Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.2) Půjčeno:10x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2013
86 stran : ilustrace (některé barevné) ; 26 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4458-2 (vázáno)
ISBN 978-80-247-8865-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8866-1 (online ; epub)
"Hlavní autor a editor: Tonko Mardešić"--Tiráž
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000252766
Kolektiv autorů 7 // Seznam zkratek 9 // Úvod 11 // 1 Reprodukční stárnutí (T. Mardešič) 13 // 1.1 Ženy 13 // 1.1.1 FSH 15 // 1.1.2 Inhibin ? 15 // 1.1.3 Ultrazvuková detekce počtu antrálních folikulů (antral follicle count, AFC) 16 // 1.1.4 AMH 16 // 1.1.5 Dynamické metody testování 16 // 1.2 Muži 16 // 1.2.1 Věk a fertilita 16 // 1.2.2 Věk muže a genetická rizika pro potomstvo 17 // 2 Základy diagnostiky a léčby anovulační sterility // (T. Mardešič) 21 // 2.1 Léčba anovulace 22 // 2.1.1 Antiestrogeny 22 // 2.1.2 Hyperprolaktinemie 23 // 2.1.3 Gonadotropiny 23 // 2.1.4 Indukce ovulace při PCO 24 // 2.2 Ovariální stimulace před mimotělním oplodněním (IVF) 24 // 2.2.1 Gonadotropiny 25 // 2.2.2 Agonisté GnRH 26 // 2.2.3 Antagonisté GnRH 27 // 2.2.4 Měkké („soft“) stimulační protokoly 27 // 3 Význam endoskopie při současném vývoji asistované reprodukce (T. Mardešič) 29 // 3.1 Hysteroskopie 29 // 3.2 Laparoskopie 30 // 3.2.1 Diagnostická laparoskopie a minimální či mírná endometrióza 31 // 3.2.2 Laparoskopické ošetření (drilling) // u žen s polycystickými vaječníky 31 // 3.2.3 Laparoskopie a děložní myomy 31 // 3.2.4 Laparoskopie a intrauterinní inseminace (IUI) 31 // 3.2.5 Diagnostická laparoskopie a IVF 31 // 3.3 Transvaginální hydrolaparoskopie 32 // 4 Indikace pro léčbu sterility metodami asistované reprodukce (T. Mardešič) 35 // 4.1 Tubární sterilita 35 // 4.2 Andrologicky podmíněná porucha plodnosti (subfertilita muže) 36 // 4.3 Imunologicky podmíněná neplodnost 36 // 4.4 Sterilita při endometrióze 37 // 4.5 Sterilita idiopatická 38 // 4.6 Sterilita vyžadující dárcovství oocytů 38 // 5 Intrauterinní inseminace (intrauterine insemination - IUI) (T. Mardešič) 41 // 6 Diagnostika a léčebné možnosti asistované reprodukce při poruše plodnosti muže (D. Chládek) 43 //
6.1 Vyšetření a hodnocení spermiogramu 43 // 6.1.1 Vyšetření ejakulátu dle WHO 43 // 6.1.2 Zisk a zpracování ejakulátu 43 // 6.1.3 Makroskopické hodnocení 44 // 6.1.4 Mikroskopické hodnocení 44 // 6 Diagnostika a léčba poruch plodnosti // 6.2 Funkční testy spermií 46 // 6.2.1 Vitalita 47 // 6.2.2 Akrozomální reakce 47 // 6.2.3 Vazebné a penetrační testy spermií 47 // 6.3 Intracytoplazmatická injekce spermie (ICSI) 48 // 6.3.1 Indikace k ICSI 49 // 6.4 Chirurgické možnosti získání spermií při azoospermii (microsurgical epididymal sperm aspiration - MESA, testicular sperm extraction - TESE) 51 // 6.4.1 MESA/TESE 51 // 6.4.2 MESA (mikrochirurgická aspirace spermií z nadvarlete) 51 // 6.4.3 TESE (extrakce spermií z tkáně varlete) 51 // 7 Geneticky podmíněné poruchy plodnosti 53 // 7.1 Cytogenetické aspekty poruch plodnosti (P. Loňský) 53 // 7.1.1 Frekvence a typy chromozómových aberací u jedinců s poruchou plodnosti 54 // 7.1.2 Aberace pohlavních chromozomů u mužů s poruchou plodnosti 55 // 7.1.3 Aberace pohlavních chromozomů u žen s poruchou plodnosti 56 // 7.1.4 Reciproké translokace 57 // 7.1.5 Robertsonské translokace 59 // 7.1.6 Pericentrické a paracentrické inverze 60 // 7.2 Monogenně podmíněné poruchy reprodukce (M. Kosařová) 62 // 7.2.1 Klíčové geny ovlivňující plodnost exprimo váné v hypothalamu a hypofýze 62 // 7.2.2 Geny na pohlavních chromozomech ovlivňující plodnost 64 // 7.2.3 Další geny se vztahem k neplodnosti // lokalizované na autozomech 66 // 7.2.4 Monogenní příčiny neplodnosti // jako součást známých syndromů 67 // 7.2.5 Další geneticky podmíněné příčiny neplodnosti 71 // 8 Možnosti preimplantační genetické diagnostiky (M. Kosařová) 73 // 8.1 Vyšetřovaný materiál 73 // 8.1.1 Biopsie a vyšetření polových tělísek 73 //
8.1.2 Biopsie blastomery z třídenního embrya 74 // 8.1.3 Biopsie blastocysty pro screening aneuploidií 74 // 8.2 Preimplantaění genetický screening (PGS) 75 // 8.3 Preimplantaění genetická diagnostika (PGD) 75 // 8.3.1 Preimplantační genetická diagnostika monogenních chorob 76 // 8.3.2 HLA typizace 76 // 8.3.3 Prediktivní testování - PGD pro choroby s pozdním nástupem 76 // 8.3.4 PGD translokací 77 // 8.4 Metody používané při PGD a jejich možnosti 77 // 8.4.1 Klasické metody cytogenetické // a molekulárně genetické 77 // 8.4.2 Metody celogenomové analýzy 78 // 8.5 Etické aspekty PGD 79 // Rejstřík 81 // O autorech 85 // Souhrn 87 // Summary 89
cnb002506638

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC