Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Vydání první
Praha : Karolinum, 2013
1 online zdroj (198 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2775-5 (e-kniha)
ISBN 978-80-246-2180-7 (print)
Publikace vychází z materiálů shromážděných v rámci Polsko-českého a česko-polského překladatelského semináře realizovaného na Filozofické fakultě UK. Obsahuje originální i přeložené verze několika uměleckých textů (povídky, drama, reportáže) doplněné odborným komentářem shrnujícím nejčastější problémy spojené s překladem a způsob jejich řešení či nejčastější chyby a jejich analýzu. Na komentář navazují rozšiřující tematická cvičení s klíčem. Kniha je určena zejména polonistickým - šířeji slavistickým - pracovištím, ale s ohledem na obecnější ukotvení i všem dalším zájemcům o teorii, ale především praxi a didaktiku překladu..
Popsáno podle online zdroje
* tvůrčí překlad
000252926
Úvod -7 // Wojciech Kuczok: Malizm reagiczny - 16 // Wojciech Kuczok: Reagický malismus -17 // A. Název literárního díla - 38 // B. Zdrobněliny - 40 // C. Proměny odborné terminologie - 41 // D. Kulturní kontext - 43 // E. „Zrádná slova“ - 45 // F. Citoslovce - 46 // G. Užívání spony - 47 // H. Pŕechodníky - 48 // Jan Kameníček: Krátká příhoda u kanceláři - 52 / Jan Kameníček: Krótka przygoda w biurze - 53 // A. Žánr - nekrolog - 64 // B. Žánr - udání - 65 // C. Administrativní styl - 66 // D. Oficiální komunikace - 68 // E. Frazeologie - 70 // F. Hovorový styl - 72 // G. Vlastní jména osobní - 74 // H. Individuální styl - 75 // Izabela Filipiak: Życie na Marsie - 76 / Izabela Filipiak: Život na Marsu - 77 // A. Překlad metafory - 91 // B. Složitá souvětí - 93 // C. Spojky - 94 // D. Adjektivní a substantivní složeniny - 96 // E. Překlad víceznačných výrazů (křížení významů) - 97 // F. Ustálená předložková spojení - 98 // G. Názvy států a jména státních příslušníků -100 // Mariusz Szczygieł: 1993 - Polska w ogłoszeniach -102 / Mariusz Szczygiel: 1993 - Polsko v inzerátech - 103 // A. Jazyková ekonomie - 122 // B. Hovorové výrazy -124 // C. Žánr - inzerát -125 // D. Jazyková komika - 126 // E. Velká písmena -127 // F. Rozdíly v užívání předložek na příkladu "do" -129 // G. Infinitiv závislý na slovese - 131 // Pavel Novák: Polský zápisník -132 / Pavel Novák: Polski notatnik -133 // A. Slovosled adjektivního přívlastku - 148 // B. Názvy zvířat -149 // C. Skloňování a syntax číslovek -151 // D. Stupňování přídavných jmen -152 // E. Názvy profesí a ženská jména -153 // F. Názvy pohádek a jména hrdinů - 155 // G. Místní a historické názvy, historické postavy - 157 // H. Názvy administrativních jednotek -158 //
CH. Geografické názvy -159 // I. Popis události -160 // J. Polské reálie -161 // 6. Andrzej Stasiuk: Ciemny las -162 / Andrzej Stasiuk: Temný les -163 // A. Specifika překladu dramatického textu -174 // B. Přídavná jména - 177 // C. Nespisovné výrazy -179 // D. Slangové výrazy - 180 // E. Transformace rodů a/nebo čísel podstatných jmen a jazyková komika -181 // F Rozkazovací způsob -182 // Klíč ke cvičením - 184 // Doporučená literatura -196
(OCoLC)896847737
(EBRY)ebr10960959
(EBSC)881009

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC