Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
3., upravené vydání
[Praha] : Karolinum, [2012]
1 online zdroj (237 stran) : ilustrace
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 978-80-246-2242-2 (print)
ISBN 978-80-246-2657-4 (online ; pdf)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Tištěná verze : Streblová, Eva. Souhrnné texty z chemie. II. díl. 3., upravené vydání
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Popsáno podle online zdroje, název z obálky v PDF(ebrary November 7, 2014)
000252910
ORGANICKÁ CHEMIE 9 // 1. Úvod // I. I Organická chemie // 1.2 Vazby v organických sloučeninách 12 // 1.2.1 Vaznost prvků v organických sloučeninách 12 // 1.2.2 Hybridizace atomu uhlíku 12 // 1.2.3 Zásady strukturní teorie organických sloučenin 15 // 1.2.4 Vlastnosti jednoduchých a násobných vazeb mezi atomy uhlíku 16 // 1.2.5 Organické sloučeniny s několika dvojnými vazbami 16 // 1.3 Vzorce organických sloučenin 17 // 1.4 Uhlíkový řetězec 18 // 1.5 Klasifikace organických sloučenin 19 // 2. Nomenklatura (názvosloví) organických sloučenin 21 // 2.1 Alkany s nerozvětveným řetězcem 21 // 2.2 Uhlovodíkové substituenty 22 // 2.3 Alkany s rozvětveným řetězcem 23 // 2.3.1 Tvoření názvů 23 // 2.3.2 Psaní vzorců 24 // 2.4 Nenasycené uhlovodíky 25 // 2.5 Alicyklické uhlovodíky 27 // 3. Izomerie 30 // 3.1 Konštituční (strukturní) izomerie 30 // 3.1.1 Izomerie řetězců (řetězcová izomerie) 30 // 3.1.2 Polohová izomerie 31 // 3.1.3 Izomerie (funkčních) skupin (skupinová izomerie) 31 // 3.1.4 Tautomerie 32 // 3.2 Konfigurační izomerie (stercoizomeric) 33 // 3.2.1 Geometrická izomerie (cis-trans) 33 // 3.2.2 Optická izomerie (chiralita) 34 // 3.3 Konformace 36 // 4. Reakce organických sloučenin 39 // 4.1 Typy reakcí podle jejich průběhu 39 // 4.2 Oxidačně-redukčná3 reakce v organické chemii // 4.3 Způsoby štěpení vazeb // 4.4 Typy reakčních činidel 41 // 4.5 Polarita a polarizovatelnost vazeb 42 // 4.6 Indukční efekt (1-efekt) 42 // 4.7 Mczomemí efekt (M-cfekt) 43 // 5. Uhlovodíky 45 // 5.1 Alkany 45 // 5.1.1 Fyzikální vlastnosti 45 // 5.1.2 Chemické vlastnosti 45 // 5.1.3 Použití a význam alkanů 47 // 5.2 Cykloalkany 47 // 5.3 Alkeny 48 // 5.3.1 Fyzikální vlastnosti 48 // 5.3.2 Chemické vlastnosti 48 // 5.4 Alkadieny a polyeny 50 // 5.5 Alkyny 52 //
5.6 Aromatické uhlovodíky - arény 55 // 5.6.1 Benzen 55 // 5.6.2 Nomenklatura a rozdíleni aromatických uhlovodíků 56 // 5.6.3 Izomerie na benzenovém kruhu 58 // 5.6.4 Fyzikální vlastnosti areno 58 // 5.6.5 Chemické vlastnosti areno 59 // 6. Deriváty uhlovodíků 64 // 6.1 Halogcndcriváty 64 // 6.1.1 Nomenklatura 64 // 6.1.2 Chemické vlastnosti 64 // 6.1.3 Významné halogcndcriváty 65 // 6.2 Organokovové sloučeniny 66 // 6.3 Alkoholy 67 // 6.3.1 Nomenklatura 67 // 6.3.2 Rozdílení alkoholů 68 // 6.3.3 Fyzikální vlastnosti 69 // 6.3.4 Chemické vlastnosti 69 // 6.3.5 Významné alkoholy 71 // 6.4 Thioly 73 // 6.5 Fenoly 74 // 6.5.1 Jednosytné fenoly 74 // 6.5.2 Dvojsytné fenoly 75 // 6.5.3 Trojsytné fenoly 75 // 6.5.4 Chemické reakce 75 // 6.6 Ethery 76 // 6.6.1 Nomenklatura 76 // 6.6.2 Fyzikální vlastnosti 77 // 6.6.3 Chemické vlastnosti 77 // 6.7 Aldehydy a ketony 78 // 6.7.1 Nomenklatura aldehydů 79 // 6.7.2 Nomenklatura ketonů 79 // 6.7.3 Fyzikálni vlastnosti 80 // 6.7.4 Chemické vlastnosti 80 // 6.7.5 Významné aldehydy a ketony 82 // 6.8 Karboxylové kyseliny 84 // 6.8.1 Nomenklatura 84 // 6.8.2 Klasifikace karboxylových kyselin 85 // 6.8.3 Významné karboxylové kyseliny 86 // 6.8.3.1 Monokarboxylové kyseliny 86 // 6.8.3.2 Dikarboxylové kyseliny 87 // 6.8.4 Fyzikální vlastnosti karboxylových kyselin 89 // 6.8.5 Chemické vlastnosti karboxylových kyselin 90 // 6.9 Deriváty karboxylových kyselin 92 // 6.9.1 Substituční deriváty karboxylových kyselin 92 // 6.9.1.1 Halogenkyseliny 92 // 6.9.1.2 Hydtoxykyscliny 93 // 6.9.1.3 Oxokyseliny 95 // 6.9.1.4 Aminokyseliny 96 // 6.9.2 Funkční deriváty karboxylových kyselin 101 // 6.9.2.1 Soli karboxylových kyselin 101 // 6.9.2.2 Estery karboxylových kyselin 102 // 6.9.2.3 Acylhalogenidy 103 // 6.9.2.4 Anhydridy karboxylových kyselin 104 // 6.9.2.5 Amidy 106 //
6.9.2.6 Nitrily 107 // 6.10 Deriváty kyseliny uhličité 108 // 6.11 Přehled karbonylových sloučenin 109 // 6.12 Nitrosloučeniny 111 // 6.13 Aminy 113 // 6.13.1 Klasifikace aminů 113 // 6.13.2 Nomenklatura 113 // 6.13.3 Chemické vlastnosti 114 // 7. Heterocyklické sloučeniny 118 // 7.1 Pětičecnné aromatické heterocykly 118 // 7.1.1 Pětičlenné aromatické heterocykly s jedním heteroatomem 118 // 7.1.2 Pětičlenné aromatické heterocykly se dvěma heteroatomy 121 // 7.2 Šestičlenné heterocykly 121 // 7.2.1 Šestičlenné heterocykly s jedním heteroatomem 121 // 7.2.2 Šestičlenné heterocykly sc dvěma heteroatomy 123 // CHEMIE PŘÍRODNÍCH LÁTEK 127 // 8. Sacharidy 129 // 8.1 Monosacharidy 130 // 8.1.1 Optická aktivita monosacharidíi 130 // 8.1.2 Cyklické struktury monosacharidů 131 // 8.1.3 Chemické reakce 134 // 8.1.4 Triosy 136 // 8.1.5 Pcntosy 136 // 8.1.6 Hexosy 137 // 8.2 Disacharidy 140 // 8.3 Polysacharidy 142 // 9. Lipidy 146 // 9.1 Jednoduché lipidy 146 // 9.1.1 Acylglyceroly 146 // 9.1.2 Vosky 148 // 9.2 Složené lipidy 148 // 9.2.1 Fosfolipidy 148 // 9.2.2 Glykolipidy 150 // 10. Isoprcnoidy 151 // 10.1 Terpeny 151 // 10.2 Steroidy 153 // 10.2.1 Steroly 153 // 10.2.2 Sicroidni hormony 154 // 10.2.3 Žlučové kyseliny 154 // 11. Peptidy a bílkoviny 155 // 11.1 Peptidy 155 // 11.2 Bílkoviny (proteiny) 155 // 11.2.1 Struktura bílkovin 156 // 11.2.2 Klasifikace bílkovin 159 // 12. Enzymy 161 // 12.1 Funkce enzymů 161 // 12.2 Složení a struktura enzymů 161 // 12.3 Vliv některýeh faktorů na rychlost enzymové reakce 162 // 12.4 Inhibice enzymů 162 // 12.5 Aktivace enzymů 163 // 12.6 Alloslcrické enzymy 163 // 12.7 Klasifikace a nomenklatura enzymů 164 // 13. Nukleové kyseliny 166 // 13.1 Chemické složení nukleových kyselin 166 // 13.2 Nukleotidy a nukleotidové koenzymy 167 //
13.3 Struktura nukleových kyselin 169 // 13.4 Sekundami struktura DNA 170 // 13.5 Sekundární struktura RNA 171 // 13.6 Genetický kód a jeho vlastnosti 172 // 14. V itaminy 175 // 14.1 Vitaminy rozpustné v tucích 175 // 14.2 Vitaminy rozpustné ve vodě 176 // 15. Alkaloidy 181 // ZÁKLADY BIOCHEMIE 185 // 16. Úvod 187 // 16.1 Metabolismus 187 // 16.2 Rozdělení organismů podle typu metabolismu 187 // 16.3 Oxidačně-redukční reakce v živých soustavách 188 // 16.4 Regulace metabolismu 188 // 16.4.1 Enzymová regulace 188 // 16.4.2 Honnonálni regulace 189 // 17. Fotosyntéza 190 // 17.1 Fotosyntetický aparát 190 // 17.1.1 Lokalizace fotosyntézy 190 // 17.1.2 Fotosyntctické pigmenty 190 // 17.1.3 Složky přenosu elektronů 191 // 17.2 Primární fáze fotosyntézy (světelná fáze) 191 // 17.2.1 První světelná reakce 192 // 17.2.2 Druhá světelná reakce 193 // 17.3 Vztahy mezi primární a sekundární fází fotosyntézy 194 // 17.4 Sekundární fáze fotosyntézy (temnostní fáze) 194 // 17.4.1 Calvinův cyklus 194 // 17.4.2 C3-rostliny a C4-rostliny 196 // 17.5 Vztahy mezi primárními produkty fotosyntézy a dalšími produkty biosyntézy u rostlin 196 // 17.6 Vnéjší faktory fotosyntézy 196 // 18. Citrátový cyklus (Krebsův cyklus) 198 // 18.1 Vznik acetylkoenzymu A 198 // 18.2 Průběh reakcí citrátového cyklu 198 // 18.3 Energetika reakcí citrátového cyklu 200 // 18.4 Význam citrátového cyklu 200 // 19. Dýchací řetězce, vznik ... 202 // 19.1 Dýchací (respirační) řetězce 202 // 19.1.1 Enzymy dýchacího řetězce 202 // 19.1.2 Přenos elektronu v dýchacím řetězci 202 // 19.2 Vznik ATP 203 // 19.2.1 Aerobní fosforylace 204 // 19.2.2 Substrátová fosforylace 205 // 20. Biosyntéza nukleových kyselin 206 // 20.1 Replikace DNA 206 // 20.2 Transkripce 207 // 20.2.1 Posttranskripční úpravy 208 //
20.2.2 Regulace transkripce DNA 208 // 21. Metabolismus bílkovin 210 // 21.1 Biosyntéza aminokyselin 210 // 21.2 Proteosyntéza 210 // 21.2.1 Proteosyntctický aparát 210 // 21.2.2 Prúběh proteosyntézy 211 // 21.2.2.1 Aktivace aminokyselin 211 // 21.2.2.2 Iniciace 211 // 21.2.2.3 Prodlužování peptidového řetězce 211 // 21.2.2.4 Terminace 211 // 21.2.2.5 Translační a posttranslační úpravy bílkovin 212 // 21.3 Štěpení bílkovin 212 // 21.4 Přeměny aminokyselin 213 // 21.5 Detoxikace amoniaku a vznik močoviny 214 // 21.6 Přeměny uhlíkaté kostry aminokyselin 214 // 21.7 Hlavní cesty metabolismu aminokyselin 215 // 22. Metabolismus sacharidů 217 // 22.1 Glykolýza 217 // 22.2 Alkoholové kvašení 220 // 22.3 Aerobní odbourávání sacharidů 220 // 22.4 Metabolismus glykogenu 221 // 23. Metabolismus lipidu 223 // 23.1 ß-Oxidace mastných kyselin 223 // 23.2 Energetická bilance ß-oxidace kyseliny palmitové 224 // 23.3 Syntéza karboxylových kyselin 225 // 23.4 Vztah metabolismu lipidů a sacharidů 225 // Použitá a doporučená literatura 227 // Rejstřík 228
(OCoLC)896847798
(EBRY)ebr10960972
(EBSC)881010

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC