Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Vyd. 2., přeprac. a rozš., V nakl. Karolinum 1.
Praha : Karolinum, 2013
406 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   Plný text PDF 
   * Návod pro Bookport 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-2060-2 (brož.)
ISBN 978-80-246-2303-0 (online ; pdf)
ISBN 802462303X (ebook)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Monografie Hudební psychologie pro učitele poskytuje výběr a strukturalizaci těch základních poznatků, které pomohou pedagogům diagnostikovat a rozvíjet vnitřní předpoklady žáků pro vnímání, prožívání a vytváření hudby a ovlivňovat průběh i kvalitu těchto procesů. Důraz je kladen zejména na psychologii hudebních schopností a činností. Monografie je přepracováním a aktualizací dřívější publikace Františka Sedláka Základy hudební psychologie (SPN, 1990) s autorským podílem jeho dcery Hany Váňové. Autorka konfrontuje původní text se současným stavem poznání a zařazuje nové kapitoly, v nichž posiluje kognitivní přístup k analýze psychických procesů a věnuje se průnikům hudebněpsychologických poznatků do pedagogické praxe.
Anglické resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Popsáno podle tištěné verze
000252680
Předmluva k přepracovanému vydání // Původní úvod Sedlákovy publikace Základy hudební psychologie // 1. METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA HUDEBNÍ PSYCHOLOGIE // 1.1 Název disciplíny a předmět zkoumání // 1.2 Vztah hudební psychologie k ostatním vědám // 1.3 Výzkumné metody // 1.4 Stručný historický vývoj hudební psychologie // 2. ZÁKLADNÍ HUDEBNĚPSYCHOLOGICKÉ KATEGORIE // 2.1 Hudební činnosti // 2.2 Hudební vlohy // 2.3 Hudební schopnosti // 2.4 Hudební dovednosti a návyky // 2.5 Hudebnost // 2.5.2.1 Některé aspekty motivace k hudbě // 2.5.2.2 Vztah k hudbě // 2.6 Hudební nadání a talent // 2.7 Genialita // 3. PSYCHOLOGIE HUDEBNÍCH SCHOPNOSTÍ // 3.1 Hudební sluch // 3.2 Rytmické cítění // 3.3 Tonální cítění // 3.4 Harmonické cítění // 3.5 Hudební paměť // 3.6 Hudební představivost // 3.7 Hudební myšlení // 3.8 Hudebnětvořivé schopnosti // 4. DIAGNOSTIKA HUDEBNOSTI // 4.1 Pozorování // 4.2 Experiment // 4.3 Rozhovor (interview) // 4.4 Dotazník // 4.5 Testování // 4.6 Projektivní metody // 4.7 Psychosémantické metody // 5. PORUCHY HUDEBNOSTI // 5.1 Amúzie // 6. PSYCHOLOGIE HUDEBNÍCH ČINNOSTÍ // 6.1 Psychologie hudebního vnímání a apercepce // 6.2 Psychologie pěveckých činností // 6.3 Psychologie instrumentální hry // 6.4 Psychologie hudební interpretace // 6.5 Psychologie hudební kreativity // 7. HUDEBNÍ PROŽÍVÁNÍ // 7.1 Objektivní charakter emocionální informace v hudbě // 7.2 Emoce a city jako součást komplexního hudebního prožitku // 7.3 Modelování citů v hudbě // 7.4 Účast slova v prožitkové hudební syntéze // 8. HUDEBNÍ VÝVOJ DÍTĚTE // 8.1 Průběh hudebního vývoje // 8.2 Periodizace hudebního vývoje // Bibliografie // Summary
(OCoLC)857951754
(OCoLC)878145797
cnb002449018

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC