Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Fragment, 2012
222 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm + 1 CD (MP3)

objednat
ISBN 978-80-253-1419-7 (brož.)
000252755
Obsah // Předmluva... // Azbuka...9 // Výslovnost...14 // ??? 1 ??? 1 : ???: ??? ???...23 // ???: A. Vyjádření českého slovesa „být"...26 // B. Sloveso ???...27 // C. Oslovení...27 // D. Časovaní sloves (I.)...27 // Přítomný čas...27 // Budoucí čas...29 // E. Skloňování osobních zájmen // ?, ??, ??, oná, ??, ??, ???...29 // F. Skloňování zájmen ???, ???, ???...29 // G. Přivlastňovací zájmena ???, ??, ??...30 // ?. Číslovky...30 // Základní číslovky 0-30...30 // Počítaný předmět po číslovkách...30 // ??? 2: ??? ??? ??? ? Máma...31 // ???...32 // ??? 2 ??? 1 : ??? ??? ? ??? ???...37 // ???: A. Slovesa se změnou kmenové souhlásky...39 // B. Minulý čas...40 // C. Časování sloves (II.)...41 // D. Podstatná jména mužského a ženského rodu - // jednotné číslo...42 // E. Vyjádření záporu // (konstrukce ? ??? ???, ? ??? ?? ???)...43 // F. Vyjádření vzájemnosti...43 // ??? 2: ??? ??? ? ??? ???...44 // ???...46 // ??? 3 ??? 1 : ??? ??? ? ??? ? HeTepôýpre...49 // ???: A. Časování sloves (III.)...53 // B. Předložky ?? ? ???...54 // C. Podstatná jména ženského rodu - // typ ???...54 // D. Podstatná jména mužského a ženského rodu - // množné číslo (kromě 2. pádu)...55 // E. Sloveso urpáTb ?, ??? ??...55 // F. Vazba se slovesem ???...55 // ??? 2: ? ??? ???...56 // ???...58 // ??? 4 ???!: ??? ??? ?? ???...61 // ???: A. Podstatná jména ženského rodu - // typ ??? ...64 // B. Časování sloves (IV.)...64
// C. Podstatná jména ženského rodu - typ ???..65 // D. Podstatná jména středního rodu - typ ???.65 // E. Členskýzápor v ruské větě...66 // F. Užití předložek ? ? ?? se 4. pádem...66 // G. Užití spojek ?, ??...66 // ??? 2: ??? ??? ??? ? ???...67 // ???...69 // ??? 5 ??? 1 : ??? ?? ???...73 // ??? 2: ??? ??? ???...76 // Názvy měsíců...78 // Číslovky 40-900 ...79 // ??? 3: ??? ? ?-??? ??? ?? xoný...79 // ???...82 // ??? 6 ??? 1 : ??? ??? ? ??? ???...85 // ???: A. Podstatná jména - 2. pád množného čísla...88 // B. Zvláštnosti skloňování podstatných jmen // v množném čísle...89 // C. Přídavná jména...90 // D. Vyjádření českého „potřebovat něco"...91 // E. Infinitiv po slovesech vůle...92 // F. Podstatná jména s kmenem zakončeným // na ?, ?, 4, ?, ?...92 // ??? 2: ??? ?? ??? ??? ???...93 // ???...96 // ??? 7 ??? 1 : ?? Kýxne...99 // ???: A. Rozkazovací způsob...102 // ?. Infinitivní otázky...103 // C. Vyjadrení českého,řmuseť’ // (je treba, je nutno, mám)...104 // D. Podstatná jména středního rodu - typ ??? 104 // E. Nepravidelná slovesa ???, ???...105 // ??? 2: ? ??? ??? ???...105 // ???...108 // ??? 8 ??? 1 : MápTHH ? ??? ??? ???...111 // ???: A. Podstatná jména ženského rodu ???, ???.113 // B. Podstatná jména středního rodu - // typ ???...114 // C. Podstatné jméno mužského rodu ???...114 // D. Podstatná jména ???, ??-??...114 // E. Podstatná jména životná a neživotná...115 // F. Slovesa
typu ye3»áTb...115 // G. Zpodstatnělá přídavná jména...115 // ??? 2: BýflbTe ??? ???!...116 // ???...118 // ??? 9 ??? 1 : ??? ???...121 // ???: A. Stupňování přídavných jmen a příslovcí...123 // 2. stupeň (komparativ)...123 // 3. stupeň (superlativ)...125 // ??? 2: ??? ? ??? nonácTb...126 // ???...128 // ??? 10 ??? 1: ???...131 // ??? 2: ? ??? ??? ???...133 // ??? 3: ?? ???...134 // ???...136 // ??? 11 ??? 1 : ??? ???... 139 // ???: A. Řadové číslovky...140 // B. Vyjádření data...141 // ??? ??? ???...141 // ??? (?? ???, ?? ???...)?...141 // Korflá? ? ??? ??? - Letopočet...142 // C. Přibližný čas...142 // D. Předložky ? - ??, ?? - ?...142 // ??? 2: ??? ???...143 // ???... 144 // ??? 12 ??? 1 : ??? ???...147 // ???: A. Podstatná jména rodu středního - // 1???...149 // B. Podstatná jména rodu středního - typ ??? ... 150 // C. Zájmeno ???...150 // D. Ukazovací zájmena ???, ???...150 // E. Skloňování základních číslovek...151 // Číslovky 1-4...151 // Číslovky 5-80...151 // Číslovky 200-900...152 // Víceslovné číslovky...152 // ??? 2: ??? ???, ???!...153 // ???...154 // ??? 13 ??? 1 : ??? ? MocKBý...157 // ???: A. Zájmena tázací a vztažná ???, ???...158 // B. Neurčitá zájmena a příslovce...159 // C. Podmiňovací způsob...159 // D. Podmínkové věty...160 // ??? 2: ?? ???...:...161 // ???...163 // ??? 14 ??? 1 : Becná ? ???...167 // ???: A. Záporná zájmena a příslovce...169 // B. Podstatná jména mužského
rodu - // typ ???... 169 // C. Podstatná jména mužského rodu // na -ý (?) - 6. pád jednotného čísla...170 // ??? 2: Hácxa ...170 // ???...172 // ???15 ??? 1: ?? ??? ? ???...175 // ??? 2: ? ??? ??? ???...177 // ??? 3: ??? ? ??? ?? ??? ? ???...179 // ???...181 // Poznámky a vysvětlivky ke slovníku...184 // Rusko-český slovník...185 // Klíč...209
(OCoLC)817049863
cnb002396730

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC