Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.8) Půjčeno:9x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2013
86 stran : ilustrace (některé barevné) ; 26 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4458-2 (vázáno)
ISBN 978-80-247-8865-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8866-1 (online ; epub)
"Hlavní autor a editor: Tonko Mardešić"--Tiráž
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000252766
// Obsah // Kolektiv autorů... 7 // Seznam zkratek...9 // Üvod...11 // 1 Reprodukční stárnutí (T. Mardešič)...13 // 1.1 Ženy...13 // 1.1.1 FSH... 15 // 1.1.2 Inhibin ?... 15 // 1.1.3 Ultrazvuková detekce počtu antrálních // folikulů (antral follicle count, AFC).16 // 1.1.4 ???... 16 // 1.1.5 Dynamické metody testování... 16 // 1.2 Muži ...16 // 1.2.1 Věk a fertilita... 16 // 1.2.2 Věk muže a genetická rizika // pro potomstvo... 17 // 2 Základy diagnostiky a léčby anovulační sterility // (T. Mardešič)...21 // 2.1 Léčba anovulace...22 // 2.1.1 Antiestrogeny...22 // 2.1.2 Hyperprolaktinemie...23 // 2.1.3 Gonadotropiny...23 // 2.1.4 Indukce ovulace při PCO...24 // 2.2 Ovariální stimulace před mimotělním // oplodněním (IVF)...24 // 2.2.1 Gonadotropiny...25 // 2.2.2 Agonisté GnRH...26 // 2.2.3 Antagonisté GnRH...27 // 2.2.4 Měkké („soft“) stimulační protokoly..27 // 3 Význam endoskopie při současném vývoji // asistované reprodukce (T. Mardešič)... 29 // 3.1 Hysteroskopie...29 // 3.2 Laparoskopie...30 // 3.2.1 Diagnostická laparoskopie // a minimální či mírná endometrióza...31 // 3.2.2 Laparoskopické ošetření (drilling) // u žen s polycystickými vaječníky...31 // 3.2.3 Laparoskopie a děložní myomy...31 // 3.2.4 Laparoskopie a intrauterinní // inseminace (IUI)...31 // 3.2.5 Diagnostická laparoskopie a IVF...31 // 3.3 Transvaginální hydrolaparoskopie...32 // 4 Indikace pro léčbu sterility metodami // asistované
reprodukce (T. Mardešič)...35 // 4.1 Tubární sterilita...35 // 4.2 Andrologicky podmíněná porucha plodnosti // (subfertilita muže)...36 // 4.3 Imunologicky podmíněná neplodnost...36 // 4.4 Sterilita při endometrióze...37 // 4.5 Sterilita idiopatická...38 // 4.6 Sterilita vyžadující dárcovství oocytů...38 // 5 Intrauterinní inseminace (intrauterine // insemination - IUI) (T. Mardešič) ... 41 // 6 Diagnostika a léčebné možnosti asistované reprodukce při poruše plodnosti muže // (D. Chládek)...43 // 6.1 Vyšetření a hodnocení spermiogramu ...43 // 6.1.1 Vyšetření ejakulátu dle WHO...43 // 6.1.2 Zisk a zpracování ejakulátu...43 // 6.1.3 Makroskopické hodnocení ...44 // 6.1.4 Mikroskopické hodnocení...44 // 6 Diagnostika a léčba poruch plodnosti // 6.2 Funkční testy spermií...46 // 6.2.1 Vitalita...47 // 6.2.2 Akrozomální reakce...47 // 6.2.3 Vazebné a penetrační testy spermií ...47 // 6.3 Intracytoplazmatická injekce spermie (ICSI)... 48 // 6.3.1 Indikace k ICSI...49 // 6.4 Chirurgické možnosti získání spermií // při azoospermii (microsurgical epididymal sperm aspiration - MESA, testicular sperm extraction - TESE)... 51 // 6.4.1 MESA/TESE ...51 // 6.4.2 MESA (mikrochirurgická aspirace // spermií z nadvarlete)...51 // 6.4.3 TESE (extrakce spermií z tkáně varlete) ... 51 // 7 Geneticky podmíněné poruchy plodnosti... 53 // 7.1 Cytogenetické aspekty poruch plodnosti // (P. Loňský)...53 // 7.1.1 Frekvence a typy
chromozómových aberací u jedinců s poruchou plodnosti... 54 // 7.1.2 Aberace pohlavních chromozomů // u mužů s poruchou plodnosti...55 // 7.1.3 Aberace pohlavních chromozomů // u žen s poruchou plodnosti...56 // 7.1.4 Reciproké translokace...57 // 7.1.5 Robertsonské translokace...59 // 7.1.6 Pericentrické a paracentrické inverze...60 // 7.2 Monogenně podmíněné poruchy reprodukce // (M. Kos arová)... 62 // 7.2.1 Klíčové geny ovlivňující plodnost // exprimo váné v hypothalamu a hypofýze ... 62 // 7.2.2 Geny na pohlavních chromozomech // ovlivňující plodnost...64 // 7.2.3 Další geny se vztahem ? neplodnosti // lokalizované na autozomech...66 // 7.2.4 Monogenní příčiny neplodnosti // jako součást známých syndromů...67 // 7.2.5 Další geneticky podmíněné příčiny // neplodnosti...71 // 8 Možnosti preimplantaění genetické diagnostiky // (M. Kosařova)... 73 // 8.1 Vyšetřovaný materiál...73 // 8.1.1 Biopsie a vyšetření polových tělísek ..73 // 8.1.2 Biopsie blastomery z třídenního embrya ... 74 // 8.1.3 Biopsie blastocysty pro screening // aneuploidií...74 // 8.2 Preimplantaění genetický screening (PGS)... 75 // 8.3 Preimplantaění genetická diagnostika (PGD)... 75 // 8.3.1 Preimplantační genetická diagnostika // monogenních chorob...76 // 8.3.2 HLA typizace...76 // 8.3.3 Prediktivní testování - PGD pro choroby // s pozdním nástupem...76 // 8.3.4 PGD translokací...77 // 8.4 Metody používané při PGD
a jejich možnosti... 77 // 8.4.1 Klasické metody cytogenetické // a molekulárně genetické...77 // 8.4.2 Metody celogenomové analýzy...78 // 8.5 Etické aspekty PGD...79 // Rejstřík... 81 // O autorech ...85 // Souhrn ...87 // Summary...89
cnb002506638

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC