564360
cnb002539679

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC